Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 Hewan 5 Musa 6 Al Isra ayat 36 7 jaringan tumbuhan 8 ibrahim+ayat+3 9 Fenomena bulan 10 al isra ayat 55 11 HUJAN 12 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 13 injil 14 Surat almulk 21 -30 15 at taubah ayat 105 16 Surat+Ibrahim+ayat+24 17 shad ayat 29 18 Al Imran 130 19 kitab+zabur 20 malu 21 kitab injil 22 yunus 23 Bentuk molekul 24 Luqman 25 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 26 Al ikhlas 27 Memuliakan 28 Hadits Malik Nomor 1501 29 ali+imran+31 30 al maidah ayat 1 31 jihad 32 al hujurat ayat 12 33 al baqarah ayat 43 34 Saba 18 35 zabur 36 Surat al baqarah ayat 214 37 riba 38 AL BAQARAH AYAT 185 39 berpikir 40 Al Baqarah ayat 30 41 kebebasan 42 ali imran 159 43 aL aNKABUT AYAT 20 44 al baqarah ayat 219 45 pisang 46 Jalut 47 musim dingin 48 katak 49 lapang dada 50 al+qaff+ayat+30 51 tumbuhan 52 ali imran 31 53 at taubah ayat 103 54 berbuat sukarela 55 al isra ayat 9 56 Thalut 57 Lebah 58 sabar 59 albaqoroh ayat 2 60 kitab Taurat 61 al-Maidah ayat 3 62 marah 63 Hadis+at+taubah+ayat+105 64 Al-an'am ayat 82 65 al furqan ayat 1 66 harta 67 maryam 68 Habitat hewan 69 Ibrahim 35 70 Hadits thalaq tiga 71 an nisa ayat 1 72 Musibah 73 An nur ayat 31 74 luth 75 Daud 76 wanita 77 mutiara 78 Ahmad 79 ali+imran+159 80 surat an-naba' 81 keadilan 82 al hijr ayat 9 83 Orang gila 84 ali imran 200 85 an nisa ayat 29 86 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 87 yunus 24 88 akhlak 89 an+nisa+ayat+6 90 al baqarah ayat 2 91 Surat Al-An'am Ayat 19 92 Surat sad ayat 24 93 ali+imran+103 94 annisa ayat 59 95 taurat 96 kering 97 surat al-maidah ayat 3: 98 surat+at-taubah+ayat+24 99 Al-a'raf ayat 56 100 at tahrim ayat 6

Hasil pencarian tentang Sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar