Paling Sering Dicari

1 hujan 2 as sajdah ayat 7 3 al maidah ayat 1 4 al hujurat ayat 13 5 Ali imran 6 sabar 7 Ilmu 8 Riba 9 al ikhlas 10 dalil+kitab+injil 11 ali imran 19 12 zakat 13 Surat+An+n 14 ibrahim 8 15 ibrahim 24 16 ali imran ayat 190 17 tolong menolong 18 an nisa ayat 1 19 Ali+imran+ayat+191 20 Ali imran 110 21 sholat 22 iman 23 ali imran 104 24 jual beli 25 ibrahim ayat 8 26 an+nahl+ayat+4+tafsir 27 Ibrahim 7 28 al alaq ayat 1 - 2 29 At taubah ayat 24 30 yunus 31 Akhlak 32 upah 33 ali imran 159 34 al imran 35 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 36 islam 37 Keutamaan orang yg mengajar 38 al+a'raf+ayat+176 39 al rahman 5 40 al alaq ayat 1 41 ali imran 102 42 saba' ayat 46 43 Surah Maryam 44 al hijr 22 45 ibrahim+26 46 Hijr 19 47 ibrahim ayat 7 48 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 49 ibrahim+27 50 Menghitung nikmat allah 51 an nisa ayat 29 52 al hijr 9 53 surat nuuh ayat 60 54 al+alaq+ayat+5 55 ali imran aat 191 56 al maidah ayat 2 57 Penyakit 58 Pasar uang halal atau haram 59 Pemimpin 60 allah 61 tumbuhan 62 Firman Allah memberikan kelengkapan 63 pertengkaran 64 surat+nuh+ayat+11 65 riak takbur 66 nikah 67 Zina 68 Surat Al-A’raf Ayat 10 69 Anak 70 surat saba ayat 3 71 ali imran 130 72 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 73 Perniagaan 74 apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala 75 al ahzab ayat 21 76 al baqarah ayat 282 77 Ali Imran 195 78 surat+nuh+ayat+10 79 ibrahim+ayat+25 80 surat+al+baqarah+ayat+254+beserta+tajwidnya 81 talak 82 al an'am ayat 50 83 ibrahim+25 84 Jibril 85 al baqarah ayat 43 86 al-Ahzab ayat:12 87 az zariyat ayat 56 88 al-hijr 89 “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga 90 sungguh aku marah 91 Hujurat ayat 10 92 fakir 93 ar ra'du ayat 16 94 surat al-ikhlas 95 hadits muslim 1631 96 an+nisa+ayat+101 97 ali imran 54 98 An NIsa ayat 58 99 Hadis tentang pendidikan 100 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185

Hasil pencarian tentang Masjid+

Janganlah engkau, Muhammad, melakukan salat di masjid itu selamanya....Sesungguhnya masjid yang didirikan untuk mencari keridaan Allah sejak pertama kalinya, seperti masjid...Qubâ', adalah masjid yang layak dijadikan tempat untuk melakukan syiar-syiar keagamaan....Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang suka menyucikan jiwa dan raga mereka dengan melaksanakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 36
Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya
Di antara orang-orang munafik terdapat kelompok yang membangun masjid bukan untuk mencari keridaan Allah...Mereka akan bersumpah bahwa mereka, dalam membangun masjid ini, tidak bertujuan apa-apa selain untuk...Pendirian masjid Qubâ', yang dipuji oleh Banû 'Amr ibn 'Awf dan diberkahi oleh Rasulullah saw. dengan...banggakan di hadapan orang-orang yang membangun masjid Qubâ'....Kemudian Allah melarang Rasul-Nya untuk berdiri di masjid itu, lebih-lebih lagi salat di dalamnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 18
Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian
Orang-orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid-masjid Allah.
sekarang ini layak ditimpakan azab, sebab mereka telah berani merintangi manusia yang hendak mendatangi Masjid...Hanya saja dengan perbuatan itu mereka bukan lagi sebagai pembela masjid yang dimuliakan Allah, karena...Sementara di sana masih ada kalangan yang dengan sungguh-sungguh mempertahankan kesucian masjid itu,...Akan tetapi, kebanyakan orang yang menyekutukan Allah tidak mau memahami agama dan mengerti kedudukan masjid
Tetapi, orang-orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 40
, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid
Doa dan permohonan mereka di depan masjid yang agung itu tidak lebih dari sekadar siulan dan tepukan
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan salat di masjid dalam keadaan mabuk, sebelum...Jangan pula kalian memasuki masjid dalam keadaan junub, kecuali bila sekadar melintas tanpa maksud berdiam
ragu melakukan hal itu, karena tindakan mereka itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan di al-Masjid...Meskipun demikian, al-Masjid al-Haram memiliki kehormatan tersendiri.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 107
Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan
Maka hadapkanlah wajahmu ke arah al-Masjid al-Harâm di mana pun kamu berada, tatkala kamu sedang menetap
mengambil perjanjian-perjanjian mereka, kecuali dari kabilah Arab yang kalian berikan perjanjian di al-Masjid
orang-orang musyrik yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan memakmurkan al-Masjid
Oleh karena itu, janganlah kalian perbolehkan mereka untuk memasuki al-Masjid al-Haram setelah tahun
selalu menghalangi manusia untuk memeluk Islam dan menghalangi orang-orang Mukmin untuk memasuki al-Masjid
Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang mengaku sebagai pengikut agama Ibrâhîm a. s. dan menjadikan al-Masjid
Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid
Orang-orang yang berpengaruh mengajukan usul dengan mengatakan, "Kita akan membangun sebuah masjid di
Dan pada akhirnya mereka masuk Masjid Bayt al-Maqdis lalu merusaknya seperti pada kali pertama.
menghancurkan tempat peribadatan sendiri dan mereka menghalang-halangi orang-orang Muslim untuk mendatangi al-Masjid
begitu, para tiran itu akan berhasil membungkam suara kebenaran, merusak gereja, biara, sinagog dan masjid
Juga terdapat larangan terhadap orang-orang musyrik untuk memasuki al-Masjid al-Haram dengan alasan bahwa...Setelah itu disebutkan pula tingkat keimanan manusia, informasi tentang Masjid Dlirâr yang didirikan...oleh orang-orang munafik untuk menyaingi masjid yang didirikan oleh Rasulullah saw., tentang ciri-ciri
mengabulkan permohonanmu, maka palingkanlah wajahmu dan semua orang yang beriman dalam salat ke arah al-Masjid
dan komentar pada ayat 58 dan 59 surat al-Nûr berkaitan dengan etika berkunjung dan soal keutamaam masjid
Penduduk Mekahlah yang kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi
Penduduk Mekahlah yang kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi
Hadapkan wajahmu ke arah al-Masjid al-Harâm dari tempat perjalananmu dan di bumi mana pun kalian berpijak
hawa nafsu dan tidak menggauli istri di siang hari, maka demikian halnya dengan iktikaf (i'tikâf) di masjid