Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 ali+imran+159 11 surat yunus ayat 99 12 yunus ayat 99 13 ali imran 14 saba' 46 15 saba ayat 46 16 at taubah ayat 71 17 Ali imran 14 18 ibrahim 7 19 YUNUS 20 ilmu pengetahuan 21 surat al baqarah ayat 256 22 kebebasan 23 Anisa ayat 118 24 Anisa+ayat+118 25 Surah+An+Nisa+Ayat+26 26 al-hajj ayat 41 27 pemimpin 28 al mujadalah ayat 11 29 AL HUJURAT AYAT 13 30 jual beli 31 SABA+46 32 as saba 46 33 al maidah ayat 2 34 ali imran 191 35 ibrahim 36 Berpikir 37 al hajj ayat 41 38 an nisa ayat 1 39 Qs. Attin ayat 4 40 Surah al- baqarah ayat 36 41 saba 42 Ali Imran ayat 19 43 al-baqarah ayat 256 44 ali imran 103 45 An Nahl ayat 5 46 al baqarah ayat 170 47 An+Nahl+ayat+6 48 Surat Ibrahim ayat 7 49 kebebasan musyawarah 50 an najm ayat 39-42 51 Syirik 52 al baqarah ayat 3 53 QS. Al-Hajj ayat 41 54 maryam 55 surat al baqarah ayat 36 56 Surat Al hajj ayat 41 57 kurban 58 Sabar 59 al imran ayat 159 60 al mujadilah ayat 11 61 ali imran 12 62 surat saba ayat 46 63 Surah Ali Imran 214 64 ali imran 31 65 rezeki 66 Arab 67 Ali Imran 185 68 al-baqarah ayat 36 69 surat at taubah ayat 71 70 surat saba' ayat 46 71 Ar rahman 72 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 73 Ibrahim ayat 34 74 Surah al- baqarah ayat 36\ 75 AL-MAIDAH AYAT 33 76 bebas 77 Al+ahzab+ayat+18 78 pendidikan 79 surat+al baqarah ayat 36 80 Menuntut ilmu 81 al hijr 26 82 surat+al+baqarah+ayat+256 83 luqman 14 84 Angin 85 al ikhlas 86 ar-rahman 87 Surat Az Zukhruf ayat 22 88 surah al-Baqarah ayat 30 89 al an aam ayat 108 90 al bayyinah ayat 8 91 at taubah ayat 122 92 yunus 26 93 Qs. Al-alaq ayat 5 94 al+hijr+28 95 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 96 Darah 97 ali imran 13 98 saba' ayat 46 99 Al Baqarah ayat 275 100 berpendapat

Hasil pencarian tentang Shalat

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh...Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 10
seorang hamba ketika mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)....Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 22
kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 4
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Kausar Ayat 2
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 43
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas....Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 31
Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 98
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 40
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 3
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 59
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 14
Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 31
dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 10
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 170
Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 102
Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama...mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian...apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 132
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.