Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 5 ali imran 67 6 darah 7 al ankabut ayat 3 8 surah+al+baqarah+ayat+188 9 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 10 cinta 11 ibrahim 12 al imran ayat 104 13 ali imran 159 14 al jumuah ayat 10 15 AL-BAQARAH AYAT 148 16 ali imran 134 17 al baqarah ayat 111 18 Muslim 4969 19 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 20 yusuf 21 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 22 pikun dan beruban 23 an nisa ayat 58-59 24 al baqarah ayat 151 25 al maidah ayat 2 26 AN NISA AYAT 58 27 Ar rahman 28 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 29 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 30 sabar 31 Sedih 32 Pakaian 33 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 34 Muhammad 35 an+nisa+ayat+59 36 an nisa ayat 5 37 QS. Ali Imran (3): 67 38 AL IKHLAS 39 yunus 40 al maidah ayat 8 41 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 42 al baqarah ayat 195 43 al alaq ayat 2 44 hewan 45 al ankabut ayat 45 46 Putus asa 47 albaqarah ayat 2 48 Surat asyuaro ayat 214 49 ibrahim ayat 7 50 al imran 51 al+kahfi+ayat++4 52 ali imran ayat 67 53 al baqarah ayat 198 54 ali imran 14 55 al baqarah ayat 10 56 al+insyirah+ayat+5 57 surah al baqarah ayat 151 58 al+insyirah+ayat+6 59 Al maidah ayat 18 60 an nisa ayat 29 61 maryam 62 surat al-a'la 63 Kisah nabi 64 al mujadilah ayat 11 65 Saba ayat 16 66 1. Jangan mudah mengobral sumpah 67 Surat Ar-Ra’d 68 an nahl ayat 97 69 Peristiwa dimasa lalu 70 Darah manusia 71 al insyirah ayat 5 72 mimpi 73 Talak 74 an nur ayat 9 75 al ahzab ayat 59 76 al baqarah ayat 43 77 luqman 78 quran 79 +surat+at+taubah+ayat+24 80 akhlak 81 surah fatir ayat 29 82 bekerja 83 Ali Imran ayat 26. 84 Ali Imran ayat 185 85 surat ar rum 21 86 Al hujurat ayat 13 87 al imron ayat 198 88 al+imran+ayat+38 89 al+baqarah+ayat+69 90 Hadits cinta 91 an nisa ayat 59 92 al+baqarah+ayat+70 93 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 94 riba 95 Al Maidah ayat 1 96 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 97 Al Hajj ayat 54 98 menuntut ilmu 99 Asy-syu'ara+ayat+8 100 al araf ayat 185

Hasil pencarian tentang Kemenangan

(Sesungguhnya Kami telah memberikan kemenangan kepadamu) maksudnya Kami telah memastikan kemenangan bagimu...atas kota Mekah dan kota-kota lainnya di masa mendatang secara paksa melalui jihadmu (yaitu kemenangan...yang nyata) artinya, kemenangan yang jelas dan nyata.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
yakni orang-orang mukmin (itulah yang pasti menang) atas orang-orang kafir melalui hujah, dan mendapat kemenangan...Dan jika sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak mendapat kemenangan atas orang-orang kafir...di dunia ini, maka mereka pasti mendapat kemenangan di akhirat nanti.
Allah telah mengingatkan orang-orang Mukmin akan karunia kemenangan pada perang Badar(1) saat mereka...Pada peperangan ini Allah telah menepati janji-Nya dengan memberikan kemenangan yang tidak mungkin dicapai...Suatu kemenangan yang membuat kata "iman" menjadi yang paling tinggi dan merupakan pembuka dari kemenangan-kemenangan
Tahanlah jiwamu dan bersabarlah di atas ketaatan yang besar ini, di mana akibatnya adalah kemuliaan dan kemenangan...Berdasarkan ayat ini, sabar, teguh hati dan banyak berdzikr merupakan sebab terbesar seseorang memperoleh kemenangan...

-deskripsi"> Yakni memperoleh apa yang kamu inginkan berupa kemenangan atas musuh
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan) maksudnya, mendapat tempat kemenangan di
(Apabila telah datang pertolongan Allah) kepada Nabi-Nya atas musuh-musuhnya (dan kemenangan) yakni kemenangan
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 21
Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat
Dia memberikan kepada kalian nikmat (yang lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan...sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman) yaitu berita tentang mendapat pertolongan dan kemenangan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 73
Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-oleh belum...kasih sayang antara kamu dengan dia: "Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan
sekali-kali kalian mundur (dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya) berdoalah kalian kepada-Nya untuk kemenangan...(agar kalian beruntung) memperoleh kemenangan.
neraka Jahanam (orang-orang yang bertakwa) orang-orang yang memelihara diri dari kemusyrikan (karena kemenangan...mereka) karena mereka memperoleh tempat kemenangan, yaitu surga yang menjadi tempat tinggal mereka (
Allah tidak mengirimkan malaikat seperti itu kecuali untuk memberikan kabar gembira tentang kemenangan...Dan suatu kemenangan tidak akan datang kecuali dari Allah Yang Mahaperkasa, meletakkan segala sesuatu
Sebelum berlalu sembilan tahun, pada saat itu orang-orang musyrik telah bergembira dengan kemenangan...Allah mewujudkan janji-Nya, sehingga Romawi mendapatkan kemenangan atas Persia pada waktu yang telah...Dan pada hari ketika orang-orang Romawi mendapatkan kemenangan atas Persia, orang-orang Mukmin bergembira
Sebelum berlalu sembilan tahun, pada saat itu orang-orang musyrik telah bergembira dengan kemenangan...Allah mewujudkan janji-Nya, sehingga Romawi mendapatkan kemenangan atas Persia pada waktu yang telah...Dan pada hari ketika orang-orang Romawi mendapatkan kemenangan atas Persia, orang-orang Mukmin bergembira
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 17
(Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin..., dengan kemenangan yang baik.
Sebab, masa-masa kemenangan memang akan selalu dipergilirkan oleh Allah di antara umat manusia....Suatu saat kemenangan berada pada suatu kelompok, sementara di saat lain akan berada pada kelompok lain...demikian, Allah tidak akan pernah menyukai orang-orang musyrik lagi zalim, walaupun mereka memperoleh kemenangan
padahal sungguh telah mendapat kemenangan orang yang mendatangkannya dan kalahlah sihir yang dilakukan...oleh para ahli tenung (dan sungguh ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan.") kedua kata tanya yang
-deskripsi"> Hari kemenangan ialah hari Kiamat, atau kemenangan dalam perang Badar, atau
menjadikannya) maksudnya pengiriman bala bantuan itu (melainkan sebagai berita gembira bagi kamu) dengan kemenangan...(Dan tidaklah kemenangan itu kecuali dari sisi Allah Yang Maha Tangguh lagi Maha Bijaksana) yang memberikannya
-deskripsi"> Seperti kemenangan dan harta rampasan perang (ghanimah)....

-deskripsi"> Inilah sebab kemenangan.

(Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya) kepadamu dengan memberikan kemenangan (ketika kamu...memanah musuh di mana sebagian kamu mengatakan, "Mari kita turun bukankah teman-teman kita sudah beroleh kemenangan...harta rampasan (setelah diperlihatkan-Nya kepadamu) maksudnya oleh Allah (apa yang kamu sukai) yakni kemenangan...Mengenai jawab idzaa ditunjukkan oleh kalimat yang sebelumnya, artinya kamu terhalang beroleh kemenangan

-deskripsi"> Digunakan kata "nashiibun" (bagian) bukan fat-h (kemenangan), karena...orang-orang kafir tidak mendapatkan kemenangan yang menjadi awal untuk kemenangan selanjutnya....Kalau pun mendapatkan kemenangan, namun itu tidak selamanya....meskipun mereka tidak dibantu dan banyak yang menyelisihi, dan Allah akan senantiasa mengadakan sebab kemenangan
Jika kalian mendapat kemenangan dari Allah menuju jalan yang benar, mereka berkata kepada orang-orang...Mukmin, karena kemenangan itu telah menghinakan mereka dan Allah telah menolong orang-orang yang beriman...Tetapi, jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkan
Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya dan kemenangan umat Islam atas musuh-musuhnya
Sungguh, pada gilirannya, kemenangan akan berada di pihakmu dan Islam akan menjadi jaya....Kemenangan ada dalam genggaman-Nya dan Dia akan memenangkanmu menghadapi mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 141
Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta...Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu
(Bagaimana bisa) ada perjanjian bagi orang-orang musyrikin (padahal jika mereka memperoleh kemenangan...atas kalian) mereka mendapat kemenangan atas kalian (mereka tidak memelihara) tidak lagi mengindahkan
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan) dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu melalui kemenangan-kemenangan
orang-orang" yang sebelumnya (yang menunggu-nunggu datangnya padamu) giliran peristiwa (jika kamu beroleh kemenangan...(Sebaliknya jika orang-orang kafir yang beroleh nasib baik) berupa kemenangan terhadapmu (mereka berkata...("Dan) tidakkah (kami membela kamu dari orang-orang mukmin) agar mereka tidak beroleh kemenangan, yaitu
Maka Umar berkata, “Wahai Rasulullah, apakah itu pertanda kemenangan?...

-deskripsi"> Menurut Pendapat sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan kemenangan...itu ialah kemenangan penaklukan Mekah, dan ada yang mengatakan penaklukan negeri Rum dan ada pula yang...Oleh karena itulah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menamainya dengan kemenangan dan menyifatinya bahwa kemenangan...tersebut adalah kemenangan yang nyata, yakni jelas.