Paling Sering Dicari

1 sabar 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 q.s al-furqan ayat 63 4 Berfikir 5 az+zumar+ayat+62 6 al ikhlas 7 cinta 8 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 9 Mencuri 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Ar Rahman 12 al imran 31 13 ridha 14 amanat 15 ikhlas 16 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 17 Ali Imran 18 al hujurat ayat 13 19 Bintang 20 al ahzab ayat 21 21 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 22 Surat+At+Takatsur+ayat+2 23 rezeki 24 kafir 25 Ali imran 104 26 Surat-ad-dahr-ayat-23 27 ali imran 31 28 Surat Al Baqarah ayat 267 29 surah an najmu ayat 3-4 30 q.s yunus 105 31 Surat+At+Takatsur+ayat+1 32 Ilmu 33 malu 34 Al-Hujurat ayat 11 35 at-taubah+ayat 3 36 al isra ayat 55 37 al imron ayat 103 38 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 39 Tidur 40 Kekerasan 41 Penciptaan Manusia 42 Surat+At+Takatsur+ayat+3 43 niat 44 Sihir 45 al maidah ayat 8 46 berusaha 47 Belajar 48 tolong menolong 49 al maidah ayat 2 50 Surat+Al+An+am+152 51 Rahmat 52 zina 53 Al-Baqarah ayat 247 54 al maidah ayat 90 55 Yusuf 40 56 Tanah 57 hadits abu daud 58 Ayat-ayat aspek budaya 59 yunus 57 60 an+nur+ayat+59 61 Gempa 62 hutang 63 ali imran 159 64 an+nur+ayat+60 65 al qalam ayat 4 66 perdagangan dilaut 67 al baqarah ayat 168 68 al-baqarah ayat 188 69 Ali imran 141 70 penciptaan manusia dan jin 71 surah al baqarah ayat 188 72 MELOMPAT 73 al baqarah ayat 286 74 an+nur+ayat+61 75 ibrahim ayat 7 76 tumbuhan 77 al alaq ayat 1-5 78 Surah alkahfi ayat 60 79 Neraka 80 An Nahl ayat 125 81 Q.S. Yūnus/10: 40-41 82 al an am ayat 99 83 Al-Ma'un ayat 1-3 84 Babi 85 Surah+Al+Mulk+ayat+30 86 surat yunus ayat 57 87 Cinta tanah air 88 Akal 89 al baqarah ayat 129 90 ar rad ayat 11 91 surat+yunus+ayat+58 92 Luqman 93 Surah as saffat ayat 1 94 PEREMPUAN 95 YUNUS 96 sholat 97 Quraisy 98 Luqman ayat 20 99 an+nur+ayat+58 100 manusia

Hasil pencarian tentang Sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar