Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 Ayat+201 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 al+qasas+ayat+79+-82 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Ali Imran 159 10 hari+kiamat 11 hari kiamat 12 Al-luqman+ayat+13-17 13 Riba 14 Al Hujurat ayat 13 15 dalil+kitab+injil 16 Sesuai petunjuk 17 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 18 Al maidah ayat 48 19 Al imran 20 Al sajdah ayat 29 21 an-nisa' ayat 100 22 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 23 injil 24 Ibrahim ayat 7 25 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 26 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 27 sombong 28 Ali+Imran+191 29 Surat Al sajdah ayat 29 30 Hadits tentang ketauhidan 31 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 32 al hadid ayat 3 33 Zina 34 niat 35 Al maidah ayat 2 36 Berakal 37 yusuf 111 38 zabur 39 Menyesatkan 40 ali+imran+190-191 41 Ali Imran ayat 159 42 at taubah ayat 105 43 ilmu 44 kontrol diri 45 Surat Al infitar 6 46 an nisa 1 sampai 3 47 Hukum bacaanya 48 Luqman+ayat+15 49 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 50 an-najiah ayat 17 51 an nahl ayat 90 52 Al isra ayat 13 53 Yusuf 54 Al an'am ayat 82 55 an nisa ayat 34 56 An nisa ayat 125 57 Surat annaShr 58 Al baqarah ayat 2 59 al ahzab ayat 59 60 ali imran 103 61 al hadid ayat 22 62 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 63 al baqarah ayat 20 64 Al baqarah ayat 177 65 Hadist mengenai Allah sang maharaja 66 ibrahim 7 67 Az zumar ayat 62 68 Al-Maidah+ayat+2 69 hadist+al-hujurat+ayat+12 70 harta 71 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 72 Luqman+ayat+14 73 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 74 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 75 Surah taha ayat 15 76 annahl ayat 90 77 An Nur ayat 2 78 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 79 Berfikir 80 Ali imran ayat 9 81 beriman pada hari kiamat 82 Amal tanpa ilmu 83 Ali imran ayat 138 84 kontrol+diri 85 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 86 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 87 hadis bermanfaat bagi orang lain 88 annisa ayat 59 89 Hadits muslim nomor 2789 90 Tanda-tanda bagi 91 ibrahim 92 Al isra ayat 27 93 ali imran 18 94 yusuf 87 95 Tumbuhan 96 Surat+alq 97 Maryam 58 98 Al Baqarah ayat 26 99 Ibrahim ayat 53 100 at tagabun ayat 11

Hasil pencarian tentang Jiwa

(Hai jiwa yang tenang) atau yang aman, dimaksud adalah jiwa yang beriman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 42
Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya...; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 27
Hai jiwa yang tenang.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 7
dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
(Allah mematikan jiwa orang ketika matinya dan) memegang (jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya...) artinya Allah memegangnya di waktu ia tidur (maka Dia tahan jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya...dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan) bagi kematiannya....Jiwa yang dilepaskan itu hanyalah dimatikan perasaannya saja, tetapi ia masih hidup, berbeda dengan jiwa
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 9
sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
(Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali) dirinya sendiri sekalipun ia berupaya sekuat tenaga...Jawab Qasam tidak disebutkan; lengkapnya, Aku bersumpah dengan nama hari kiamat dan dengan nama jiwa...yang banyak mencela, bahwa niscaya jiwa itu pasti akan dibangkitkan.
(Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui) artinya setiap jiwa akan mengetahui waktu terjadinya hal-hal tersebut
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 14
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 2
dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 8
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 5
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
Masing-masing jiwa pun menerima balasan perbuatannya. Allah Mahatahu apa yang telah mereka perbuat.
Allah telah membiasakan Yahyâ dengan sifat belas kasih dan jiwa yang mulia serta mendidiknya untuk bertakwa
Kecuali bagi mereka yang beriman dan mengharap Allah dengan jiwa yang bersih dari kekufuran, kemunafikan
Jika demikian, Kami akan menguatkan jiwa mereka....Apabila ada dua puluh orang prajurit dari kalian yang teguh iman mereka, memiliki jiwa kesabaran dan...Mereka tidak memiliki keimanan, kesabaran jiwa dan keinginan untuk mendapatkan pahala.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 70
Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui
Sebab, secara naluri, jiwa manusia selalu condong kepada kesenangan dan menganggap indah keburukan dan...kejahatan, kecuali jiwa yang dijaga oleh Allah dan dihindarkan dari kejelekan.
Mereka berkata; Itu adalah kumpulan mimpi-mimpi kosong dan halusinasi dalam jiwa.
ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa...Tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 17
Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya.
(Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun) baik jiwa atau harta benda (yang dilandanya, melainkan dijadikannya
diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar dan orang yang mempunyai banyak kebaikan dan kesempurnaan jiwa
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 45
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa
membangkitkan kalian dari dalam kubur itu melainkan hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa...saja) artinya sebagaimana menciptakan dan membangkitkan satu jiwa, karena kesemuanya itu akan ada hanya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 155
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 28
membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa
(Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa apa yang telah dikerjakannya) yakni balasannya (dan Dia lebih
Atau jiwa yang berdosa itu berkata, ketika melihat siksaan, 'Seandainya aku dapat dikembalikan ke dunia
Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang suka menyucikan jiwa dan raga mereka dengan melaksanakan...Allah mencintai dan memberi pahala kepada orang-orang yang mendekatkan diri dengan menyucikan jiwa dan