Paling Sering Dicari

1 kiamat 2 penganiayaan 3 hari kiamat 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 hari+kiamat 7 Hadis+at+taubah+ayat+105 8 hadist+al-hujurat+ayat+10 9 Hadits+muslim+nomor+2789 10 sombong 11 Ali imran 159 12 dalil+kitab+injil 13 Al Hujurat ayat 13 14 ilmu 15 Al-luqman+ayat+13-17 16 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 17 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 18 Surat Al sajdah ayat 29 19 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 20 Al imran 21 jujur 22 an-nisa' ayat 100 23 al hadid ayat 22 24 ali+imran+191 25 Ibrahim ayat 7 26 Al sajdah ayat 29 27 at taubah ayat 105 28 niat 29 al ikhlas 30 Membunuh Rasul 31 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 32 Nikah 33 Al isra ayat 13 34 Zina 35 Al hadid ayat 3 36 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 37 Menyesatkan 38 kontrol diri 39 ali+imran+190-191 40 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 41 an nisa 1 sampai 3 42 BOHONG 43 Al kahfi ayat 109 44 Hukum bacaanya 45 al bayyinah ayat 5 46 ibrahim 7 47 Yusuf 48 Az zumar ayat 62 49 kontrol+diri 50 annahl ayat 90 51 Surah taha ayat 15 52 hadist+al-hujurat+ayat+12 53 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 54 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 55 harta 56 Al-Maidah+ayat+2 57 at Taubah ayat 103 58 kebijaksanaan 59 ali imran 103 60 Al an'am ayat 82 61 al ahzab ayat 59 62 Al isra ayat 55 63 an-najiah ayat 17 64 Amal tanpa ilmu 65 Ali imran ayat 9 66 injil 67 yusuf 111 68 riba 69 an nisa ayat 34 70 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 71 dalil+kitab+taurat 72 al hijr ayat 9 73 Makan 74 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 75 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 76 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 77 An nisa ayat 125 78 beriman pada hari kiamat 79 al-baqarah ayat 2 80 Cintailah arab 81 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 82 Al baqarah ayat 2 83 Menerangkan kejadian alam semesta 84 Surat annaShr 85 Ali imran ayat 138 86 Ibrahim ayat 53 87 takdir 88 hari perhitungan 89 Al Kahfi ayat 57 90 bawang putih 91 al ahzab ayat 39 92 Al hasyr ayat 24 93 at tahrim ayat 6 94 madu 95 Ayat 11 dengan singkat 96 Zabur 97 Al kahfi ayat 49 98 Allah berpaling 99 Al baqarah ayat 177 100 Surat+al+ghafir+ayat+65

Hasil pencarian tentang Sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar