Paling Sering Dicari

1 kiamat 2 At tahrim ayat 6 3 SURAT AL KAFIRUN 4 Al Hijr 9 5 riba 6 ilmu 7 an nur ayat 32 8 Sesaji untuk berhala 9 An Naml ayat 6 10 an nisa ayat 29 11 ali imran ayat 19 12 al hujurat ayat 13 13 al maidah ayat 8 14 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 15 Ali imran 110 16 Aisyah 17 al baqarah ayat 30 18 al maidah ayat 6 19 an nisa ayat 3 20 Ali Imran 159 21 al+Ali-Imran: 190 22 al imran 23 Munafik 24 surat al kahfi ayat 110 25 al maidah ayat 2 26 ibrahim 35 27 Berangsur 28 Ayat Alquran tentang filsafat 29 wasiat 30 Adam 31 an nisa ayat 4 32 surah fatir ayat 34 33 Niat 34 Al-Hajj Ayat 37 35 Dalam kubur berputus asa 36 At taubah ayat 114 37 Ali imran 130 38 luqman ayat 13 39 Sajian+nenek moyang 40 tulisan assalamualaikum arab 41 menyusui 42 surat an-nisa ayat 59 43 abu daud 44 al isra ayat 55 45 Ibnu katsir 46 Ali+imran+110 47 yasin+ayat+56 48 Al+Maidah+ayat+101 49 Surat al isra ayat 55 50 An nisa ayat 1 51 Al-Mutaffifin+ayat+2 52 Ali Imron ayat 190 53 pendidikan 54 Ayat 60 sampai 70 55 Az Zukhruf ayat 4 56 Annajm ayat 39 57 At takwir ayat 20 58 surat al imran ayat 18 59 ali imran 134 60 berat 61 Hidangan 62 TAUBAT 63 hari kiamat 64 Hud ayat 1 65 Al-Baqarah ayat 286 66 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 67 ALI+IMRAN+169 68 al maidah ayat 1 69 Surat al mulk 70 syaitan 71 Buah+dada 72 Sajian 73 Al-Maidah ayat 2 74 sholat 75 Hidangan sesaji 76 al an'am ayat 165 77 waris 78 Fathir ayat 31 79 ibrahim 80 al maidah ayat 54 81 as syura ayat 38 82 Surat Al Baqarah ayat 102 83 az zumar ayat 3 84 Jiwa 85 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 86 al imran 192 87 ali imran 76 88 tenggelam+bumi 89 ali+imran+134 90 Talak 91 an nisa ayat 7 92 an nahl ayat 90 93 anak berkebutuhan khusus 94 dari 95 Ali imran 185 96 sungai 97 al Imran 104 98 al baqarah ayat 20 99 Membela diri sesudah teraniaya 100 An Nuur ayat 35

Hasil pencarian tentang Istri

(Bagi orang-orang yang melakukan ila` terhadap istri-istri mereka), artinya bersumpah tidak akan mencampuri...istri-istri mereka, (diberi tangguh) atau menunggu (selama empat bulan....waktu itu atau sesudahnya, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) kepada mereka yang telah membuat istri-istrinya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mereka beserta istri-istri mereka berada dalam keteduhan yang menyenangkan sambil bertelekan di atas
mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, padahal kalian telah saling bergaul sebagai suami istri..., dan istri-istri kalian telah berjanji dengan teguh dan secara sah untuk menjadi pasangan suami yang
(Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki) yakni budak-budak perempuan
(Dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb kalian untuk kalian) yakni farji-farji mereka
Di dalam surga, mereka akan memiliki istri-istri yang pandangannya hanya tertuju kepada suaminya saja
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 36
dari istri dan anak-anaknya.
Bersikap adil terhadap istri dengan selalu mencintainya dan selalu saling memberi, adalah sesuatu yang...Begitu juga bersikap adil kepada istri-istri, kalau suami memiliki lebih dari satu istri, tidak selamanya...Tetapi, apabila kalian tetap ingin memiliki lebih dari satu istri, maka jangan menyakiti salah seorang...istri dengan lebih cenderung kepada yang lain.
Wahai para istri Nabi, jika ia menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan mengawinkannya, sebagai pengganti...kalian, dengan istri-istri yang taat kepada Allah, beriman dengan tulus, khusyuk kepada Allah, bertobat
dalam surga, kalian) lafal Antum berkedudukan menjadi Mubtada (dan pasangan-pasangan kalian) yakni istri-istri
"Dan mengapa," lanjut Lûth, "kalian meninggalkan istri-istri yang halal yang diciptakan Allah untuk kesenangan
menyebutkan suatu keadaan menakjubkan yang dapat menunjukkan kedaan serupa orang-orang kafir, yaitu istri...Nabi Nûh dan istri Nabi Lûth....Kedua hamba yang saleh itu tidak mampu menolak sedikit pun azab Allah yang dijatuhkan kepada istri mereka...Saat kehancuran, dikatakan kepada kedua istri tersebut, "Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama
(Kecuali terhadap istri-istri mereka) (atau terhadap budak yang mereka miliki) yakni hamba sahaya wanita
Suami memiliki hak memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat-sifat pemberian Allah...Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah dan suami...Karena, memang, Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu....Kepada istri yang menampakkan tanda-tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh..., maka suami tidak boleh menempuh cara lain yang lebih kejam dengan maksud menyakiti dan menganiaya istri
(Jika keduanya berpisah) maksudnya laki-istri itu dengan perceraian (maka Allah akan memberi kecukupan...masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya) misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri...yang lain, dan pihak istri dengan suami yang lain.
(Hendaklah memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang
Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya....Kalian pun kemudian menjadi suami istri....Dengan bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah...Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi
(Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri) hendaklah (berwasiat...) menurut satu qiraat dengan baris di depan dan berarti wajib berwasiat (untuk istri-istri mereka) agar...mereka diberi (nafkah) yang dapat mereka nikmati (hingga) sempurna (satu tahun) lamanya menunggu bagi istri-istri...Mengenai tempat kediaman, menurut Syafii tetap dipertahankan bagi istri-istri itu, artinya tidak dinasakh
(Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) maka Allah menciptakan Siti Hawa...Adam dan semua manusia lainnya dari mani kaum laki-laki dan wanita (dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri
Istri-istri kalian adalah tempat mengembangkan keturunan seperti tempat biji yang membuahkan tumbuhan...Takutlah kalian kepada Allah kalau melanggar ketentuan-Nya dalam menggauli istri.
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
dibaca Tahillu atau Yahillu (bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu) sesudah sembilan orang istri...adalah Tatabaddala, kemudian salah satu huruf Ta dibuang sehingga jadilah Tabaddala, (mereka dengan istri-istri...lain) misalnya kamu menalak mereka atau sebagian dari mereka, kemudian kamu menggantikannya dengan istri...Dan Nabi saw. sesudah sembilan orang istri itu memiliki Siti Mariah, yang daripadanya lahir Ibrahim,
Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya adalah istri-istri Nabi saw....wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah wanita-wanita selain istri-istri
(Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan...seumpama dia bersikap berbeda dengan apa yang telah dikatakannya itu, yaitu dengan cara tetap memegang istri...perbuatan ini jelas bertentangan dengan maksud tujuan daripada perkataan zihar, yaitu menggambarkan istri...memerdekakan seorang budak) maksudnya wajib atasnya memerdekakan seorang budak (sebelum kedua suami istri
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah...Istri--satu atau lebih--memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai...anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri yang lain....Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan
Kesebelas, mereka selalu memohon kepada Tuhan agar istri-istri dan anak-anak mereka dijadikan sebagai
Apabila pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima...Untuk membela diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui
Kumpulkanlah, hai para malaikat-Ku, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran bersama istri-istri