Paling Sering Dicari

1 banjir 2 Menuntut ilmu 3 al ikhlas 4 al maidah ayat 3 5 SEDEKAH 6 al maidah ayat 2 7 an nisa ayat 29 8 al hujurat ayat 13 9 ramadhan 10 puasa 11 riba 12 surga 13 Yunus 101 14 ali imran 104 15 luqman 14 16 Terbelah 17 ali imran 159 18 matahari 19 at tahrim ayat 6 20 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 21 Sebutkan dan beri penjelasan tanda wasal pada surah yasiin ayat 47 22 al baqarah ayat 30 23 pendidikan 24 ali imran 190 25 al baqarah ayat 177 26 tanah longsor 27 al adiyat ayat 8 28 Kebaikan 29 Shalat 30 al-ahzab ayat 72 31 Shalat+perempuan+di+dalam+Bait+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Hujr.+Shalat+perempuan+di+dalam+Makhda’+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Bait 32 yusuf 9 33 rezeki 34 Ayat golongan kanan dan kiri 35 Surat Al maidah 36 Surah ar rum ayat 56-57 37 Neraka 38 Ali+Imran+159 39 Ibadah 40 al+baqarah+ayat+271 41 luqman ayat 13 42 Yusuf 43 Tujuan penciptaan jin dan manusia 44 gunung meletus 45 al maidah ayat 90 46 bencana alam 47 surat an-nuur ayat 2 48 Nikah 49 gempa bumi 50 jual beli 51 an nisa ayat 59 52 ali imran 134 53 Surat al hujurat ayat 12 54 ibrahim 7 55 zakat 56 al ahzab ayat 40 57 at tin ayat 4 58 Q.S+al ibrahim+ayat+19 59 AL HIJR 60 Attaubah+ayat+40 61 Surat a.n +ayat+11 62 tanaman 63 bencana 64 al+baqarah+ayat+283 65 qs hud ayat 61 66 bekerja keras 67 ahli kitab 68 Khamar 69 an nisa ayat 1 70 maryam 71 Hadits muslim 2565 72 tahrim ayat 6 73 ilmu 74 Sholat 75 al maidah ayat 5 76 kerjakan sholat tepat pada waktunya 77 Mengingati allah 78 Al-Mu'min+ayat+7 79 muhammad 27 80 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 81 al+mujadilah+ayat+11 82 khalifah 83 al+baqarah+ayat+184 84 Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho Allah”. [HR. Abu Dawud dan Nasa’i] 85 Quran 86 surah+al+ahzab+ayat+33 87 sabar 88 an nahl ayat 90 89 Malaikat 90 mikail 91 al+maidah+ayat+91 92 munkar 93 az-zumar ayat 27 94 al jumuah ayat 9 95 Fitrah kelahiran manusia 96 al jumuah ayat 10 97 macam macam hakim 98 Ibrahim ayat 7 99 ar rum ayat 41 100 Ali imran 31

Hasil pencarian tentang Sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar