Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ali Imran 5 Puasa syawal 6 Ibrahim 7 zakat fitrah 8 Bani israil 9 Adil 10 yahudi 11 niat 12 Ali Imran 104 13 kemenangan 14 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 15 al baqarah ayat 256 16 Yunus+85 17 ali imran 133 18 palestina 19 al-Baqarah ayat 143 20 Sholat ied 21 Al ikhlas 22 Lemah 23 Surat an nahl ayat 90 24 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 25 ramadhan 26 surat+Ali+'imran+180 27 Asy-Syu’ara ayat 214 28 ALI IMRAN 134 29 ibrahim+ayat+25 30 yunus+88 31 al baqarah ayat 185 32 ibrahim+ayat+27 33 telah aku tinggalkan dua perkara 34 Sholat 35 ibrahim+ayat+26 36 at tahrim ayat 14 37 Surat Al anbiyah 96 38 Maryam 39 Yunus+87 40 riba 41 Penyakit hati 42 Hujan 43 al baqarah ayat 275 44 ali imran 103 45 Kebaikan 46 al maidah ayat 3 47 Mencari rezeki 48 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 49 Baitul Maqdis 50 Dalil Nabi Muhammad di al quran 51 ali imran 112 52 Al-Baqarah ayat 67 53 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 54 at taubah ayat 7 55 pamer ibadah 56 Israil 57 An-nisa ayat 59 58 Al+ahzab+ayat+31 59 Bicara yang baik 60 pembelaan qur-an pada hari kiamat 61 matahari 62 Anak yatim 63 Surat al isra 64 kebahagiaan 65 ali imran ayat 33 66 surat saba ayat 10 67 makanan halal 68 Akhir Ramadhan 69 yusuf 70 gafir ayat 23 71 an najm ayat 39 72 Riya 73 Thaaha ayat 132 74 Kandungan+hukum+surah+an+nur+ayat+58 75 Bintang berjalan 76 Makan 77 menghalangi+manusia+untuk+beribadah+kepada+allah 78 Makanan yang mereka ingini 79 surah yunus 80 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 81 Allah+menjaga+israel 82 tentang istiqomah 83 Surat yunus 84 maaf 85 Konsep+respon+laba 86 ar-rad ayat 11 87 masjid 88 jumuah ayat 11 89 Yusuf 85 90 memberi makan orang puasa 91 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 92 qs hud ayat 6 93 Ar-rum ayat 21 94 al anam ayat 129 95 anfal ayat 2 96 al+baqarah+ayat+215 97 Langit+tujuh+tingkat 98 surah al anfal muka surah 186 99 Yunus 86 100 Perintah wudhu dari Rasulullah menggunakan daging unta

Hasil pencarian tentang Malam+siang+matahari+dan+bulan

terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan....Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 33
Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan.
(Tidaklah mungkin bagi matahari) tidak akan terjadi (mendapatkan bulan) yaitu matahari dan bulan bersatu...di malam hari (dan malam pun tidak dapat mendahului siang) malam hari tidak akan datang sebelum habis...waktu siang hari....(Dan masing-masing) matahari, bulan dan bintang-bintang.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 33
Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya...); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 5
Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan...siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 29
Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan...siang ke dalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu...yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan....Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah
(Dia memasukkan) Allah memasukkan (malam ke dalam siang) sehingga bertambah panjanglah siang (dan memasukkan...siang) (ke dalam malam) sehingga waktu malam bertambah panjang (dan menundukkan matahari dan bulan,...masing-masing) dari matahari dan bulan itu (berjalan) beredar pada garis edarnya (menurut waktu yang...Dan orang-orang yang kalian seru) yang kalian sembah (selain-Nya) yang dimaksud adalah berhala-berhala
Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah adalah adanya gejala malam, siang, matahari, dan bulan....Maka dari itu, janganlah kalian menyembah matahari dan bulan, karena kedua-duanya hanya merupakan tanda
artinya melihat, hai orang yang diajak bicara (bahwa sesungguhnya Allah memasukkan) mempergantikan (malam...ke dalam siang dan memasukkan siang) mempergantikannya (ke dalam malam) maka Dia menambahkan pada masing-masing...apa yang dikurangi dari yang lainnya (dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing) dari matahari...dan bulan itu (berjalan) beredar pada garis edarnya (sampai kepada waktu yang ditentukan) yaitu hari...kiamat (dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 13
Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan...bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan....Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari
Hanya Dia pula yang menundukkan matahari dan bulan untuk kalian, hingga terus berputar menerangi bumi...dan membawa kelangsungan hidup bagi tetumbuhan dan hewan, dan menundukkan malam bagi kalian untuk beristirahat..., dan siang untuk berusaha.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 12
Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu....Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya.
Allahlah yang menciptakan malam, siang, matahari dan bulan....Semua itu berjalan pada tempat yang telah ditentukan Allah dan beredar pada porosnya masing-masing yang...tidak akan pernah melenceng dari garis edarnya(1). (1) Masing-masing benda langit mempunyai poros dan...Kenyataan ini tampak jelas terlihat pada matahari dan bulan....Demikian halnya dengan peredaran bumi pada porosnya menjadikan siang dan malam datang silih berganti
(Dia menciptakan langit dan bumi dengan -tujuan- yang benar) lafal Bilhaqqi berta'alluq kepada lafal...Khalaqa (Dia menutupkan) yakni memasukkan (malam atas siang) sehingga waktu malam bertambah....(dan menutupkan siang) memasukkannya (atas malam) sehingga waktu siang bertambah (dan Dia menundukkan...matahari dan bulan, masing-masing berjalan) pada garis edarnya (hingga waktu yang ditentukan) yakni...(Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa) Yang Maha Menang atas semua perkara-Nya dan Yang Maha Membalas terhadap
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 40
Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang....Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
Kami jadikan malam dan siang--dengan segala bentuk dan perputaran silih berganti yang ada padanya--sebagai...Sebagai tandanya adalah kegelapan yang tidak disinari oleh matahari....Kami jadikan siang terang benderang....Dan matahari--yang merupakan tanda yang paling besar--tampak kelihatan....Dan dengan pergantian siang dan malam kalian dapat mengetahui bilangan tahun, perhitungan bulan, hari
(Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu) silih bergantinya malam dan siang hari kemudian panjang...dan pendeknya malam dan siang hari (dan pada yang diciptakan Allah di langit) yakni para malaikat, matahari..., bulan dan bintang-bintang serta lain sebagainya (Dan) di (bumi) berupa margasatwa, gunung-gunung, lautan..., sungai-sungai, pohon-pohon dan lain sebagainya (benar-benar terdapat tanda-tanda) yang menunjukkan
Dialah yang memecahkan keremangan pagi dengan munculnya cahaya siang, agar makhluk hidup bergegas mencari...Dia juga yang menciptakan malam sebagai waktu istirahat dan ketenangan jiwa dan raga....Dia juga menjadikan peredaran bulan dan matahari dengan sistem yang sangat teratur rapi....Dengan peredaran bulan dan matahari itu dapat diketahui waktu untuk beribadat dan bermuamalat....apa yang terjadi di seluruh alam raya(1). (1) Peredaran matahari mengilhami perhitungan hari dan tahun
Matahari tidak akan melenceng dari tata aturannya sehingga mendahului bulan dan masuk dalam peredarannya...Demikian pula malam, tidak akan mendahului siang dan menghalangi kemunculannya....Akan tetapi siang dan malam itu selalu silih berganti....Baik matahari, bulan dan lainnya senantiasa beredar dalam garis edarnya dan tidak pernah melenceng(1)...Sebagaimana malam pun tidak dapat mendahului siang, kecuali jika bumi berputar pada porosnya dari timur
(Dan Dia telah menundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar) di dalam garis...edarnya secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti (dan Dia telah menundukkan pula bagi kalian malam...) supaya kalian tenang di dalamnya (dan siang) dan supaya kalian mencari kemurahan Allah di dalamnya.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 96
Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 54
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia...Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari,...bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya....Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.
(Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan....lafal Kullun ini tanwinnya merupakan pergantian daripada Mudhaf ilaih, maksudnya masing-masing daripada matahari..., bulan dan bintang-bintang lainnya (di dalam garis edarnya) pada garis edarnya yang bulat di angkasa
Tidakkah kamu perhatikan, wahai orang yang diberi tugas (mukallaf), bahwa Allah mengurangi waktu malam...dan menambahkannya kepada siang dengan tepat, dan mengurangi waktu siang dan menambahkannya kepada malam...Dia juga menundukkan matahari dan bulan untuk maslahat kalian....Dan sesungguhnya Allah Swt....Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan memberikan balasannya kepada kalian atas perbuatan itu.
(Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir) artinya sejak dari matahari tergelincir (sampai...gelap malam) hingga kegelapan malam tiba; yang dimaksud adalah salat zuhur, asar, magrib dan isyak (dan...sesungguhnya bacaan di waktu fajar/salat subuh itu disaksikan) oleh malaikat-malaikat yang berjaga pada malam...hari dan malaikat-malaikat yang berjaga pada siang hari.
Dia memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam dengan memperpanjang waktu salah satunya...dan memperpendek yang lainnya....Dia pun menciptakan matahari dan bulan untuk kemaslahatan kalian....(1). (1) Ayat suci ini menyitir tentang keberadaan matahari yang memiliki masa akhirnya....(hidrogen) dan berubah menjadi helium.
Dia jadikan malam, dengan kegelapannya, menutupi siang....Malam selalu diikuti siang secara teratur dan silih berganti....Matahari, bulan dan bintang juga Dia ciptakan....Penciptaan dan perintah yang ditaati hanyalah milik Dia semata....Mahasuci dan Mahatinggi keberkahan Sang Pencipta alam seisinya.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 9
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
(Dialah yang menjadikan matahari bersinar) mempunyai sinar (dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi...bulan) dalam perjalanannya (manzilah-manzilah) selama dua puluh delapan malam untuk setiap bulan, setiap...malam daripada dua puluh delapan malam itu memperoleh suatu manzilah, kemudian tidak tampak selama dua...malam, jika jumlah hari bulan yang bersangkutan ada tiga puluh hari....Atau tidak tampak selama satu malam jika ternyata jumlah hari bulan yang bersangkutan ada dua puluh sembilan