Paling Sering Dicari

1 hewan 2 luqman ayat 18 3 Al maidah ayat 1 4 al isra ayat 36 5 al maidah ayat 3 6 luqman 18 7 ali imran 31 8 yusuf ayat 87 9 Hujan 10 Akhlak 11 albaqoroh+ayat+130 12 hukum 13 surat luqman ayat 18 14 maryam 8 15 ali+imran+191 16 shad ayat 29 17 berpikir 18 Musa 19 ALI IMRAN 20 Zina 21 Al Imran 130 22 an naas ayat 1-3 23 al baqarah ayat 30 24 annisa ayat 59 25 Hukum+tajwid+al+maidah+ayat+29 26 saba 18 27 Surat+Ibrahim+ayat+24 28 Al baqaraH ayat 43 29 pohon 30 Thalut 31 mutiara 32 al baqarah ayat 2 33 surah+al-ambiya+ayat+30 34 Jalut 35 Luqman 36 al-muthaffifin ayat 1-6 37 ali imran 133 38 luqman ayat 15 39 Bersabar 40 yunus 41 an nisa ayat 29 42 yusuf 87 43 Niat 44 iman 45 ali imran 190 46 Kafir sebagai penolong 47 ALI IMRAN 191 48 Yusuf 49 Al Hujurat ayat 13 50 al anfal ayat 2 51 al ikhlas 52 Hadits Malik Nomor 1501 53 ali imran 159 54 ali+imran+190 55 Hadits thalaq tiga 56 al hujurat ayat 18 57 al maidah ayat 38 58 annisa ayat 9 59 tulang 60 al-Maidah ayat 8 61 Tajwid surat an nisa ayat 25 62 Tentang kreatif 63 Surat+ghafir+ayat+29 64 ali+imran+ayat+85 65 al hijr 94 66 al mujadalah ayat 11 67 Daud 68 luqman 13 69 Surat+Luqman+ayat+17 70 al+ankabut+ayat+45+beserta+hukum+bacaan 71 al-Baqarah ayat 185 72 Tabut 73 Memperhatikan akhirat 74 ar rad ayat 11 75 Al Baqarah ayat 23 76 Dalil menutup aurat dengan mendekati 77 surat+al+baqarah+ayat+8 78 an nisa ayat 1 79 Tentang tumbuhan 80 Tabah hati 81 Surat+Yasin+34 82 at taubah ayat 103 83 Ali+imran+120+hukum++tajwid 84 an nisa ayat 32 85 riba 86 lebah 87 al-Baqarah ayat 283 88 luqman 15 89 ali imran ayat 7 90 At taubah ayat 105 91 Kesabaran 92 anak 93 kerusakan 94 cerai 95 bekerja 96 maryam 97 Perumpamaan 98 hewan dan tumbuhan 99 ali imran 185 100 surat yusuf ayat 87

Hasil pencarian tentang Manusia+sudah+ditentukan+qudratnya

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 118
dan syaitan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah...ditentukan (untuk saya),
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Jika dahulu mereka meminta agar siksaan untuk mereka disegerakan, itu memang sudah merupakan tabiat manusia...Kemajuan ilmu pengetahuan akan dapat menyingkap tanda-tanda itu sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia...pada waktu yang telah ditentukan....Maka, apabila waktu yang ditentukan itu telah tiba, Allah akan memudahkan manusia untuk dapat menyingkap
Sesungguhnya para jin sudah mengetahui bahwa orang-orang kafir itu benar- benar akan diseret ke hadapan...Allah untuk menerima balasan yang telah ditentukan.
Kau akan mendapat balasan di dunia sebagai orang terhina dan dijauhi manusia....Lebih dari itu, siksaanmu di akhirat sudah pula ditentukan....sekarang apa yang akan kami perbuat terhadap tuhan yang kamu sembah dan kamu jadikan alat untuk menggoda manusia
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 5
dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 61
Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi...sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan...Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 46
dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang
(Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya) disebabkan kedurhakaan-kedurhakaan mereka (niscaya...melata) makhluk yang hidup di permukaannya (tetapi Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan...Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkan) waktunya
(Mereka itulah orang-orang yang telah pasti) telah ditentukan (ketetapan atas mereka) yakni ketetapan...azab (bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia.
Laki-laki dan wanita yang melakukan zina tanpa ada ikatan pernikahan, keduanya dikenai hukuman yang sudah...ditentukan.
(Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian) sewaktu masih kecil dan belum lagi tiba saatnya untuk...berkata-kata (dan ketika sudah dewasa dia termasuk salah seorang yang saleh.")
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 63
Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit....Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.
Ia seperti kepala setan yang, meskipun belum pernah dilihat manusia, gambaran bentuknya yang jelas sudah
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 22
sampai waktu yang ditentukan,
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 21
Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia...dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan".
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 8
langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan...Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 38
sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan,
(Sampai waktu yang ditentukan) yaitu sampai waktu kelahirannya.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 81
sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari Kiamat)".
Tetapi keputusan sudah Aku tetapkan bahwa Kami akan mengisi neraka jahanam dengan penghuni dari golongan...jin dan manusia semuanya, karena Kami tahu bahwa kebanyakan mereka akan lebih memilih kesesatan daripada
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 14
dan penduduk Aikah serta kaum Tubba' semuanya telah mendustakan rasul-rasul maka sudah semestinyalah...mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.
Mereka tidak dapat mempercepat dan menunda ajal yang telah ditentukan itu.
saat ini, bagaimanapun juga kalian tidak akan bisa menikmati sisa hidup melebihi batas umur yang telah ditentukan...Dan sungguh umur manusia itu sangat pendek."
(Manusia bertanya kepadamu) yakni penduduk Mekah (tentang hari kiamat) kapankah akan terjadi....kamu tiada mengetahui kapan ia akan terjadi (boleh jadi hari kiamat itu waktunya) yakni terjadinya (sudah
(sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan.") yaitu sampai tiupan sangkakala yang pertama.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 5
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya...Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah...ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah
planet- planet serta yang lainnya kecuali dengan sungguh-sungguh dan untuk jangka waktu yang telah ditentukan...Sesungguhnya kebanyakan manusia membangkang dalam hal pertemuannya dengan Allah dan datangnya hari kiamat
dan aturan yang tetap, untuk suatu tujuan yang sesuai dengan hikmah dan untuk sampai batas waktu yang ditentukan...Orang-orang yang tidak mengakui kenyataan ini akan mengingkari suatu hari ketika manusia dibangkitkan
(Dan patuh) tunduk dan taat dalam hal tersebut (kepada Rabbnya dan sudah semestinya bumi itu patuh) hal...kepadanya tidak disebutkan, tetapi pengertiannya diisyaratkan oleh firman selanjutnya, yaitu, "Semua manusia
Keputusan Tuhan telah ditentukan untuk kita, yaitu bahwa kita akan merasakan azab pada hari kiamat.