Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 jihad 3 Ali Imran ayat 159 4 Ibrahim 42 5 ali imran 67 6 ilmu 7 ali imran 8 An nisa ayat 58 9 zina 10 nikah 11 iman 12 al baqarah ayat 111 13 al baqarah ayat 151 14 riba 15 Akhlak 16 al maidah ayat 2 17 al hujurat ayat 13 18 At taubah ayat 36 19 al maidah ayat 1 20 Al maidah ayat 8 21 waktu 22 zakat 23 QS. Ali Imran (3): 67 24 Ali+imran+97 25 Perang 26 Puasa 27 aurat 28 Sedekah 29 Pasar modal 30 Kandungan 31 Ali Imran 197 32 Ali+Imran+190 33 luqman 34 34 al ahzab ayat 21 35 penyakit 36 benda kecil 37 gunung 38 ali imran 191 39 al ikhlas 40 ali imran ayat 67 41 yusuf 108 42 kurma 43 luqman 44 al baqarah ayat 83 45 q.s An- nisaa ayat 59 46 anggota badan tanggu 47 AN-NUR ayat 37 48 Makhluk kecil 49 An Nahl ayat 125 50 Kafir 51 Jual beli 52 Menuntut ilmu 53 ali imran 97 54 An-Nisa+ayat+8+ 55 Al-A’raf+ayat+129 56 ibrahim ayat 7 57 Luqman 11 58 khalifah 59 kejadian manusia 60 Rukun Maqam 61 sholat 62 al hijr 41 63 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 64 yusuf 65 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 66 Katakanlah 67 Al bayyinah ayat 5 68 jual beli dan riba 69 Surat+Asy-Syu'ara'+Ayat+80 70 shalat 71 Utang 72 Al imran 73 An Nisa ayat 125 74 Al MUJADALAH AYAT 11 75 matahari 76 Lingkungan pendidikan Islam 77 Hutang 78 al+isra+ayat+23 79 ali imran ayat 185 80 ali imran 142 81 Anda nisa 32 82 Musnad Ahmad 5364 83 Ali Imran 200 84 Allah 85 surat+al-fajr+7 86 surah ibrahim 87 takwa 88 At-thaha ayat 77 89 pendidikan 90 surat yasin 91 Bani Quraizhah 92 perdagangan 93 pemimpin 94 niat 95 ali imran 64 96 surat+al-fajr+8 97 al+quraisy+ayat+2 98 al maidah ayat 33 99 Adz-Dzariyat ayat 56 100 an nisa ayat 1

Hasil pencarian tentang Sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar