Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 riba 4 Hadist tentang muamalah 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 Ali imran 31 11 iman 12 an nisa ayat 58 13 pinjaman 14 Menuntut ilmu 15 ali+imran+190 16 Kecurangan 17 Hadis tentang Musa dan khidir 18 al maidah ayat 2 19 Hadits Muslim 20 adil 21 al ahzab ayat 21 22 Hukum 23 ali+imran+191 24 al baqarah ayat 30 25 ibrahim 26 akhlak 27 zabur 28 an nisa ayat 59 29 jual beli 30 Surat+al+ghafir+ayat+60 31 Surat+al+ghafir+ayat+40 32 al hujurat ayat 9 33 surat+al hijr+AYAT+36 34 al+maarij+ayat+35 35 annisa ayat 9 36 tanggung jawab 37 Ar Rahman 38 Al-Imran 182 39 zakat 40 Al+maidah+ayat+135 41 Sedekah 42 Al hasyr ayat 7 43 al ankabut ayat 51 44 ali imran ayat 7 45 at tahrim ayat 6 46 Hadist tentang mu'amlah 47 al baqarah ayat 4 48 khalifah 49 al anfal ayat 2 50 pendidikan 51 al baqarah ayat 285 52 Sabar 53 Tolong menolong 54 Hadits tentang filsafat 55 ali imran 7 56 al maidah ayat 3 57 Al-Baqarah ayat 151 58 Pemerintahan 59 Pinjaman uang 60 nikah 61 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 62 ilmu 63 al baqarah ayat 2 64 Surat+Ibrahim+Ayat+52 65 Tentang masjid 66 an nahl ayat 72 67 gunung 68 tentang murabahah 69 Anggur 70 ikhlas 71 Niat 72 yusuf ayat 87 73 al+maarij+ayat+32 74 al ikhlas 75 yusuf 87 76 pemimpin 77 al+maarij+ayat+30 78 an nisa ayat 1 79 2154 hadist muslim 80 ali imran 190 81 Az Zariyat ayat 56 82 ali imran 92 83 surat+ibrahim+AYAT+44 84 An nisa ayat 4 85 Al qashash ayat 77 86 surat+ibrahim+AYAT+48 87 al maidah ayat 38 88 al+maarij+ayat+41 89 hukum pidana 90 ALI IMRAN 12 91 al baqarah ayat 275 92 Wafatnya ulama 93 Musa 94 hujan 95 Asshaf ayat 14 96 surat+ibrahim+AYAT+49 97 al+maarij+ayat+40 98 kisah kaum nabi luth 99 upah 100 al mujadalah ayat 11

Hasil pencarian tentang Mimpi

Mereka berkata; Itu adalah kumpulan mimpi-mimpi kosong dan halusinasi dalam jiwa....Kami sungguh tidak mengerti ta'bir mimpi-mimpi kosong itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Mereka menjawab,) "itu (adalah mimpi-mimpi yang kosong) mimpi yang tidak ada artinya (dan kami sekali-kali...tidak mengetahui tentang mentakwilkan mimpi.")
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 44
Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi
itu pun pergi memanggil Yûsuf, "Wahai Yûsuf yang selalu menjaga kejujuran, beritahulah kami takwil mimpi...Terangkan pula takwil mimpi tentang tujuh bulir gandung yang hijau dan tujuh bulir lain yang kering....Aku berharap dapat kembali kepada kaumku dengan membawa penjelasan darimu, agar mereka mengerti makna mimpi...- mimpi itu dan tahu akan ilmu dan kemuliaanmu.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 5
Bahkan mereka berkata (pula): "(Al Quran itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan
Iapun berkata; Aku akan beritahukan kalian ta'bir mimpi yang diceritakan oleh raja....Utuslah aku kepada orang yang pandai menta'bir mimpi, maka akan aku beritahukan kalian ta'birnya.
Beritahulah kami, hai Yûsuf, takwil mimpi kami dan kesudahan nasib kami berdasarkan petunjuk mimpi itu...Kami sangat yakin bahwa kamu termasuk orang-orang yang mempunyai sifat baik dan kemampuan menakwil mimpi
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 105
sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 6
demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi
Wahai kedua teman sepenjaraku, inilah takwil mimpi kalian....Selesailah sudah perkara yang kalian tanyakan kepadaku berupa takwil mimpi seperti yang aku jelaskan
berkata pula:) dalam menanggapi Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa Alquran itu adalah ("Mimpi-mimpi...yang kalut) mimpi yang tidak menentu yang dilihat dalam tidurnya (malah diada-adakannya) dialah yang
Bahkan mereka mengatakan bahwa al-Qur'ân merupakan mimpi-mimpi yang kalut yang pernah mereka lihat di
berkata) kepada kedua pemuda itu seraya menegaskan, bahwa dirinya pandai di dalam menakbirkan arti mimpi...("Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu) di dalam mimpi kamu berdua...yang akan terjadi di alam kenyataan (sebelum makanan itu sampai kepada kamu berdua) sebelum kenyataan mimpi
telah memilih kamu) telah mengangkatmu (Rabbmu dan diajarkan-Nya kepadamu sebagian dari takwil-takwil mimpi...) makna mimpi (dan disempurnakan-Nya kepadamu nikmat-Nya) yaitu kenabian (dan kepada keluarga Yakub)
ini ditafsirkan oleh hadis sahih yang diketengahkan oleh Imam Hakim, bahwa berita gembira ini berupa mimpi...yang baik yang dilihat oleh seorang wali Allah, atau mimpi yang baik itu diperlihatkan kepadanya (dan
Seperti halnya kamu lihat dirimu dalam mimpi sebagai tuan yang ditaati, memiliki kehormatan dan kedudukan..., Tuhanmu memilih kamu dan mengajarkanmu takwil mimpi yang membuat kamu dihormati.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 45
sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi
Sesungguhnya aku melihat) maksudnya, telah melihat (dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu!)...mimpi para nabi adalah mimpi yang benar, dan semua pekerjaan mereka berdasarkan perintah dari Allah swt
Sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti perintah mimpi- mimpi kosong mereka.
Yusuf di muka bumi) negeri Mesir sehingga sampai pada waktunya (dan agar Kami ajarkan kepadanya takwil mimpi...) makna mimpi; lafal linu`allimahu diathafkan kepada fi`il yang keberadaannya diperkirakan dan berta`...alluq kepada lafal makkannaa; artinya Kami ajarkan kepadanya makna mimpi sehingga ia menguasainya.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 101
telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi
Ayahnya berkata, "Hai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, sebab akan menimbulkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 102
sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
Wahai para pakar dan cerdik pandai, terangkanlah mimpiku ini jika kalian tahu ta'bir mimpi.
Hal itu mengingatkan kepada Yûsuf apa yang dahulu dilihatnya dalam mimpi ketika ia masih kecil....Yûsuf pun berkata kepada ayahnya, "Ini adalah takbir mimpi yang dulu pernah aku ceritakan kepadamu, Ayah...Saat itu, aku mimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku....Kini Tuhan mewujudkan mimpi itu dalam kenyataan.
Kemudian mereka berdua melihat bahwa Nabi Yusuf pandai menakwilkan arti mimpi lalu keduanya sepakat untuk...takbirnya) arti impian itu (sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 60
Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia
(Yaitu ketika) lafal Idz di sini mengandung makna Ta'lil (mengilhamkan kepada ibumu) di dalam mimpi,
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 43
orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 36
kepada kami ta'birnya; sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi