Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 ayat tentang kepala madrasah 8 hujan 9 Almaidah ayat 48 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 yusuf 12 ali+imran+159 13 Ibrahim ayat 7 14 dunia 15 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 16 Aman 17 al-insyirah ayat 5 18 al-baqarah ayat 168 19 al-maidah ayat 3 20 an-nur+ayat+36 21 hewan 22 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 23 Urusan 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 huud+40 26 ar rum ayat 21 27 Memohon ampun 28 Al+Anbiyâ+ayat+73 29 ikhlas 30 Anjing 31 ali imran ayat 26 32 surat Al furqan ayat 20 33 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 34 Bersyukur 35 al ahzab ayat 70 36 Surga 37 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 38 lukman+ayat+15 39 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 40 menghindari perkelahian 41 surat Al furqan ayat 9 42 orang tua 43 petunjuk 44 kemuliaan 45 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 46 AL+AHZAB+AYAT+70 47 QS.Al imran ayat 79 48 al baqarah ayat 261 49 mengharapkan pertemuan 50 al bayyinah ayat 8 51 ali imran ayat 185 52 surat al baqarah ayat 11 53 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 54 an nisa ayat 59 55 al baqarah ayat 124 56 al-maidah ayat 48 57 Surat al maidah ayat 48 58 Al+hijr+ayat+48 59 An nahl ayat 120 60 ibrahim 32 61 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 62 Al-Baqarah ayat 256 63 al-baqarah ayat 245 64 LUKMAN AYAT 12 65 Cinta 66 Diamlah 67 Surat at-taubah 104 68 al anfal ayat 17 69 Al-Nur ayat 51-54 70 Perang 71 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 72 huud+39 73 munafik 74 al hijr ayat 9 75 Surat+Al+-+Baqarah : 269 76 Al+waqiah+ayat+37 77 LUKMAN+AYAT+13 78 ali+imran+147 79 surat al-araf 31 80 Ibrahim 25 81 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 82 Memaafkan 83 LUKMAN+AYAT+14 84 Hati bersih 85 al+baqarah+ayat+251 86 tumbuhan berdzikir 87 al baqarah ayat 28 88 penyakit gula 89 zakat qardh 90 Al-Baqarah · Ayat 286 91 besi 92 LUKMAN+AYAT+16 93 yunus 94 SURAT LUKMAN 95 al an am ayat 32 96 al an'am ayat 38 97 Rezeki 98 ali imran 64 99 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 100 surat al baqarah ayat 219

Hasil pencarian tentang Maryam+ayat+71

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا


71. Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[19 ~ MARYAM (MARYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 98 ayat ~ Surat ini termasuk golongan surat Makkiyyah,...kecuali ayat 58 dan 71....Jumlah ayatnya sebanyak 98 ayat....Kemudian setelah itu dijelaskan kisah Maryam, Sang Perawan Suci, dan kelahiran Nabi 'Isâ a. s.
Ensiklopedia Britanica disebutkan bahwa al-Qur'ân telah melakukan kesalahan sejarah ketika mengatakan bahwa Maryam...adalah saudara Hârûn seperti termaktub pada ayat di atas....Padahal antara Hârûn, saudara Mûsâ, dan Maryam terdapat jarak ratusan tahun....Dengan demikian, sebutan bahwa Maryam saudara Hârûn adalah saudara dalam arti orang yang mempunyai kesamaan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 75
Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa...tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat
(Dan telah Kami jadikan putra Maryam) yakni Nabi Isa (beserta ibunya suatu tanda) kekuasaan Kami....Dalam ayat ini tidak disebutkan dua tanda karena keduanya terlibat dalam satu tanda itu, yaitu Maryam
-deskripsi"> Maryam merasakan rasa sakit melahirkan, rasa lapar tidak ada makanan dan...hatinya terhadap kata-kata dan tuduhan manusia terhadapnya serta khawatir tidak mampu bersabar, akhirnya Maryam..., menenangkan kegelisahannya dan memanggilnya dari tempat yang rendah sebagaimana diterangkan dalam ayat
Ingatlah ketika 'Isâ putra Maryam berkata, "Wahai Bânû Isrâ'îl, sesungguhnya aku adalah utusan Allah...Tatkala rasul yang dikabarkannya tadi datang dengan membawa ayat-ayat yang jelas, mereka berkata, "Yang
-deskripsi"> Lahir dari Maryam tanpa bapak....

-deskripsi"> Ayat ini menegaskan pandangan Islam terhadap kedudukan lsa ‘alaihis
yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...Allah ada kebaikannya.” Orang-orang Quraisy mengetahui, bahwa orang-orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam..., “Dan ketika putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu (suku Quraisy) bersorak karenanya.â...pertanda akan datangnya hari Kiamat.” (Az Zukhruf: 61) Ibnu Abbas menjawab, “Yaitu keluarnya Isa putra Maryam
class="tafsir-deskripsi"> Hal ini termasuk kelembutan Allah Subhaanahu wa Ta'aala, Dia membesarkan Maryam...

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil adanya karamah para wali.

(Dan) ingatlah (ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel!)...) yakni Ahmad alias Muhammad kepada orang-orang kafir (dengan membawa bukti-bukti yang nyata) yakni ayat-ayat
[[71 ~ NUH (NABI NUH A. S.)...Pendahuluan: Makkiyyah, 28 ayat ~ Surat ini merinci kisah Nabi Nûh a. s. bersama kaumnya.
Dalam ayat ini terdapat isyarat dari para rasul ‘alaihimush shalaatu was salam kepada kaum mereka tentang...ayat atau mukjizat yang besar, yaitu karena kaum mereka pada umumnya berada dalam kekuasaan, sedangkan...Sehingga ayat ini sama seperti ucapan Nuh kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal...(bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal...Nuh: 71)

-deskripsi"> Mendakwahi dan menasehati kamu meskipun kamu menyakiti kami
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...jenisnya dengan berita-berita mereka dalam hal keanehannya, seperti kisah mengenai Nabi Yusuf dan Siti Maryam...Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
kepadanya dalam wujud seorang laki-laki yang sempurna, lalu karena ketinggian ‘iffah (kesucian) diri Maryam...salih dan mengaruniakan anak tanpa bapak, bahkan dengan tiupan Jibril yang meniup ke dalam leher baju Maryam..., lalu Maryam mengandung Isa ‘alaihis salam dengan izin Allah....Demikian pula terdapat tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika anak Maryam Isa ‘alaihis salam dapat berbicara...di masa buaian, dibersihkan-Nya Maryam dari tuduhan zina yang ditujukan kepadanya, dan diberikan mukjizat
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Maryam menggabung antara berpegang teguh kepada Tuhannya dengan menakut-nakutinya serta menyuruhnya untuk...Pendorong untuk berbuat maksiat sangat banyak, akan tetapi Maryam menolaknya, ia berlindung kepada Allah...Hal ini menunjukkan ‘iffah (bersihnya) Maryam, jauhnya dari keburukan dan sebab-sebabnya....Oleh karena itu, Allah memuji Maryam karena ‘iffahnya, Dia berfirman, “Dan (ingatlah) Maryam binti
-deskripsi"> Saat ibu Maryam pergi membawa Maryam ke para pelayan Baitul Maqdis, maka...orang-orang yang berada di sana bertengkar, siapa di antara mereka yang akan mengurus Maryam.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
[[61 ~ ASH-SHAFF (BARISAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 14 ayat ~ Surat ini dibuka dengan pemberitahuan bahwa...Ayat-ayat selanjutnya dalam surat ini, melalui dua orang nabi yang mulia, Mûsâ dan 'Isâ, mencela sikap...orang-orang Mukmin hendaknya menjadi pembela Allah seperti Hawâriyyûn yang menjadi penolong 'Isâ putra Maryam
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
-deskripsi"> Allah memberikan nikmat kepada Isa putra Maryam dan menjadikan keduanya...salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Maryam hamil dan melahirkan Isa tanpa bapak...

-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa’diy, yaitu ketika Maryam melahirkan.
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
sebab dengan nada meremehkan dan menghina, mereka berkata, "Kami telah membunuh 'Isâ al-Masîh putra Maryam...Padahal sebenarnya mereka tidak membunuh dan menyalib 'Isâ putra Maryam seperti pengakuan mereka....membunuh dan menyalib 'Isâ, padahal mereka hanya membunuh dan menyalib orang yang mirip 'Isâ putra Maryam
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengutus Jibril kepada Maryam, lalu Jibril meniupkan ruh dari leher baju...Maryam, maka tiupan itu masuk ke dalam diri Maryam, kemudian Allah mengembangkan ruh itu, sehingga ia...

-deskripsi"> Dinisbatkan kepada Maryam untuk mengingatkan bahwa Isa lahir tanpa bapak
(Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya) lafal Tahmiluhu menjadi Hal atau...Sehingga kaumnya melihat anak itu (Kaumnya berkata, "Hai Maryam!
(Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka) Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya...lalu Kami mengutus kepadanya roh Kami) yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal.