Paling Sering Dicari

1 Belajar 2 Nenek 3 Qs Yusuf ayat 87 4 ilmu pengetahuan 5 al imran 159 6 ibrahim 7 7 pendidikan 8 Surah al- baqarah ayat 36 9 al maidah ayat 8 10 utang 11 ikhlas 12 al maidah ayat 2 13 Ibrahim 14 Surah+An+Nisa+Ayat+26 15 prestasi belajar 16 al baqarah ayat 2 17 QS Az-Zumar ayat 9 18 Surah Ali Imran 214 19 Langit bumi 20 surat+al+a'rof+ayat+31 21 yunus 99 22 hutang 23 ali imran ayat 139 24 ali imran 104 25 ali imran 110 26 Ar rahman 27 saba+46 28 an nisa ayat 1 29 al-maidah ayat 2 30 ali imran 31 31 yusuf 2 32 al hijr 9 33 Al-isra ayat 100 34 Ibnu katsir 35 luqman 14 36 al maidah ayat 96 37 al hujurat ayat 13 38 ali imran 173 39 Ibrahim ayat 34 40 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 41 Surah al- baqarah ayat 36\ 42 arrum ayat 41 43 Al Baqarah ayat 275 44 kurban 45 al bayyinah ayat 8 46 sabar 47 ibrahim perintah Allah 48 kedudukan wanita 49 Hadits Abu Daud Nomor 1754 50 al imran 145 51 Imran 52 At taubah ayat 18 53 al baqarah ayat 233 54 al baqoroh ayat 30 55 ali imran 185 56 al a'la ayat 7 57 ali imran 12 58 Munafik 59 ali imran 159 60 ali imran ayat 19 61 ali+imran+134 62 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 63 surat+al+humazah+ayat+1 64 Menjaga 65 Al ahzab ayat 36 66 an nisa ayat 58 67 ar rum ayat 39 68 yusuf 47-49 69 annisa ayat 1 70 al-baqarah ayat 45 71 Hadits Muslim Nomor 2970 72 Al+ahzab+ayat+18 73 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 74 Beriman dengan sebahagian kuru 75 hadits keutamaan+ilmu+dan+alim 76 ar rahman 7 77 ibrahim ayat 7 78 al buruj ayat 11 79 ghofir ayat 64 80 Jalan yang lurus satu ummat 81 an nur ayat 35 82 surat nuh 83 yusuf+109 84 allah+memasukkan+orang+orang+ke+surga+Na'iim 85 al hikmah 86 rezeki 87 an nisa ayat 59 88 an nahl ayat 90 89 AS+SHAF+3 90 ali imran 190 91 az zumar ayat 53 92 manfaat ziarah kubur 93 Tafsir surah yusuf ayat 53 94 as-saffat+ayat+62 hingga 66 95 surat+al+humazah+ayat+2 96 al jin ayat 1-3 97 Tauhid 98 makan dan minum 99 1. Q.S. Ali Imran/3: 19 100 FILSAFAT+ISLAM

Hasil pencarian tentang Rahmat

Berilah ampun dan berilah rahmat) kepada orang-orang Mukmin dalam bentuk rahmat di samping ampunan itu...(dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik") artinya Pemberi rahmat yang paling utama.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling
(Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) yaitu yang mempunyai rahmat....Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya.
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan...kalian diberi rahmat.
(Dan jika Kami rasakan kepada manusia) yang kafir (suatu rahmat dari Kami) yaitu berupa kekayaan dan...kesehatan (kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya pastilah dia menjadi putus asa) merasa putus asa...dari rahmat Allah (lagi tidak berterima kasih) sangat mengingkari-Nya.
(melainkan untuk menjadi rahmat) yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia dan jin melalui kerasulanmu
(Katakanlah, "Dengan karunia Allah) yaitu agama Islam (dan rahmat-Nya) yaitu Alquran (maka dengan hal...itu) dengan karunia dan rahmat tersebut (hendaklah mereka bergembira....Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.") yaitu berupa
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 58
Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira....Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 9
Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut
sekandungnya) artinya carilah berita tentang keduanya (dan jangan kalian berputus asa) putus harapan (dari rahmat...Allah) dari rahmat-Nya (Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.
apabila Kami rasakan kepada manusia) yakni orang-orang kafir Mekah dan orang-orang kafir lainnya (suatu rahmat...) yakni suatu nikmat (niscaya mereka gembira dengan rahmat itu) mereka merasa bangga dengannya....dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa) mereka putus harapan dari rahmat...Orang beriman harus bersyukur bila diberi rahmat dan bila ditimpa marabahaya harus berdoa kepada Rabbnya
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 87
, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat...Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat...dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik.
Jika Allah menganugerahkan rahmat-Nya kepada manusia--apa pun bentuknya, baik berupa hujan, karunia,...Sebaliknya, jika Dia menahan rahmat-Nya itu, maka tak ada sesuatu pun yang dapat menurunkan rahmat-Nya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 132
Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.
(Taatilah olehmu Allah dan Rasul, supaya kamu beroleh rahmat).
Kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 3
menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
Yang rahmat-Nya mahaagung, dan yang berkuasa atas kerajaan-Nya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 36
Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu.
(Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya) menerima azab-Nya (dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya...) untuk menerima rahmat-Nya (dan hanya kepada-Nya-lah kalian akan dikembalikan) yakni, hanya kepada-Nya-lah
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 87
kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar.
(Dan demi angin yang menyebarkan rahmat) yaitu angin yang menyebarkan hujan.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 28
kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat...dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 107
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 6
sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
(Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang kafir.")
(Tetapi -Kami selamatkan mereka- karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup...sampai kepada suatu ketika) tiada yang menyelamatkan mereka melainkan rahmat Kami kepada mereka; dan
Wahai hamba-hamba-Ku yang banyak berbuat maksiat bagi dirinya, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat...Sesungguhnya hanya Dia yang ampunan dan rahmat- Nya amat besar.