Paling Sering Dicari

1 Cari contoh bacaan apah saja ynknad di surah Anfal ayat 44 2 Al-Furqan+ayat+2 3 ali imran 190 4 al ikhlas 5 yusuf 6 Hadits Ibnu Majah Nomor 239 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِ 7 ayat kursi 8 ALI IMRAN 9 Kisah isra mi'raj 10 al asr ayat 1-2 11 Yunus 12 Ibrahim 13 ali imran ayat 104 14 al+maidah+ayat+93 15 al maidah ayat 2 16 halaman 16 17 Upaya Mitigasi Kabut Asap dalam perspektif Islam 18 an nisa ayat 29 19 Surah Al-A'raf ayat 179 20 al+maidah+ayat+90 21 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perj 22 al mujadalah ayat 11 23 maryam 24 at tahrim ayat 6 25 rezeki 26 al maidah ayat 90 27 berpikir 28 AL MAIDAH AYAT 5 29 Ar rahman 30 ali imran ayat 97 31 QS.+Al-anfal+ayat+27 32 al qolam ayat 25 33 muhammad 34 kewajiban menuntut ilmu 35 Shalat 36 al+baqarah+ayat+43 37 al hujurat ayat 13 38 al maidah ayat 6 39 al maidah ayat 3 40 surat al isro ayat 26 sd 27 41 al-Mujadalah ayat 11 42 surat al maidah ayat 48 43 surat+al+isro+ayat+26+sd+27 44 as shad ayat 24 45 Hadits abu daud 46 menuntut ilmu 47 al baqarah ayat 221 48 Al araf ayat 48 49 ali imran 159 50 ali imran 97 51 jahe 52 Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 53 an nahl ayat 125 54 al baqarah ayat 282 55 al+baqarah+ayat+31 56 Al-Ikhlas 57 ibrahim 14 58 al baqarah ayat 75 59 al imran 60 al-Baqarah ayat 43 61 Sholat 62 surat al maa'un 1-3 63 Fitnah 64 al+maidah+ayat+91 65 Zakat 66 at-taubah ayat 105 67 Al fatir ayat 6 68 yusuf 108 69 al baqarah ayat 43 70 musa 71 azzumar ayat 9 72 ali imran 103 73 ali imran 7 74 surat as-sadjah ayat 5 75 al baqarah ayat 143 76 al-ankabut ayat 45 77 ali imran 186 78 hadits riba 79 at taubah ayat 60 80 Muda 81 al+baqarah+ayat+242 82 Ali-Imron ayat 159 83 Fussilat ayat 32 84 al-Baqarah ayat 248 85 Penemuan+tentang+kehidupan di bumi pada q.s an nahl 86 al kafirun ayat 6 87 al imran 110 88 al anbiya ayat 30 89 Yahudi 90 Zina 91 yunus 101 92 an naba ayat 9 93 an nasr 94 ali+imran+110 95 Al hijr Ayat 40 96 Tauhid 97 al ara'f ayat 180 98 makan 99 Jihad 100 Al quran

Hasil pencarian tentang Rahmat

Berilah ampun dan berilah rahmat) kepada orang-orang Mukmin dalam bentuk rahmat di samping ampunan itu...(dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik") artinya Pemberi rahmat yang paling utama.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
apabila Kami rasakan kepada manusia) yakni orang-orang kafir Mekah dan orang-orang kafir lainnya (suatu rahmat...) yakni suatu nikmat (niscaya mereka gembira dengan rahmat itu) mereka merasa bangga dengannya....dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa) mereka putus harapan dari rahmat...Orang beriman harus bersyukur bila diberi rahmat dan bila ditimpa marabahaya harus berdoa kepada Rabbnya
(Dan jika Kami rasakan kepada manusia) yang kafir (suatu rahmat dari Kami) yaitu berupa kekayaan dan...kesehatan (kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya pastilah dia menjadi putus asa) merasa putus asa...dari rahmat Allah (lagi tidak berterima kasih) sangat mengingkari-Nya.
(Katakanlah, "Dengan karunia Allah) yaitu agama Islam (dan rahmat-Nya) yaitu Alquran (maka dengan hal...itu) dengan karunia dan rahmat tersebut (hendaklah mereka bergembira....Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.") yaitu berupa
sekandungnya) artinya carilah berita tentang keduanya (dan jangan kalian berputus asa) putus harapan (dari rahmat...Allah) dari rahmat-Nya (Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.
Diutus-Nya Beliau adalah rahmat bagi alam semesta....Orang-orang mukmin menerima rahmat itu dan mensyukurinya, oleh karenanya mereka membenarkan Beliau, sedangkan...selain mereka kufur terhadap nikmat itu dan menggantinya dengan kekafiran serta menolak rahmat tersebut
Jika Allah menganugerahkan rahmat-Nya kepada manusia--apa pun bentuknya, baik berupa hujan, karunia,...Sebaliknya, jika Dia menahan rahmat-Nya itu, maka tak ada sesuatu pun yang dapat menurunkan rahmat-Nya

-deskripsi"> Terhadap rahmat-Nya, serta berharap agar diterima....Oleh karena itu, jika seorang hamba banyak berbuat ihsan, maka semakin dekat dengan rahmat Alah....Disebutkan kata-kata “qarib” (dekat) dengan bentuk mudzakkar sebagai khabar dari rahmat Allah, karena...disandarkan rahmat tersebut kepada Allah, atau karena rahmat tersebut berarti pahala.

-deskripsi"> Alam semesta adalah milik-Nya, Dia telah membuka lebar rahmat-Nya dan...ihsan-Nya, melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada mereka, Dia menetapkan sifat rahmat pada diri-Nya..., dan bahwa rahmat-Nya mengalahkan kemurkaan-Nya, pemberian lebih dicintai-Nya daripada menghalangi,...Dia telah membuka pintu-pintu rahmat-Nya kepada semua hamba jika mereka tidak mengunci pintu-pintunya...dengan dosa-dosa, dan Dia mengajak mereka kepada rahmat-Nya, namun mereka tidak memintanya karena dihalangi
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling
(Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) yaitu yang mempunyai rahmat....Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya.
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan...kalian diberi rahmat.
memberikan hukum jaza’i (pembalasan), yaitu mengazab mereka yang bermaksiat dan memberikan pahala dan rahmat...Kamu akan dikembalikan ke negeri akhirat, negeri yang di sana berlaku hukum-hukum jaza’i (azab dan rahmat-Nya...Oleh karena itu, kerjakanlah sebab untuk memperoleh rahmat-Nya yaitu taat dan jauhilah sebab yang mendatangkan
tafsir-deskripsi"> Dihubungkannya surga dengan nama-Nya Ar Rahman (Yang Maha Pengasih) karena di dalamnya terdapat rahmat...mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di hati manusia, bahkan Allah menamai surga-Nya itu dengan rahmat-Nya...Dia berfirman, “Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah...Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan...itu dan akan kekal sebagaimana kekal rahmat-Nya, dan surga merupakan atsar (pengaruh) dari rahmat-Nya
(melainkan untuk menjadi rahmat) yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia dan jin melalui kerasulanmu
tafsir-deskripsi"> Oleh karena itulah, mereka tidak mengerjakan perbuatan yang menjadi sebab mendapatkan rahmat...Jika mereka berharap rahmat-Nya, tentu mereka akan melakukan perbuatan yang mendatangkan rahmat-Nya....Berputus asa dari rahmat Allah merupakan dosa yang besar....asa orang-orang kafir, di mana mereka meninggalkan semua sebab yang dapat mendekatkan mereka kepada rahmat
-deskripsi"> Di mana orang yang masuk ke dalam rahmat-Nya akan berada dalam keamanan...Kesalehan merupakan sebab seorang hamba masuk ke dalam rahmat Allah, sebagaimana kebalikannya (tidak...saleh atau fasik) adalah sebab terhalangnya dari rahmat dan kebaikan, dan manusia yang paling saleh adalah
hamba-hamba-Nya bahwa kitab-Nya yang agung ini turun dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dimana rahmat-Nya...meliputi segala sesuatu, dan di antara rahmat-Nya yang paling agung dan paling besar adalah dengan menurunkan...kitab tersebut yang daripadanya keluar berbagai ilmu, petunjuk, cahaya, penyembuh, rahmat dan kebaikan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 9
Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 58
Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira....Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".
bukanlah karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengharap agar diturunkan, melainkan karena rahmat...Dia mengutus Beliau dengan membawa kitab Al Qur’an ini, yang dengannya alam semesta mendapat rahmat...Jika kita mengetahui, bahwa diturunkan-Nya Al Qur’an adalah karena rahmat-Nya, maka dapat kita ketahui...bahwa semua yang diperintahkan dan semua yang dilarang merupakan rahmat dan karunia-Nya.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 87
, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat...Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat...dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik.
Kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang
-deskripsi"> Maksudnya, apakah pada sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu (seperti...shallallahu 'alaihi wa sallam, dimana mereka seakan-akan sebagai wakil yang diserahi terhadap perbendahraan rahmat...Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu...Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Terj.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 36
Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu.
(Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya) menerima azab-Nya (dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya...) untuk menerima rahmat-Nya (dan hanya kepada-Nya-lah kalian akan dikembalikan) yakni, hanya kepada-Nya-lah
-deskripsi"> Hal ini karena apabila mereka mengetahui sempurnanya rahmat dan ampunan-Nya..., maka mereka akan berusaha mengerjakan sebab yang dapat mengantarkan mereka kepada rahmat-Nya, berhenti...Meskipun demikian, mereka tidak boleh terus-menerus mengandalkan rahmat dan ampunan Allah sampai merasa
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 28
kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat...dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu.
(Tetapi -Kami selamatkan mereka- karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup...sampai kepada suatu ketika) tiada yang menyelamatkan mereka melainkan rahmat Kami kepada mereka; dan