Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 Almaidah ayat 48 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 yusuf 7 SABAR 8 al furqan ayat 67 9 ayat yang berhubungan dengan an nadhr bin al harits 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 ayat tentang kepala madrasah 12 ali+imran+159 13 hujan 14 an-nur+ayat+36 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 17 al-baqarah ayat 168 18 al maidah ayat 2 19 huud+40 20 Urusan 21 Aman 22 al-maidah ayat 3 23 orang tua 24 Ibrahim ayat 7 25 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 26 dunia 27 Saba 13 28 ali imran ayat 185 29 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 30 kemuliaan 31 Membunuh 32 Al furqon ayat 67 33 ali imran 159 34 AL+AHZAB+AYAT+70 35 petunjuk 36 Al+Anbiyâ+ayat+73 37 al baqarah ayat 261 38 mengharapkan pertemuan 39 QS.Al imran ayat 79 40 ibrahim 32 41 Al+hijr+ayat+48 42 al ahzab ayat 70 43 Hewan 44 Makanan 45 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 46 Menumbuhkan kebiasaan menegur 47 al-maidah ayat 48 48 ar rum ayat 21 49 Surat al maidah ayat 48 50 Anjing 51 al bayyinah ayat 8 52 surat al baqarah ayat 11 53 al maidah ayat 16 54 Memohon ampun 55 Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hinga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah atau kuning". 56 menghindari perkelahian 57 Surga 58 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 59 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 60 Beriman 61 ali imran 185 62 al hujurat ayat 13 63 kalimahlautdalamal+quran 64 Almujadilah surah ke berapa 65 Terhadap diri 66 AL BAQARAH AYAT 43 67 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 68 an nisa ayat 9 69 al imran 96 70 Kuda 71 mencintai iptek 72 munafik 73 h Q.S. Ali ‘Imrān/3: 190-191 74 an nisa ayat 1 75 Ibrahim 25 76 Al imran 77 Surat Ali 'Imran ayat 19 78 an nisa ayat 59 79 maryam 80 israq ayat 81 81 al baqarah ayat 28 82 ar rahman 15 83 8 malaikat 84 masuk 85 al anfal ayat 63 86 surat al baqarah 87 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 88 al-baqarah ayat 233 89 al hijr ayat 9 90 Bersyukur 91 Faedah hadits At tarmizi no 2292 92 Surat Al-Baqarah Ayat 20 93 penjelasan surat anisa ayat 163 94 Ibrahim ayat 43 95 al+furqan+ayat+67 96 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 97 berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 98 yasin ayat 80 99 Al-Israa’ ayat 24 100 ali imran 190-191

Hasil pencarian tentang Sabar

-deskripsi"> Ada pula yang mengartikan: mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar...Sabar artinya menahan diri terhadap hal-hal yang tidak disukai....Ia terbagi menjadi tiga bagian: Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah....Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dengan...Sabar berdasarkan ayat ini merupakan pertolongan yang paling besar dalam menghadap segala perkara.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Terhadap gangguan orang-orang musyrik, dan sabar melakukan hijrah agar dapat...Bisa juga sabar dalam arti yang lebih luas, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam...menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima taqdir Allah yang cukup pedih serta sabar dalam menerima
-deskripsi"> Baik sabar di atas ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang haram, maupun...sabar terhadap musibah dengan tidak keluh kesah....Sabar karena mencari keridhaan Allah itulah sabar yang bermanfaat....Adapun sabar yang tujuannya sebagai uji nyali, di mana tujuannya adalah untuk berbangga-bangga, maka...sabar tersebut tidaklah terpuji dan sia-sia, nas’alullahas salaamah wal ‘aafiyah.
-deskripsi"> Yakni sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan...dan sabar terhadap taqdir Allah yang menyakitkan....Keadaan mereka yang berada dalam sifat-sifat mulia, dari mulai sifat sabar, benar, taat dan suka berinfak

-deskripsi"> Sabar ada tiga macam: sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah,...sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap taqdir Allah yang terasa pedih....Seorang hamba tidak berhak mendapat gelar sabar secara sempurna sampai terpenuhi ketiga macam sabar ini...Para nabi, Allah sebut sebagai orang-orang yang sabar karena mereka telah memenuhi ketiganya.
-deskripsi"> Yakni jadikanlah sabar dengan semua macamnya dan shalat sebagai penolongmu...Sabar itu ada beberapa macam, yaitu: 1) sabar dalam menjalankan keta'atan kepada Allah, 2) sabar dalam...menjauhi larangan Allah, dan 3) sabar terhadap taqdir Allah dengan tidak berkeluh-kesah.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

-deskripsi"> Sabar di semua keadaan adalah terpuji selain pada keadaan ini, maka...dalam keadaan ini, sabar tersebut adalah sabar tercela, karena sabar untuk tetap di neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
(Maka jika ada) boleh dibaca yakun boleh dibaca takun (di antara kalian seratus orang yang sabar niscaya...mengalahkan dua ratus orang) daripada orang-orang kafir (dan jika di antara kalian ada seribu orang yang sabar...kalian dan hendaknya kalian bersabar di dalam menghadapi mereka itu (Dan Allah beserta orang-orang yang sabar
Allah tanpa menuntut balasan dan rasa syukur dari mereka, Beliau juga bersabar karena Allah dengan sabar...yang sangat sempurna; Beliau sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah
(Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan) yang sabar di dalam menjalankan ketaatan...dan sabar di dalam menahan ujian yang menimpa diri mereka (pahala mereka tanpa batas) yakni tanpa memakai
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama