Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 utang 4 Maryam 5 sedekah 6 hutang 7 Menghalangi masjid 8 hari raya 9 Aisyah 10 kesedihan 11 Puasa syawal 12 Zakat 13 Al isra ayat 23 14 penyakit 15 al+baqarah+ayat+21 16 sabar 17 Mendatangi neraka 18 ikhlas 19 puasa 20 pengusiran 21 Kiamat 22 ALI IMRAN 102 23 ali imran 159 24 injil 25 Bahasa 26 al ankabut ayat 2 27 Penerus nabi Muhammad Saw 28 kawin 29 Al Baqarah ayat 275 30 Sholat iedul fitri 31 Nikah 32 ALLAH 33 Ibrahim 34 Berkah 35 Surat Al kafirun 36 Menyesatkan 37 Sholat 38 Iblis 39 hadits Muslim Nomor 1688 40 yusuf+105 41 Al Baqarah ayat 245 42 riba 43 makanan 44 annisa ayat 22 45 cahaya 46 al ikhlas 47 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 48 neraka 49 zabur 50 Surat Al-A’raaf ayat 180 51 yunus 57 52 al+baqarah+ayat+168-169 53 ar+rum+ayat+21 54 Ramadhan 55 Makan 56 Takwa 57 manfaat 58 Ali imran 10 59 Al+baqoroh+ayat+32 60 maaf 61 al hijr 28 62 Apa yg di maksut dengan alamat email 63 Al+Anfal+ayat+1 64 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 65 sihir 66 bacalah 67 Al maidah ayat 2 68 al hujurat ayat 11 69 At taubah ayat 34-35 70 Tafsir alfatihah ayat 5 71 Surat Al bayinah ayat 4-5 72 surga 73 memaafkan 74 luqman 14 75 Al hadid ayat 11 76 surat At-Taubah:34 77 Karun 78 Al-Baqarah Ayat 43 79 akhlak 80 Surat+hud+Ayat+32 81 dzikir allah...allah 82 waris 83 Sembilan puluh sembilan nama 84 surat al maidah ayat 1 85 Hadist tentang hukum menyambung rambut 86 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 87 Ayat+194+Albaqarah+ 88 Lupa alquran 89 Qs albaqarah ayat 62 90 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 91 pinjaman 92 Surah yunus 92 93 Ali imran 191 94 al+hikmah 95 Surat Al-Fatihah Ayat 5 96 Ibrahim :7 97 alam nasyroh 98 malaikat menangis 99 perempuan 100 Ali imran 104

Hasil pencarian tentang Sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar