Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ali Imran 5 Puasa syawal 6 Ibrahim 7 yahudi 8 niat 9 zakat fitrah 10 Adil 11 Bani israil 12 ali imran 133 13 ramadhan 14 ALI IMRAN 134 15 ibrahim+ayat+25 16 Al ikhlas 17 al baqarah ayat 256 18 Asy-Syu’ara ayat 214 19 ali imran 104 20 surat+Ali+'imran+180 21 Sholat ied 22 Lemah 23 al-Baqarah ayat 143 24 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 25 palestina 26 Yunus+85 27 Surat an nahl ayat 90 28 kemenangan 29 Maryam 30 pembelaan qur-an pada hari kiamat 31 yunus+88 32 al baqarah ayat 185 33 at tahrim ayat 14 34 Akhir Ramadhan 35 ibrahim+ayat+27 36 Al+ahzab+ayat+31 37 ali imran ayat 33 38 Sholat 39 ibrahim+ayat+26 40 al baqarah ayat 275 41 Surat Al anbiyah 96 42 telah aku tinggalkan dua perkara 43 ali imran 103 44 makanan halal 45 Kebaikan 46 Mencari rezeki 47 Anak yatim 48 al maidah ayat 3 49 Dalil Nabi Muhammad di al quran 50 Al-Baqarah ayat 67 51 riba 52 Bicara yang baik 53 ali imran 112 54 Penyakit hati 55 An-nisa ayat 59 56 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 57 Yunus+87 58 pamer ibadah 59 Hujan 60 Israil 61 kebahagiaan 62 at taubah ayat 7 63 matahari 64 Surat al isra 65 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 66 Baitul Maqdis 67 Muhammad+mati 68 Had is riwayat Muslim 2972 69 Perintah berbuat adil dan kebaikan 70 Merah putih 71 ali imran 191 72 Yunus+86 73 Mencela mayat 74 An- nisa ayat 29 75 surat al a'la 15 76 tafsir yasin ayat 73 77 Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa 78 Zina 79 Sesungguhnya orang orang yang banyak harta adalah orang orang yang sedikit kebaikannya 80 Aisyah 81 Bintang berjalan 82 Yunus 57 83 Sebaik-baik kamu 84 Al an am ayat 95 85 kafir 86 nikah 87 ar rahman 88 Surat Anisa ayat 24 89 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 90 Ar-rum ayat 21 91 Suraj Ibrahim 147 92 Makan 93 hud ayat 6 94 Perintah wudhu dari Rasulullah menggunakan daging unta 95 hadiah 96 menghalangi+manusia+untuk+beribadah+kepada+allah 97 Rahbaniyah tidak memelihara semestinya oemeliharaan 98 Surat al qasas ayat 24 99 memberi makan orang puasa 100 Hukum zakat fitrah istri

Hasil pencarian tentang Jika+kau+mensyukuri+nikmat

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 121
(lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya) menjadikannya sebagai pilihan-Nya
(Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur) atas nikmat-Nya (dan beriman) kepada-Nya?...(Dan Allah Maha Mensyukuri) perbuatan-perbuatan orang-orang beriman dengan memberi mereka pahala (lagi
"Maka," lanjut Shâlih, "hendaknya kalian takut akan siksa Allah karena kalian tidak mensyukuri berbagai...nikmat-Nya itu.
Sulaymân menyaksikan istana megah berdiri tegak di hadapannya, ia berkata, "Ini, sungguh, sebagian nikmat...telah menciptakanku, memberikan pertolongan kepadaku dengan karunia-Nya, untuk mengujiku apakah aku mau mensyukuri...nikmat-nikmat itu atau tidak....Dan barangsiapa tidak mau mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan syukur....Tuhanku Maha Pemurah dengan nikmat-nikmat-Nya."
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya....Jika kalian lakukan itu, niscaya kalian tidak akan merasakan siksa....Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri perbuatan baik hamba-Nya dan Maha Mengetahui segala kebaikan dan keburukan
Di antara mereka ada yang, jika kau amanatkan dengan satu qinthâr(1) emas atau perak, melaksanakannya...Ada juga yang, jika kau amanatkan satu dînâr saja, tidak melaksanakannya kecuali kalau selalu kau kontrol...dan kau desak.
Allah benar-benar mempunyai karunia yang besar untuk manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri...nikmat-nikmat-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 147
Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman?...Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui.
Lûth yang beriman yang Kami selamatkan dari azab ini saat menjelang fajar, sebagai sebuah pemberian nikmat...Dengan nikmat yang besar seperti itu, Kami memberikan balasan kepada orang yang mensyukuri nikmat Kami
Lûth yang beriman yang Kami selamatkan dari azab ini saat menjelang fajar, sebagai sebuah pemberian nikmat...Dengan nikmat yang besar seperti itu, Kami memberikan balasan kepada orang yang mensyukuri nikmat Kami
Hukuman itu Kami jatuhkan lantaran mereka ingkar dan enggan mensyukuri nikmat.
Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang tidak dapat kau...Tetapi, orang-orang tersesat yang mengikutimu, jiwa mereka dapat kau kuasai dan kau sesatkan.
Tatkala Allah menolak permintaan Mûsâ untuk melihat-Nya, Dia telah menyiapkan untuk Mûsâ nikmat- nikmat...keutamaan yang Kuberikan kepadamu ini, bersyukurlah kepada-Ku sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang mensyukuri...nikmat-nikmat-Ku."
orang-orang yang mendengar firman Allah, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang musyrik yang seharusnya mensyukuri...nikmat yang diberikan Allah kepada Muhammad dan agamanya malah mengingkari-Nya, kemudian menjerumuskan
Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi...kami anak yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1
Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada mereka nikmat yang banyak....Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bahkan mereka membuat-buat kebohongan
Sesungguhnya Allah Swt. adalah Tuhan yang memberikan nikmat dan kebaikan-kebaikan bagi seluruh manusia...Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri karunia Allah.
Ingatlah, wahai Banû Isrâ'îl, ketika kalian diberitahu Tuhan dengan mengatakan, "Apabila kalian mensyukuri...nikmat penyelamatan dan lain-lain yang pernah Aku berikan kepada kalian berupa keteguhan iman dan ketaatan..., niscaya Aku akan menambah nikmat-nikmat yang telah Aku berikan itu.
Maka dari itu, apabila kalian menghitung nikmat Allah yang pernah diberikan kepada kalian, kalian tentu...Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah benar-benar telah berbuat zalim dan ingkar.
Sehingga kebanyakan mereka tidak beriman kepada-Mu, karena tidak mensyukuri nikmat-Mu."
Ingatlah, wahai Rasulullah, ketika Mûsâ berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, renungkanlah nikmat Allah...yang diberikan kepada kalian dengan mensyukuri dan menaati-Nya, karena Dia telah memilih banyak nabi...Selain itu, Dia juga memberikan nikmat yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat
Hai anak keturunan Adam, Kami telah berikan nikmat kepada kalian....Nikmat-nikmat tersebut merupakan bukti atas kekuasaan dan kasih sayang Allah agar manusia ingat akan...akibat melanggar perintah Allah, sehingga manusia menjadi terus ingat, berusaha taat kepada Allah dan mensyukuri...semua nikmat.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 7
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan...menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih
Allah telah membinasakan negeri-negeri kaum yang tertipu dengan nikmat Allah kemudian tidak mensyukuri...nikmat- Nya dan berbuat kufur kepada-Nya.
(Dan ingatlah pula ketika mempermaklumkan) memberitahukan (Rabb kalian sesungguhnya jika kalian bersyukur...) akan nikmat-Ku dengan menjalankan ketauhidan dan ketaatan (pasti Kami akan menambah nikmat kepada kalian...dan jika kalian mengingkari nikmat-Ku) apabila kalian ingkar terhadap nikmat-Ku itu dengan berlaku kekafiran
Mûsâ berkata, "Apa yang telah kau katakan itu adalah janji antara kita berdua....Jika aku telah melewatkan salah satu dari batas waktu yang telah engkau tentukan itu, berarti aku telah
Dalam situasi seperti ini, dengan gentar ia menanyakan Tuhannya, "Ya Tuhan, mengapa Kau buat aku lupa...Mengapa pula Kau tempatkan aku seperti orang buta, sedangkan di dunia aku bisa melihat apa saja yang
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 17
Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka....Katakanlah: "Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah..., Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang
Lalu, yang seharusnya mensyukuri rezeki, kalian malah mendustakan al-Qur'ân.