Paling Sering Dicari

1 Puasa syawal 2 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 3 ALI+IMRAN+191 4 riba 5 Nabi meninggal 6 surat+AL-A'la+ayat+14 7 kesedihan 8 maaf 9 Surga 10 Sholat iedul fitri 11 ar rum ayat 30 12 hari raya 13 al ankabut ayat 2 14 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 15 Ikhlas 16 rezeki 17 Jibril 18 sedekah 19 bidara 20 al isra ayat 23 21 harga diri 22 ALLAH 23 Berkah 24 al imran 25 al-alaq ayat 1-5 26 Ibrahim :7 27 Maut 28 Al Ahqaaf 20 29 kurma 30 Yunus+25 31 Kiamat 32 Ibrahim 33 tolaklah keburukan dengan kebaikan 34 Surah yunus 92 35 Ali+Imran+85 36 majusi 37 Takwa 38 ali imran ayat 92 39 Puasa 40 Surat Al-A’raaf ayat 180 41 ali imran 190 42 mati 43 Hadist tentang hukum menyambung rambut 44 Kiblat 45 surat yusuf 46 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 47 Aisyah 48 banjir 49 surat al maidah ayat 1 50 ali imran 102 51 Al isra ayat 49 52 surah+yusuf+ayat+12 53 hijrah 54 surat At-Taubah:34 55 Ali+Imran+193 56 almujadalah+ayat+11 57 al ikhlas 58 zakat 59 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 60 At taubah ayat 34-35 61 Sikap muslim yerhadap yahudi 62 Hadits Muslim Nomor 1164 63 memaafkan 64 al imran 134 65 Melata 66 Sebaikbaik hadiah adalah doa 67 ALI+IMRAN+190 68 Maryam 69 Sembilan puluh sembilan nama 70 al maidah ayat 3 71 Ghuluw dalam beragama uzair 72 Ali imran 73 luqman 13 74 al hadid ayat 11 75 Permudahkan urusan 76 ular 77 Hadist tentang ibadah 78 penyakit 79 Ali imran ayat 173 80 Khalifah 81 Yusuf ayat 47-49 82 Surat Al-Infitar 83 ali imran 92 84 Al+jatsiyah+ayat+22 85 surah al israk ayat 32 86 alimran halaman 4 87 Al+imran+103 88 Bintang+bertasbih 89 fitrah 90 luqman 34 91 Rum ayat 30 92 al-Baqarah ayat 175 93 Yusuf 13 94 Bacalah 95 Sembahlah Aku 96 al+hujurat+ayat+12 97 ibrahim+7 98 Hr muslim 1164 99 neraka 100 Al-Mukmin ayat 78

Hasil pencarian tentang Istri

(Bagi orang-orang yang melakukan ila` terhadap istri-istri mereka), artinya bersumpah tidak akan mencampuri...istri-istri mereka, (diberi tangguh) atau menunggu (selama empat bulan....waktu itu atau sesudahnya, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) kepada mereka yang telah membuat istri-istrinya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mereka beserta istri-istri mereka berada dalam keteduhan yang menyenangkan sambil bertelekan di atas
mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, padahal kalian telah saling bergaul sebagai suami istri..., dan istri-istri kalian telah berjanji dengan teguh dan secara sah untuk menjadi pasangan suami yang
(Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki) yakni budak-budak perempuan
(Dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb kalian untuk kalian) yakni farji-farji mereka
Di dalam surga, mereka akan memiliki istri-istri yang pandangannya hanya tertuju kepada suaminya saja
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 36
dari istri dan anak-anaknya.
Bersikap adil terhadap istri dengan selalu mencintainya dan selalu saling memberi, adalah sesuatu yang...Begitu juga bersikap adil kepada istri-istri, kalau suami memiliki lebih dari satu istri, tidak selamanya...Tetapi, apabila kalian tetap ingin memiliki lebih dari satu istri, maka jangan menyakiti salah seorang...istri dengan lebih cenderung kepada yang lain.
Wahai para istri Nabi, jika ia menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan mengawinkannya, sebagai pengganti...kalian, dengan istri-istri yang taat kepada Allah, beriman dengan tulus, khusyuk kepada Allah, bertobat
dalam surga, kalian) lafal Antum berkedudukan menjadi Mubtada (dan pasangan-pasangan kalian) yakni istri-istri
"Dan mengapa," lanjut Lûth, "kalian meninggalkan istri-istri yang halal yang diciptakan Allah untuk kesenangan
menyebutkan suatu keadaan menakjubkan yang dapat menunjukkan kedaan serupa orang-orang kafir, yaitu istri...Nabi Nûh dan istri Nabi Lûth....Kedua hamba yang saleh itu tidak mampu menolak sedikit pun azab Allah yang dijatuhkan kepada istri mereka...Saat kehancuran, dikatakan kepada kedua istri tersebut, "Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama
(Kecuali terhadap istri-istri mereka) (atau terhadap budak yang mereka miliki) yakni hamba sahaya wanita
Suami memiliki hak memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat-sifat pemberian Allah...Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah dan suami...Karena, memang, Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu....Kepada istri yang menampakkan tanda-tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh..., maka suami tidak boleh menempuh cara lain yang lebih kejam dengan maksud menyakiti dan menganiaya istri
(Jika keduanya berpisah) maksudnya laki-istri itu dengan perceraian (maka Allah akan memberi kecukupan...masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya) misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri...yang lain, dan pihak istri dengan suami yang lain.
(Hendaklah memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang
Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya....Kalian pun kemudian menjadi suami istri....Dengan bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah...Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi
(Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri) hendaklah (berwasiat...) menurut satu qiraat dengan baris di depan dan berarti wajib berwasiat (untuk istri-istri mereka) agar...mereka diberi (nafkah) yang dapat mereka nikmati (hingga) sempurna (satu tahun) lamanya menunggu bagi istri-istri...Mengenai tempat kediaman, menurut Syafii tetap dipertahankan bagi istri-istri itu, artinya tidak dinasakh
(Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) maka Allah menciptakan Siti Hawa...Adam dan semua manusia lainnya dari mani kaum laki-laki dan wanita (dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri
Istri-istri kalian adalah tempat mengembangkan keturunan seperti tempat biji yang membuahkan tumbuhan...Takutlah kalian kepada Allah kalau melanggar ketentuan-Nya dalam menggauli istri.
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
dibaca Tahillu atau Yahillu (bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu) sesudah sembilan orang istri...adalah Tatabaddala, kemudian salah satu huruf Ta dibuang sehingga jadilah Tabaddala, (mereka dengan istri-istri...lain) misalnya kamu menalak mereka atau sebagian dari mereka, kemudian kamu menggantikannya dengan istri...Dan Nabi saw. sesudah sembilan orang istri itu memiliki Siti Mariah, yang daripadanya lahir Ibrahim,
Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya adalah istri-istri Nabi saw....wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah wanita-wanita selain istri-istri
(Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan...seumpama dia bersikap berbeda dengan apa yang telah dikatakannya itu, yaitu dengan cara tetap memegang istri...perbuatan ini jelas bertentangan dengan maksud tujuan daripada perkataan zihar, yaitu menggambarkan istri...memerdekakan seorang budak) maksudnya wajib atasnya memerdekakan seorang budak (sebelum kedua suami istri
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah...Istri--satu atau lebih--memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai...anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri yang lain....Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan
Kesebelas, mereka selalu memohon kepada Tuhan agar istri-istri dan anak-anak mereka dijadikan sebagai
Apabila pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima...Untuk membela diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui
Kumpulkanlah, hai para malaikat-Ku, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran bersama istri-istri