Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Sedekah 13 Luqman ayat 20 14 Al maidah ayat 90 15 Al maidah ayat 2 16 ali imran 190-191 17 luqman 18 qaaf 16 19 Al-A’raaf 179 20 al imran ayat 190-191 21 yusuf 22 QS.+Al-A’raaf+(7):179 23 al imran 190-191 24 Al Imran 190 25 surat Al-A'Raaf ayat 179 26 Al-A’raaf (7):179 27 al maidah ayat 1 28 al hujurat ayat 13 29 ayat kursi 30 al baqoroh ayat 188 31 al qaaf ayat 16 32 al baqarah ayat 26 33 surat al baqarah ayat 165 34 an-Nisa ayat 58 35 rahmat 36 Az-Zukhruf ayat 32 37 Adam 38 ali imran ayat 190-191 39 al baqarah ayat 22 40 Al-Hujurat ayat 10 41 AL-BAQARAH AYAT 30 42 Ali-imran ayat 190-191 43 ali+imran+190+191 44 ali imran ayat 159 45 Q.S Al-Qashass ayat 84 46 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 47 ali imran 103 48 al hasyr ayat 7 49 menciptakan manusia 50 surah+al+isra'+ayat+58 51 Ali Imran+ayat+159+ 52 al baqarah ayat 275 53 al-hujurat ayat 13 54 Surat Fatir ayat 28 55 makhluk berpasangan 56 al-a'raf ayat 179 57 ali imran ayat 190 58 al+qasas+ayat+50 59 Al-A’raaf 60 Luqman+33 61 al baqarah ayat 165 62 al+maidah ayat 90 63 Al-A'Raaf ayat 179 64 ali imran 191 65 surat al araaf 179 66 al baqarah ayat 195 67 At-Taubah ayat 105 68 al isra ayat 32 69 ali imran 110 70 Al baqarah ayat 233 71 Surat Al-An’am: 162 72 AL IMRAN 125 73 Ali-Imran 74 a'raaf 75 al maidah ayat 8 76 Surat az-Zumar ayat 18 77 Surat Al Baqarah ayat 247 78 at tahrim ayat 6 79 ali imran 190 191 80 al-Bayyinah ayat 5 81 berpasang pasangan 82 surat al a'raaf ayat 179 83 qaaf ayat 50 84 al baqarah ayat 27 85 doa nabi adam 86 Ali Imran 87 sabar 88 al imran ayat 130 89 al a'raaf 172 90 maha berkehendak 91 moderasi beragama 92 Al-Araaf ayat 179 93 ali imran ayat 18 94 at-taubah+ayat+11 95 Kami mudahkan alqur'an 96 al anfal ayat 20 97 An+nisa+ayat+11 98 al+qaaf+16 99 Ali Imran 185 100 Ayat perselisihan

Hasil pencarian tentang Maryam+ayat+54+-+65

, ("Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu") yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat...Hud, 65)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 75
Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa...tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
Ingatlah ketika 'Isâ putra Maryam berkata, "Wahai Bânû Isrâ'îl, sesungguhnya aku adalah utusan Allah...Tatkala rasul yang dikabarkannya tadi datang dengan membawa ayat-ayat yang jelas, mereka berkata, "Yang
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
Ensiklopedia Britanica disebutkan bahwa al-Qur'ân telah melakukan kesalahan sejarah ketika mengatakan bahwa Maryam...adalah saudara Hârûn seperti termaktub pada ayat di atas....Padahal antara Hârûn, saudara Mûsâ, dan Maryam terdapat jarak ratusan tahun....Dengan demikian, sebutan bahwa Maryam saudara Hârûn adalah saudara dalam arti orang yang mempunyai kesamaan
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
(Dan telah Kami jadikan putra Maryam) yakni Nabi Isa (beserta ibunya suatu tanda) kekuasaan Kami....Dalam ayat ini tidak disebutkan dua tanda karena keduanya terlibat dalam satu tanda itu, yaitu Maryam
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 43
Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 22
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Allah murka kepada mereka, karena kekufuran dan dusta besar yang mereka tuduhkan kepada Maryam.
(Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya) lafal Tahmiluhu menjadi Hal atau...Sehingga kaumnya melihat anak itu (Kaumnya berkata, "Hai Maryam!
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 34
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
(Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka) Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya...lalu Kami mengutus kepadanya roh Kami) yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
maka Maryam menunjuk kepada anaknya.
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal.
Maryam berkata, "Bagaimana aku dapat mempunyai anak, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang
(Dan) ingatlah kisah Maryam (yang telah memelihara kehormatannya) ia memeliharanya supaya tidak dinodai...ke dalam tubuhnya roh dari Kami) malaikat Jibril; dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya, lalu Maryam
Allah juga membuat Maryam putri 'Imrân sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman....Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 16
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke
[[54 ~ AL-QAMAR (BULAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 55 ayat ~ Ayat pertama surat ini mengetuk pendengaran...Ayat berikutnya menjelaskan sikap orang-orang kafir yang terus-menerus ingkar terhadap mukjizat....Ayat-ayat berikutnya mengulas kadaan umat-umat terdahulu dengan rasul-rasul mereka dan azab yang menimpa