Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 yusuf 8 ayat tentang kepala madrasah 9 ali+imran+159 10 al furqan ayat 67 11 Almaidah ayat 48 12 Urusan 13 orang tua 14 al-maidah ayat 3 15 al-insyirah ayat 5 16 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 17 an-nur+ayat+36 18 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 19 hewan 20 hujan 21 Ibrahim ayat 7 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 huud+40 24 dunia 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 Aman 27 al-baqarah ayat 168 28 ikhlas 29 Anjing 30 petunjuk 31 kemuliaan 32 AL+AHZAB+AYAT+70 33 QS.Al imran ayat 79 34 al baqarah ayat 261 35 mengharapkan pertemuan 36 surat Al furqan ayat 20 37 ali imran ayat 26 38 Bersyukur 39 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 40 al bayyinah ayat 8 41 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 42 Surat al maidah ayat 48 43 lukman+ayat+15 44 surat al baqarah ayat 11 45 surat Al furqan ayat 9 46 al-maidah ayat 48 47 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 48 ali imran ayat 185 49 ibrahim 32 50 Memohon ampun 51 an nisa ayat 59 52 Al+hijr+ayat+48 53 ar rum ayat 21 54 An nahl ayat 120 55 Al furqon ayat 67 56 Surga 57 Menumbuhkan kebiasaan menegur 58 menghindari perkelahian 59 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 60 Al+Anbiyâ+ayat+73 61 al ahzab ayat 70 62 Saba 13 63 Tadabbur asy syuara ayat 174 64 muhammad+ayat+23 65 Cobaan 66 nuh ayat 25 67 8 malaikat 68 AL HAJJ AYAT 5 69 ali+imran+188 70 hewan ternak 71 Surat Al-Baqarah Ayat 20 72 al an'am ayat 38 73 an nisa ayat 9 74 Kitab 75 masuk 76 Permadani 77 Terhadap diri 78 an+nur+ayat+62 79 an-nisa+ayat+29 80 al qadar ayat 1-5 81 al-an’am ayat 136 82 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 83 Al-Israa’ ayat 24 84 Ayat menuntut ilmu 85 MARYAM 86 Surat annisa ayat 56 87 lisan 88 haram 89 al maidah ayat 2 90 hadist ali imran ayat 190-191 91 golongan 92 agama 93 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 94 an nisa ayat 1 95 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 96 surat al-ahzab ayat 5 97 wahai jiwa 98 an-nisa ayat 36 99 olah raga 100 Keras hati

Hasil pencarian tentang Kurang+ilmu

-deskripsi"> Yang ditentukan Allah, tidak melewatinya dan tidak kurang darinya....

-deskripsi"> Dengan ilmu-Nya, Dia menjadikan matahari untuk maslahat hamba dan manfaat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
mengikutinya, padahal sesungguhnya rasul itu harus dari kalangan manusia agar orang lain dapat menimba ilmu...orang-orang yang mulia dan menggunakan akalnya, sebaliknya para pemuka itulah orang-orang yang hina dan kurang...Siapakah yang lebih hina dan kurang akal dari orang yang seperti ini keadaannya?
munafik (sehingga apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu...dapat dibaca Aanifan atau Anifan, maksudnya kami kurang jelas.
Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya) yakni melalui ilmu-Nya...Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama
Akan tetapi, karena mengetahui jumlah mereka kurang begitu bermaslahat bagi manusia, baik terkait dengan...mereka kecuali sedikit.”

-deskripsi"> Yakni perbantahan yang dibangun atas dasar ilmu...dalil larangan meminta fatwa kepada orang yang tidak layak berfatwa, hal ini bisa karena kurangnya ilmu...dalam masalah yang dipersoalkan atau karena ia kurang peduli terhadap kata-katanya dan lagi tidak punya
Tidak ada seorang pun mampu mengetahui ilmu Allah kecuali orang-orang yang dipilih-Nya....Tidak sulit bagi-Nya mengatur itu semua, sebab Dia terhindar dari sifat kurang dan lemah, dan Mahaagung
anggota badan, mereka membantah dengan mengatakan, "Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang kurang...maka Allah membantah bahwa merekalah yang kurang akal, karena hakikat kurang akal adalah tidak mengetahui
kehendaki.” Mujahid berkata, “Izin imam pada hari Jum’at adalah berisyarat dengan tangannya.” Ahli ilmu...

-deskripsi"> Karena mungkin permintaan izin mereka dalam hal yang kurang begitu serius
-deskripsi"> Tidak kurang dan tidak lebih, dan hal itu pun disesuaikan dengan ukuran...kebutuhan; tidak kurang sehingga tidak memberi manfaat dan tidak banyak sehingga memadharratkan hamba
Dia mengampuni sikap kurang mereka dalam memenuhi hak kedua orang tua, seperti sikap kurang sabar, dsb...Demikian pula mengampuni perkara-perkara kurang baik yang terkadang timbul selama tidak terus menerus
istri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri istri baik mutlak (selamanya) maupun muqayyad (sampai kurang...Jika lamanya iilaa' kurang dari empat bulan, maka jika dilanggar, ia wajib membayar kaffarat, namun jika
(Mereka berkata) dengan nada yang menunjukkan kurang perhatian mereka terhadap perkataan Nabi Syuaib...Kami tidak mengerti) kurang memahami (banyak tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami
Allah Mahasuci dari sifat-sifat lemah dan kurang yang dilontarkan oleh para pembohong itu.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 4
Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas
Sesungguhnya orang yang kurang akal di antara kami dahulu selalu mengatakan sesuatu tentang Allah yang
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 33
Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikitpun, dan Kami alirkan
Lalu jin membuat mereka tambah melampaui batas, kurang akal dan nekat.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 8
Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 66
Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya kami benar benar memandang kamu dalam keadaan kurang
-deskripsi"> Yakni yang kurang dari 1/3.
tafsir-deskripsi"> Madyan adalah negeri Nabi Syu’aib, perjalanan ke sana dari Mesir membutuhkan waktu kurang
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 14
sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang
Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang
-deskripsi"> Dia mengampuni dosa yang muncul dari hamba-Nya dan sikap kurang adabnya,
(tidak berpenyakit gila) bukanlah kurang akal (tidak lain) (dia hanyalah seorang pemberi peringatan lagi
(Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan) maksudnya orang yang bodoh di
tidak melaksanakannya dan bukan pula orang yang mengerjakannya jarang-jarang atau melakukannya secara kurang
-deskripsi"> Memberitahukan tentang kurang pedulinya mereka terhadap seruan Nabi Syuâ
-deskripsi"> Meskipun Beliau menentang Fir’aun dan kaumnya, menganggap mereka kurang
tafsir-deskripsi"> Nabi Musa ‘alaihis salam selain merasa takut kepada Fir'aun juga merasa dirinya kurang