Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Al ahzab ayat 21 3 Sabar 4 an nisa ayat 59 5 ilmu 6 ali imran 92 7 ali imran 134 8 An nahl ayat 125 9 yunus 10 al maidah ayat 1 11 Nujum+ayat+1 12 al-balad+ayat+9 13 kepentingan 14 ibrahim 7 15 an nisa ayat 29 16 yusuf 17 al qashash ayat 77 18 sebagian 19 Akhlak 20 al ikhlas 21 luqman 13 22 al-balad+ayat+2 23 b. Surah An-nisa’ ayat 43 24 Hutang 25 al-balad+ayat+10 26 Riba 27 Ali Imran 28 al mujadalah ayat 11 29 Al baqarah ayat 275 30 an nisa ayat 9 31 ali imran 139 32 kebenaran kesesatan 33 niat 34 al-balad+ayat+7 35 AL-BAQARAH AYAT 183 36 al-balad+ayat+6 37 Al maidah ayat 32 38 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 39 Shalat 40 Tafsir Ibnu Katsir 41 at tahrim ayat 6 42 Al Luqman 20 43 sholat 44 al maidah ayat 3 45 zakat 46 Suray al baqarah ayat 153 47 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 48 sebagian+tidaklah+bersyukur 49 enam masa 50 al baqarah ayat 72 51 ali imran 103 52 surat+al-duha+1 53 Surat Anisa ayat 16 54 al baqarah ayat 286 55 al maidah ayat 5 56 Surat+Arrad8 57 Al baqarah ayat 2 58 Ber lomba dalam kebajikan h 59 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 60 hukum 61 Nafkah 62 yunus 25 63 semua 64 az-zumar+ayat+6 65 Surah Al-Baqarah ayat 276 66 ali imran 185 67 an nisa ayat 10 68 Al-Baqarah ayat 256 69 ali imran 102 70 ibrahim ayat 7 71 Haji 72 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 73 surga 74 At Taubah ayat 111 75 Al Imran 139 76 ali imran 130 77 surat 51+56 78 Memaafkan 79 al-balad+ayat+8 80 Di bumi kamu dibangkitkam 81 al hujurat ayat 13 82 Surat+al+hijr+ayat+43-44 83 Surah al baqarah ayat 3 84 TAHRIM AYAT 6 85 al isra ayat 32 86 yakin 87 AKAL 88 ali imran 110 89 Zina 90 musa 91 Luqman 20 92 al-balad+ayat+5 93 hadits riwayat ahmad 17320 94 al maidah ayat 6 95 NABI NUH 96 al ahzab ayat 59 97 ar rum ayat 41 98 Dinding ini rahmat dari tuhan 99 al hujurat ayat 10 100 Surah an-nisa ayat 35

Hasil pencarian tentang Sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar