Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 dalil+kitab+Injil 3 Hari kiamat 4 minyak bumi 5 Hadis tentang asmaul husna al wakil 6 Injil 7 Surat fatir ayat 3 8 sabar 9 bekerja 10 asmaul husna 11 surat an nas 12 Ali+imran+ayat+134 13 dalil+kitab+zabur 14 Keuntungan+jual+beli 15 al-baqarah ayat 216 16 an nisa ayat 59 17 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 18 hijrah 19 Al isra ayat 32 20 surat+asyhaf+ayat+2+dan+3 21 dalil+kitab+Al Quran 22 at taubah ayat 105 23 Ibrahim 7 24 Obat 25 ali imran 185 26 Wasiat 27 Al-Isro ayat 26-27 28 Surat Ali Imran ayat 159 29 Al-Baqarah Ayat 155 30 al+maidah+ayat+48 31 Saba 32 An nahl ayat 125 33 Zakat 34 al hasyr ayat 18 35 al imran 36 ilmu 37 ibrahim 38 Hadits kitab injil 39 Yusuf 40 ali imran 41 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 42 Hadist tentang taat kepada allah 43 al hijr ayat 9 44 maryam 58 45 Ali imran 110 46 Al ikhlas 47 Seratus 48 Jinn 49 al hujurat ayat 13 50 niat 51 pendidikan 52 az zumar ayat 53 53 tepat waktu 54 Al Baqarah ayat 30 55 ali imran 159 56 mencela 57 Maryam 56  58 QS+An-Nisa+ayat+29 59 Hati 60 wanita 61 al maidah ayat 2 62 puasa 63 menikah adalah sunnah 64 luqman+14 65 An Naml ayat 87 66 Memaafkan 67 ali imran 31 68 Hadits Benda+yang+haram+diperjualbelikan 69 menuntut ilmu 70 hadis tentang manusia 71 an nahl ayat 97 72 al mu'minun ayat 5-7 73 jenazah 74 al baqarah ayat 2 75 haji 76 surat yusuf ayat 42 77 Berobat dengan yang halal 78 musibah 79 zabur 80 surat+an-nisa+ayat+161 81 Melihat 82 Kebajikan 83 Al-Baqarah ayat 201 84 al jin ayat 26 85 al maidah ayat 46 86 Jual beli yang dilarang 87 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 88 pakaian 89 lalat 90 al isra ayat 55 91 Sihir 92 yang belajar al quran dan mengamalkannya 93 cepat 94 luqman 33 95 al-hujurat ayat 13 96 Umur 97 assyura ayat 38 98 sholat 99 Al Maidah ayat 48 100 ayat kursi

Hasil pencarian tentang ibrahim+7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ


7. Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 114
Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji...Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari...Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
(Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya (pamannya) tidak lain hanya karena suatu...janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu) melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti...Maryam 47) Nabi Ibrahim menjanjikan demikian dengan harapan semoga bapak (paman)nya itu mau masuk Islam...(Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya/pamannya itu adalah musuh Allah) lantaran ia mati dalam...keadaan kafir (maka Ibrahim berlepas diri daripadanya) kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
(Mereka berkata, "Bakarlah dia) yakni Nabi Ibrahim (dan bantulah tuhan-tuhan kalian) dengan membakar...Ibrahim (jika kalian benar-benar hendak bertindak") untuk menolong tuhan-tuhan kalian....Mereka mengikat Nabi Ibrahim, kemudian menaruhnya pada Manjaniq atau alat pelontar yang besar, lalu Nabi...Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan...melainkan sesudah Ibrahim.
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan...perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...Ibrahim bernama Haran....(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim...diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya dengan lengkap
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 104
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
(Dan Kami panggil dia, "Hai Ibrahim!)
("Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ibrahim.")
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim...yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 31
Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
(Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang kepada Ibrahim dengan membaca kabar gembira) yaitu...(mereka mengucapkan, "Selamat.") lafal salaaman menjadi mashdar (Ibrahim menjawab, "Selamatlah.") atas...kalian (Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang) daging panggang
Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini berkat perintah Allah, 'Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim..., akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api itu dingin.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 51
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 135
Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus....Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 69
Ibrahim menjawab: "Selamatlah," maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 132
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub....(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim...Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.
kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim...yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik").