Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 hujan 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 hewan 14 dunia 15 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 16 Aman 17 al-baqarah ayat 168 18 al-maidah ayat 3 19 an-nur+ayat+36 20 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 21 Urusan 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 huud+40 24 al-insyirah ayat 5 25 Ibrahim ayat 7 26 Al+Anbiyâ+ayat+73 27 Anjing 28 an nisa ayat 59 29 al ahzab ayat 70 30 al baqarah ayat 124 31 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 32 An nahl ayat 120 33 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 34 orang tua 35 Surga 36 menghindari perkelahian 37 QS.Al imran ayat 79 38 al bayyinah ayat 8 39 petunjuk 40 kemuliaan 41 ali imran ayat 185 42 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 43 surat al baqarah ayat 11 44 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 45 AL+AHZAB+AYAT+70 46 al baqarah ayat 261 47 mengharapkan pertemuan 48 Surat al maidah ayat 48 49 ikhlas 50 al-maidah ayat 48 51 Al+hijr+ayat+48 52 ali imran ayat 26 53 surat Al furqan ayat 20 54 Bersyukur 55 lukman+ayat+15 56 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 57 ar rum ayat 21 58 Memohon ampun 59 surat Al furqan ayat 9 60 ibrahim 32 61 Ibrahim 25 62 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 63 al-baqarah ayat 245 64 LUKMAN AYAT 12 65 Diamlah 66 Surat at-taubah 104 67 tumbuhan berdzikir 68 Al-Nur ayat 51-54 69 al baqarah ayat 28 70 Perang 71 Al-Baqarah · Ayat 286 72 Surat+Al+-+Baqarah : 269 73 besi 74 LUKMAN+AYAT+13 75 yunus 76 SURAT LUKMAN 77 Rezeki 78 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 79 al fatihah ayat 1 80 surat al baqarah ayat 219 81 Al Isra ayat 26 82 al haj ayat 41 83 surat al baqarah 84 hewan ternak 85 Memaafkan 86 LUKMAN+AYAT+14 87 Al-Baqarah [2] ayat 43 88 Hati bersih 89 al+baqarah+ayat+251 90 al+fatihah+ayat+2 91 Beriman 92 Zakat fitrah 93 penyakit gula 94 an nahl ayat 43 95 an nisa ayat 135 96 Surat Al-A’raf Ayat 26 97 Nafas 98 Al mu'minun ayat 51 99 LUKMAN+AYAT+16 100 ali imran+191

Hasil pencarian tentang Menuntut+ilmu+

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah membebani ahli ilmu dengan beban yang tidak dipikul oleh orang-orang...seperti dzikr, shalat, zakat, haji, puasa dan sebagainya, di mana jika yang melakukannya bukan ahli ilmu...Adapun ahli ilmu, di samping mengerjakan ibadah tersebut, mereka dituntut untuk mengajarkan manusia dan...diberi taufik dan menunjukkan kebahagiaannya, yakni perhatiannya tertuju kepada sikap sungguh-sungguh menuntut...ilmu, mengajarkan ilmu serta mengetahui bahwa mereka diamanahi untuk menjaga agama Allah, memiliki rasa
>-deskripsi"> Mereka tidak mau mengorbankan milik mereka sedikit pun, tetapi mereka menuntut...mereka pada pos-pos kebaikan, demikian pula memberikan bantuan kepada orang lain dengan kedudukan dan ilmu
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
hak orang lain yang menjadi tanggung jawabnya (tidak seimbang antara hak dan kewajiban) atau selalu menuntut
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
antara manusia ada orang yang menjual dirinya), artinya mengorbankannya demi taatnya kepada Allah (guna menuntut
Kendatipun demikian, yakinlah, jika kalian memilih bersabar dan tidak menuntut balas, maka hal itu akan
Siapa yang melakukan demikian) yakni yang telah disebutkan tadi (demi menuntut) mencari (keridaan Allah
Jangan dengarkan ocehan mereka yang menuntut agar al-Qur'ân itu diganti dengan mukjizat dalam bentuk
selama-lamanya atau lebih dari empat bulan, maka ditetapkan masa empat bulan baginya apabila istrinya menuntut
karena itu, berimanlah dan bersyukurlah kepada Pencipta hujan itu(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan fakta ilmu...Hikmah lain yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa kehendak Allah Swt. menuntut tersimpannya sejumlah
mendapat seorang penolong pun, dalam hal ini dari siksaan Kami) yaitu seorang penolong dan pengikut yang menuntut
Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Kami berikan kepada keluarga terdekatnya kekuasaan penuh untuk menuntut
Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-Nya...Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain.
maskawinnya, maka kalian berkewajiban membayar separuh maskawin kepada mereka, kecuali kalau istri itu tidak menuntut
-deskripsi"> Di samping mereka menjauhi kebenaran, mereka juga menuntut tuntutan-tuntutan