Paling Sering Dicari

1 hadis+tentang+dalwah 2 Ilmu 3 jual beli 4 Hadis Shohih tentang solat 5 Riba 6 al hujurat ayat 13 7 al baqarah ayat 275 8 Ar rahman 9 surat ghafir 10 siksa+neraka 11 Langit 12 Lebah 13 al maidah ayat 2 14 niat 15 Atom 16 Makanan 17 Kiamat 18 waris 19 ali imran 38 20 Haji 21 an nisa ayat 9 22 LUQMAN AYAT 14 23 Tafsir Al maidah ayat 73 24 kesejahteraan sosial 25 adam 26 Surah yusuf ayat 47 27 sholat 28 surah+yusuf+ayat+47 29 Akhlak 30 ali imran 31 fatir ayat 10 32 iman 33 An-Nisa Ayat 58 34 Tajwid+surat+al+anbiya 35 annisa ayat 29 36 Enngan masuk surga 37 sabar 38 manusia paling berat ujiannya 39 jalan lurus 40 al ahzab ayat 49 41 hadis bukhari tentang bab amalan soleh 42 menuntut ilmu 43 Talak 44 Al+mu'min+ayat+14 45 madu 46 quraisy ayat 1 47 Matahari 48 Quraisy ayat 2 49 al baqarah ayat 30 50 takdir 51 muhammad+9 52 Ibrahim 7 53 surah an nisa ayat 71 54 Takwa 55 annur ayat 2 56 nikah 57 al+fatihah+ayat+6 58 as+saba+ayat+3 59 Bahasa 60 luqman 25 61 hutang 62 an nisa ayat 29 63 Luqman 14 64 yunus+61 65 Kejahatan mahluk 66 al maidah ayat 3 67 Ali imran 200 68 ar rum ayat 41 69 an-Nahl ayat 97 70 yusuf 71 Dunia 72 panas 73 Alquran di jelaskan secara terperinci oleh yang maha teliti 74 ali imran 159 75 Bunuhlah 76 Surat Albaqarah ayat 75 77 Pendidikan anak 78 yunus 79 yunus 5 80 ali-imran 81 Ibnu majah 1771 82 ali imran 173 83 Kenapa alquran tidak ditulis dengan bahasa lain selain arab 84 surat+an-nisa+ayat+83 85 al baqarah ayat 279 86 Surat+83 ayat 10 87 an-nisa ayat 29 88 Yusuf 87 89 Luqman 19 90 Al Hajj ayat 5 91 Ar rum ayat 21 92 LINGKUNGAN KELUARGA 93 Surat Al-A’raf Ayat 174 Diskusi 94 penciptaan manusia 95 ar rum ayat 30 96 Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ring 97 Ali imran 110 98 surah al-mukminun ayat 51 99 al baqarah ayat 7 100 Krnapa alquran tidak diturubkan dengan bahasa lain selain arab

Hasil pencarian tentang Sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar