Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 ali imran 103 8 Al+hujurat+ayat+13 9 angin 10 tentang kurban 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 13 surah al baqarah ayat 2 14 zakat 15 Sedekah 16 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 17 al qalam ayat 4 18 Al Baqarah ayat 285 19 saba 15 20 al baqarah ayat 177 21 talak 22 Al hujurat ayat 9 23 Ibrahim Ayat 7 24 ali imran 190 25 Al ahzab ayat 21 26 ali imran 159 27 at tahrim ayat 6 28 an nisa ayat 59 29 al hajj ayat 7 30 ali imran 31 al maidah ayat 8 32 surat al araf ayat 54 33 al anfal ayat 60 34 Rumah 35 maryam 36 Surah Al Maidah ayat 15-16 37 Alat pembelajaran 38 kafir 39 hawa 40 upah 41 Melaksanakan haji 42 al baqarah ayat 285 43 miskin 44 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 45 yunus ayat 3 46 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 47 Al hujurat ayat 13 48 ilmu 49 ali imran 104 50 beriman kepada allah 51 surat+at+tagabun+ayat+1 52 Terbit 53 Cahaya Allah 54 Luqman ayat 12 55 al-hujurat ayat 9 dan 10 56 Yusuf 87 57 ar rad ayat 11 58 al-a'raaf+7 59 Al baqarah ayat 229 60 Pendidikan islam sebelum menikah 61 an nisa ayat 29 62 at taubah ayat 60 63 Al baqarah ayat 30 64 al ikhlas 65 Muslim itu bersaudara 66 Musibah 67 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 68 Tajwid surat an-nisa ayat 34 69 al-alaq+ayat+5 70 al hujurat ayat 10 71 an nisa ayat 58 72 yusuf 73 al imran 74 yusuf 111 75 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 76 Harta rampasan perang 77 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 78 Pendusta 79 malaikat 80 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 81 Ali imran 60 82 ali imran 77 83 al+maidah+ayat+122 84 tilawah per ayat 85 hati bani adam 86 annisa ayat 58 87 surat al baqarah 30 88 solat jemaah dua puluh tujuh darjat 89 menjual minuman keras 90 surat+al-anbiya+ayat+22 91 pendidikan 92 an nisa ayat 93 93 Larangan merusak alam 94 ali+imran+191 95 Materi pendidikan islam 96 Surah Al Baqarah Ayat 180 97 Tentang fenomena alam 98 surat al-anbiya ayat 22 99 yunus 61 100 surat as saffat ayat 113

Hasil pencarian tentang Kiamat+yahudi

(Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi) mereka adalah pemeluk agama Yahudi (orang-orang...Shabi'in) salah satu sekte dari orang-orang Yahudi (orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang...Musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat) yaitu dengan memasukkan orang-orang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 124
Sesungguhnya diwajibkan (menghormati) hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih padanya....Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 113
Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang...Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan," padahal mereka (sama-sama) membaca...Maka Allah akan mengadili diantara mereka pada hari Kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 17
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani...orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 167
ingatlah), ketika Tuhanmu memberitahukan, bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka (orang-orang Yahudi...) sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya.
Dan ingatkanlah pula orang-orang Yahudi itu, tatkala Allah memberitahukan--melalui para nabi-Nya--kepada...nenek-moyang mereka, bahwa Allah akan mengerahkan sekelompok orang untuk menyiksa orang-orang Yahudi...hingga hari kiamat, karena mereka telah berbuat zalim dan fasik.
Sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Allah, kaum Yahudi, pengikut Mûsâ, orang-orang yang tidak...Mereka berada dalam kesenangan surga pada hari kiamat nanti.
ajaran Islam sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Ibrâhîm sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Yahudi...Itu hanya berlaku bagi penganut Yahudi saja....yang tidak mau mengagungkan hari Sabtu yang jelas-jelas bukan ajaran agama mereka, sementara orang Yahudi...Yakinlah, wahai Nabi, kelak Allah akan memberikan keputusan pada mereka di hari kiamat berkenaaan dengan
perbuatan itu mereka telah menutup pintu hati mereka bagi keimanan dan kebenaran seperti orang-orang Yahudi...Bagi merekalah siksa yang pedih di hari kiamat.
(Sesungguhnya telah dijadikan hari Sabtu) diwajibkan menghormatinya (atas orang-orang Yahudi yang berselisih...mengenainya) dengan nabi mereka; mereka adalah orang-orang Yahudi yang diperintahkan oleh Allah supaya...(Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa
Orang Yahudi berkata, "Sesungguhnya orang-orang Nasrani sama sekali tidak berada dalam kebenaran."...orang-orang musyrik dari kaum Arab yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang kitab suci orang Yahudi...Hal ini akan jelas ketika Allah memutuskan apa yang mereka perselisihkan di antara mereka pada hari kiamat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 111
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang...beragama) Yahudi atau Nasrani".
(Dan terhadap orang-orang Yahudi) dimaksud para pemeluk agama Yahudi (Kami haramkan apa yang telah Kami...ceritakan dahulu kepadamu) di dalam firman-Nya yang lain, yaitu, "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami
(Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Kristen, mengatakan, "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali...orang-orang yang beragama Yahudi atau Kristen.")...Ucapan ini dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi Madinah dan Kristen Najran tatkala mereka berbantahan...Kata Yahudi, "Hanya orang Yahudilah yang akan masuk ke dalamnya."
(Telah dekat terjadinya hari kiamat) kiamat telah dekat masanya.
Meskipun Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sebagian orang Yahudi ada...Pada hari kiamat, Allah akan berkata kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang membakar."
Di antara orang-orang Yahudi itu terdapat kelompok orang yang bodoh, buta huruf dan tidak mengetahui...Yaitu kebohongan yang dihiasi oleh pendeta-pendeta Yahudi itu dan diberikan anggapan pada mereka bahwa
(Sebagaimana Kami telah menurunkan) azab (kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah) yaitu Yahudi
(Dan orang-orang Yahudi berkata, "Orang-orang Nasrani tidak mempunyai sesuatu pegangan") yakni sesuatu...(Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan, "Orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,") yang dapat...Di dalam kitab suci orang Yahudi terdapat pengukuhan terhadap Nabi Isa dan dalam kitab suci orang Kristen...(Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka persengketakan
Wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi itu....Hal ini disebabkan karena orang-orang Yahudi yang jahat itu selalu berpura-pura mengikuti kalian untuk...Sesungguhnya Allah telah menyimpan siksa yang pedih pada hari kiamat bagi orang-orang yang mengejek Rasul
Sesungguhnya orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasrani telah benar-benar mengatakan, "Sesungguhnya Allah
Hari kiamat adalah saat penyiksaan mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 46
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
Tidak ada beda antara orang Yahudi dan selain Yahudi.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 11
Bahkan mereka mendustakan hari kiamat....Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 1
Hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 1
Hari Kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 140
ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan...anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?"
(Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka) yaitu azab akan ditimpakan kepada...mereka (dan kiamat itu) azab hari kiamat itu (lebih dahsyat) lebih besar bencananya (lagi lebih pahit
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 187
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?"...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang...Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi....Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba"....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan