Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 ali imran 103 8 Al+hujurat+ayat+13 9 tentang kurban 10 zakat 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 al baqarah ayat 285 13 saba 15 14 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 15 al mujadalah ayat 11 16 al baqarah ayat 177 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 pendidikan 19 Ali imran 20 al qalam ayat 4 21 al hajj ayat 7 22 angin 23 at tahrim ayat 6 24 ali imran 159 25 al baqarah ayat 30 26 al isra ayat 23 27 maryam 28 talak 29 tolong menolong 30 ibrahim ayat 7 31 Yusuf 87 32 Muslim itu bersaudara 33 Ar rahman 34 surat+38+ayat+72 35 al mujadilah ayat 11 36 ali imran 104 37 miskin 38 at taubah ayat 60 39 luqman ayat 12 40 makanan haram 41 Rumah 42 surat al araf ayat 54 43 an nisa ayat 63 44 Cahaya Allah 45 yunus ayat 3 46 Pendidikan islam sebelum menikah 47 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 48 hawa 49 an nisa ayat 59 50 beriman kepada allah 51 ali imran 190 52 al maidah ayat 8 53 al baqarah ayat 285 54 al-hujurat ayat 9 dan 10 55 al-a'raaf+7 56 Alat pembelajaran 57 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 58 Surah Al Maidah ayat 15-16 59 Al baqarah ayat 229 60 al hujurat ayat 13 61 Waktu 62 at-tahrim ayat 6 63 al maidah ayat 2 64 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 65 tilawah per ayat 66 amanat 67 iman kepada malikat 68 upah 69 Musibah 70 al qariah ayat terakhir 71 sedekah 72 ar-rahman 73 Hukum mendzolimi orang lain 74 IMAN 75 sampaikan walau satu ayat 76 luqman 17 77 kurban 78 an-nisa+ayat+136 79 Surah ibrahim 80 albaqarah ayat 228 81 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 82 al isra ayat 28 83 Ali imran 60 84 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 85 Surah Hud ayat 114 86 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 87 al ahqaf ayat 29 88 qs al hasyr ayat 18 89 Menuntut ilmu 90 an-nisa ayat 3 91 surah al maidah ayat 8 92 Harta rampasan perang 93 ali imran 18 94 Ibrahim 41 95 barang temuan 96 surat+al-anbiya+ayat+22 97 keutamaan sholat 98 Al-Hasyr Ayat 18 99 al+isra+ayat+23 100 muhammad 36

Hasil pencarian tentang Shalat

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh...Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 10
seorang hamba ketika mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)....Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 22
kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 4
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Kausar Ayat 2
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 43
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas....Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 31
Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 98
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 40
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 3
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 59
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 14
Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 31
dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 10
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 170
Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 102
Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama...mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian...apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 132
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.