Paling Sering Dicari

1 asmaul husna 2 puasa 3 niat 4 Hud ayat 1 5 ali+imran+ayat+16 6 iman 7 An Naml ayat 6 8 ibrahim 9 Al baqarah ayat 275 10 an nisa ayat 4 11 ali+imran+ayat+17 12 surat alzalzalqh 13 At tahrim ayat 6 14 Al-Maidah ayat 2 15 surat at tahrim ayat 6 16 at taubah ayat 105 17 haji 18 Tulislah 19 Al+maidah+ayat+90 20 zina 21 al hujurat ayat 6 22 ibadah 23 an-nahl ayat 90 24 nikah 25 al maidah ayat 8 26 Takwa 27 AN NISA AYAT 3 28 Ayat Alquran tentang filsafat 29 an nisa ayat 29 30 ali imran 159 31 Berangsur 32 ibrahim 7 33 Budak 34 jual beli 35 gunung meletus 36 Sedekah 37 Membela diri sesudah teraniaya 38 Al-Mu'minun Ayat 19 39 imran 61 40 Fathir ayat 31 41 Surah aRum+ayat+21 42 ali imran ayat 77 43 al maidah ayat 1 44 at tauriq ayat 3 45 anak berkebutuhan khusus 46 Surat 17 ayat 23 47 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 48 Babi 49 surat+thaha+ayat+125 50 al an'am ayat 165 51 Zaitun 52 ilmu 53 Annisa ayat 1 54 Ali imran 110 55 Al+Maidah+ayat+101 56 Makna surat al baqarah ayat 234 57 banjir 58 an nahl ayat 90 59 al anfal ayat 75 60 An-Nisa Ayat 9 61 an Nisa ayat 36 62 berat 63 surat al-fatihah 64 asy syura ayat 20 65 Ali+imran+191 66 ali imran 103 67 Hutang 68 Taubat 69 Ibrahim ayat 24 70 an-nahl ayat 125 71 Al anfal ayat 9 72 Az Zukhruf ayat 4 73 Dalam kubur berputus asa 74 marah 75 Al hijr 9 76 al maidah ayat 5 77 Puasa tiga hari 78 Al-Mutaffifin+ayat+2 79 yasin+ayat+30-38 80 al imran 192 81 Ikan 82 MUHAMMAD 83 al ikhlas 84 zakat 85 ALI IMRAN 86 Kedengkian 87 surah yusuf 88 ali imran ayat 15 89 An Nuur ayat 35 90 Tidak membeda-bedakan 91 ali imran 104 92 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 93 ali+Imran+ayat+102 94 SURAT AL KAFIRUN 95 Tafsir qs 10 ayat 64 96 Ali imran 185 97 Anak 98 surat an nahl ayat 10 99 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 100 salat lima waktu

Hasil pencarian tentang Kiblat

kalangan pengikut agama Yahudi, Nasrani dan orang-orang munafik) niscaya akan mengingkari beralihnya kiblat...orang-orang beriman dari Bayt al-Maqdis--sebagai kiblat paling benar dalam anggapan mereka--ke arah...kiblat yang baru yaitu Ka'bah....Allah yang menentukan arah mana yang akan dijadikan kiblat untuk salat....yang benar, yaitu Ka'bah. (1) {(1) Sejarah mencatat bahwa perpindahan kiblat dari Bayt al-Maqdis ke
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sumpah (kamu datangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab semua bukti) atas kebenaranmu tentang soal kiblat...maksudnya tidak akan mengikuti (kiblatmu) disebabkan keingkaran (dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat...(Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain) maksudnya orang-orang Yahudi...terhadap kiblat orang-orang Kristen dan sebaliknya orang-orang Kristen terhadap kiblat orang-orang Yahudi
kamu, Muhammad, menengadahkan wajahmu ke langit mengharap turunnya wahyu berisi perintah pengalihan kiblat...dari Bayt al-Maqdis ke arah Ka'bah yang kau cintai, kiblat Ibrâhîm, penghulu para nabi, bapak bangsa...Yahudi dan Arab, kiblat tempat terletak maqâm Ibrâhîm....Sehingga, dengan demikian, Ka'bah merupakan kiblat yang menyatukan, meskipun menyalahi kiblat orang-orang...semestinya berkiblat ke arah Ka'bah, sebagaimana mereka mengetahui pula bahwa syariat Allah telah menetapkan kiblat
Ketika mereka mengatakan bahwa kiblat mereka lebih awal dari kiblat kaum Muslimin turun pula ayat:
Sebabnya tidak lain karena ia merupakan kiblat Nabi Ibrahim dan lebih menggugah untuk masuk Islamnya...orang-orang Arab (maka sungguh akan Kami palingkan kamu) pindahkan kiblatmu (ke kiblat yang kamu ridai...Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab sama mengetahui bahwa itu) maksudnya pemindahan kiblat...kitab-kitab suci mereka dinyatakan bahwa di antara ciri-ciri Nabi saw. ialah terjadinya pemindahan kiblat...perintah-Nya, sebaliknya bila dengan ya, maka ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menyangkal soal kiblat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 145
Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamupun tidak akan mengikuti kiblat...mereka, dan sebahagian merekapun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain.
Bahwasanya kiblat yang Aku perintahkan dirimu, Muhammad, untuk beralih kepadanya (Ka'bah), bukan hanya...untukmu saja tetapi juga kiblat umatmu....Demikianlah, bahwa tiap umat memiliki kiblat tempat mereka menghadap dalam salat sesuai syariat masing-masing
Orang-orang Yahudi itu sangat tamak berharap agar kamu kembali menghadap kiblat mereka dan menjadikannya...halnya, harapan mereka itu hanyalah angan-angan kosong saja karena engkau tidak akan pernah mengikuti kiblat...Orang-orang Nasrani tidak akan mengikuti kiblat orang Yahudi dan sebaliknya orang-orang Yahudi tidak...akan mau mengikuti kiblat orang-orang Nasrani.
Tuhanmu, maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan) dalam kebimbangan, misalnya mengenai soal kiblat
Ketika orang-orang Yahudi mengecam penggantian kiblat atau tentang salat sunah di atas kendaraan selama...menghadapkan mukamu di waktu salat atas titah-Nya, (maka di sanalah) di arah sanalah (wajah Allah) maksudnya kiblat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 143
Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya...Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk
Pegang teguhlah perintah Allah dalam persoalan kiblat, bersegeralah engkau dan umatmu memenuhi seruan...Seandainya engkau tidak menaati perintah peralihan kiblat ini niscaya orang-orang Yahudi akan berkata...menghentikan perdebatan dan menyadari kesesatan mereka, bahkan mereka berkata, "Sungguh bahwa peralihan kiblat...Penentuan Ka'bah sebagai kiblat kalian akan lebih memantapkan dan mendekatkan diri kalian pada petunjuk
Persoalan kiblat adalah sebagian dari kebenaran, maka laksanakan terus perintah itu dan jangan hiraukan
yang dimaksud adalah bentuk jamak sekalipun lafalnya mufrad (mereka mendapat petunjuk) jalan dan arah kiblat
Mûsâ dan Hârûn, saudaranya, agar menjadikan beberapa rumah di tanah Mesir sebagai tempat tinggal dan kiblat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 144
Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat
(Dan bagi masing-masing) maksudnya masing-masing umat (ada arah dan tujuan) maksudnya kiblat (tempat
Meyampaikan perintah yang Kami tujukan pada orang-orang yang beriman untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat
Pada hakikatnya Ahl al-Kitâb itu mengetahui bahwa soal perpindahan kiblat itu benar.
(Dan tidaklah Kami jadikan kiblat) kamu sekarang ini (menurut arah kiblatmu dulu) yaitu Kakbah yang menjadi...dibuang dan pada mulanya berbunyi 'wa-innaha', artinya 'dan sesungguhnya ia' (adalah ia) yakni pemindahan kiblat...ketahui sebab turun ayat ini adalah datangnya pertanyaan mengenai orang yang meninggal sebelum pemindahan kiblat
dengan kamu, misalnya kata orang-orang Yahudi, "Ia mengingkari agama kita tetapi ia mengikuti arah kiblat...(Maka janganlah kamu takut kepada mereka) maksudnya teramat khawatir disebabkan peralihan kiblat itu
Sering dan banyak sekali manusia berbicara tentang kiblat seolah-olah kiblat itu sebagai satu-satunya
atau berkendaraan), 'rukbaanan' jamak dari 'raakib', maksudnya bagaimana sedapatnya, baik menghadap kiblat
Marwa, dan menjadikannya bagian dari manasik haji, sebagaimana Dia telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat
musyrikin akan mengatakan, (Apakah yang memalingkan mereka) yakni Nabi saw. dan kaum mukminin (dari kiblat
(diberi berkah) hal dari alladzii tadi (dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam) karena ia merupakan kiblat
lelaki dari Kinanah telah membuat kejadian di gereja tersebut, ia melumuri bagian gereja yang dijadikan kiblat
Adapun maksud Kami menetapkan Bayt al-Maqdis sebagai kiblat bagimu selama beberapa masa adalah untuk
Disebut pula ihwal kiblat dan sebagainya, lalu diutarakan pula tentang tauhid dan tanda-tanda kemahaesaan