Paling Sering Dicari

1 Surat+Al Hadid 3 2 Kiamat 3 al hadid ayat 3 4 Ali imran 159 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 al+qasas+ayat+79+-82 7 Hadis+at+taubah+ayat+105 8 Injil 9 al maidah ayat 48 10 Hari kiamat 11 al maidah ayat 2 12 Berpikir kritis 13 penciptaan langit dan bumi 14 Al-luqman+ayat+13-17 15 Berakal+mengambil+pelajaran 16 Kurban 17 Al Baqarah ayat 164 18 dalil+kitab+Zabur 19 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 20 ayat tuhan maha pemurah 21 Sungai nail 22 Ali Imran ayat 9 23 nasrani 24 riba 25 Sesuai petunjuk 26 jelakskan+kerugian+surat+annisa+ayat+136 27 Dalil+kitab+injil 28 Peristiwa hari kiamat 29 zabur 30 AlI Imran 110 31 Al ikhlas 32 Surat Al infitar 6 33 Al-Maidah+ayat+2 34 al-maidah ayat 2 35 Qs Ibrahim 14:1 36 Hadist tentang penciptaan langit dan bumi 37 Pergantian siang dan malam 38 Hadits tentang ketauhidan 39 an nisa 1 sampai 3 40 Berpikir 41 berakal 42 Asmaul husna 43 an Nisa ayat 58 44 ali imran 186 45 Surah al kautsar ayat 1-3 46 Yusuf 87 47 Berfikir kritis 48 dalil+kitab+taurat 49 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 50 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 51 al hujurat ayat 13 52 ali imran ayat 159 53 hari+kiamat 54 at tin ayat 4 55 al+maidah+ayat+48 56 Bacaan 57 Apa artinya surat Al Qari'ah 58 Maryam 30 59 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 60 al alaq ayat 1-5 61 Al an'am ayat 82 62 Surat Al Kafirun 63 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 64 Hadist mengenai Allah sang maharaja 65 an nisa ayat 174 66 Mensucikan 67 an nahl ayat 90 68 Al Baqarah ayat 195 69 Dalil kitab zabur 70 adz-dzariyat+ayat++56 71 Al maidah ayat 3 72 al isra ayat 55 73 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 74 an Nisa ayat 59 75 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 76 Tuliskan surat At-tin ayat 7 77 nikah 78 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 79 Sombong 80 Mesir 81 Niat 82 An Nur ayat 31 83 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 84 Luqman+ayat+15 85 Hadist H.R.Ahmad kejujuran 86 Al jumuah ayat 10 87 an+nisa+ayat+136 88 Makan 89 riya' 90 al+maidah+ayat+90 91 al hijr ayat 9 92 Al maidah ayat 8 93 ibrahim ayat 37 94 Surat al ahqaf ayat 13 95 Surat al-a'raf ayat 7 96 Ayat kursi 97 Hadis berfikir+kritis 98 rahmat 99 rasulullah 100 Ali Imran 190

Hasil pencarian tentang ibrahim+7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ


7. Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 114
Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji...Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari...Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
(Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya (pamannya) tidak lain hanya karena suatu...janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu) melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti...Maryam 47) Nabi Ibrahim menjanjikan demikian dengan harapan semoga bapak (paman)nya itu mau masuk Islam...(Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya/pamannya itu adalah musuh Allah) lantaran ia mati dalam...keadaan kafir (maka Ibrahim berlepas diri daripadanya) kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
(Mereka berkata, "Bakarlah dia) yakni Nabi Ibrahim (dan bantulah tuhan-tuhan kalian) dengan membakar...Ibrahim (jika kalian benar-benar hendak bertindak") untuk menolong tuhan-tuhan kalian....Mereka mengikat Nabi Ibrahim, kemudian menaruhnya pada Manjaniq atau alat pelontar yang besar, lalu Nabi...Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan...melainkan sesudah Ibrahim.
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan...perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...Ibrahim bernama Haran....(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim...diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya dengan lengkap
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 104
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
(Dan Kami panggil dia, "Hai Ibrahim!)
("Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ibrahim.")
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim...yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 31
Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
(Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang kepada Ibrahim dengan membaca kabar gembira) yaitu...(mereka mengucapkan, "Selamat.") lafal salaaman menjadi mashdar (Ibrahim menjawab, "Selamatlah.") atas...kalian (Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang) daging panggang
Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini berkat perintah Allah, 'Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim..., akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api itu dingin.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 51
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 135
Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus....Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 69
Ibrahim menjawab: "Selamatlah," maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 132
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub....(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim...Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.
kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim...yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik").