Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Ilmu 3 riba 4 al maidah ayat 1 5 Ali Imran 6 pemimpin 7 Al Baqarah ayat 4 8 al Baqarah ayat 285 9 jihad 10 menuntut ilmu 11 AT TAUBAH AYAT 60 12 al ikhlas 13 al ankabut ayat 51 14 Ali Imran 104 15 Ali Imran 190 16 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 17 Hadis tentang Musa dan khidir 18 Al maidah ayat 48 19 al maidah ayat 2 20 Salam 21 ali imran 31 22 sabar 23 pinjaman 24 zakat 25 Al-Imran 182 26 Surat Al maidah ayat 1 27 surat+al hijr+AYAT+36 28 maryam 29 An nisa ayat 29 30 al hijr 9 31 ali imran ayat 110 32 Ayat+47 33 ali imran 159 34 Surat+Maryam+Ayat+94 35 Luqman ayat 18 36 iman 37 luqman 38 al quran 39 Pendidikan 40 Itulah perumpamaan 41 Al+alaq+ayat+96 42 annisa ayat 51 43 Hadits+at+huru 44 sungai 45 an nisa ayat 3 46 2154 hadist muslim 47 islam 48 al anfal ayat 2 49 tentang murabahah 50 gunung 51 ali imran 19 52 muhammad 53 al baqarah ayat 256 54 makan 55 yunus 99 56 Cahaya 57 niat 58 ar rum ayat 21 59 Surat+Maryam+Ayat+76 60 ali+imran+191 61 khalifah 62 Akhlak 63 bumi 64 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 65 Albaqarah ayat 2017 66 al+maarij+ayat+35 67 al-qiyamah ayat 2 68 SEDEKAH 69 al ahzab ayat 21 70 nikah 71 Al Baqarah ayat 275 72 Maksiat 73 Timbangan 74 an nisa ayat 58 75 al-maidah ayat 2 76 daud 77 al isra ayat 32 78 yusuf ayat 87 79 an-nisa ayat 58 80 Tentang kesehatan jiwa 81 al maidah ayat 8 82 al-ahzab ayat 33 83 al+kafirun+ayat+4 84 surah+hud+ayat+66+dan+terjemahan 85 DATAR 86 maryam+ayat+37 87 ali imran ayat 190 88 yunus 62 89 pertolongan allah 90 Jual beli 91 al+hujurat+ayat+11 92 Hak persamaan hukum 93 al luqman ayat 18 94 AN NAHL AYAT 90 95 al+insan+ayat+25 96 sungguh sudah ada suri tauladan dalam diri rasulullah 97 Bimbingan dan Konseling dalam Tradisi Nabi 98 Surah al-qasas ayat 26 99 Yusuf ayat 72 100 malas

Hasil pencarian tentang PERJANJIAN

Sedangkan orang-orang musyrik yang kalian berikan perjanjian, kemudian mereka memelihara perjanjian kalian...dan tidak melanggar satu pun dari perjanjian-perjanjian itu serta tidak membantu pihak mana pun untuk...memerangi kalian, maka penuhilah dan hormatilah perjanjian mereka sampai akhir masa perjanjian....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa dan memelihara perjanjian-perjanjian mereka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Bagaimana mungkin orang-orang musyrik yang selalu melanggar perjanjian itu bisa mengadakan perjanjian...Oleh karena itu, janganlah kalian mengambil perjanjian-perjanjian mereka, kecuali dari kabilah Arab yang...kalian berikan perjanjian di al-Masjid al-Harâm, kemudian mereka berpegang teguh pada janji mereka....Pegang teguhlah perjanjian kalian selama mereka berpegang teguh pada perjanjian mereka.
daripada Allah dan Rasul-Nya) yang ditunjuk (kepada orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian...dengan mereka) yakni perjanjian yang bersifat mutlak, atau perjanjian yang berlaku kurang dari empat...bulan, atau lebih dari empat bulan kemudian perjanjian itu dirusak sebagaimana yang akan disebut pada
Bagaimana mungkin kalian memelihara perjanjian-perjanjian mereka, sedangkan mereka adalah kaum yang,...kemenangan atas kalian, tidak segan-segan memusuhi kalian dan tidak mengindahkan hubungan kekerabatan dan perjanjian...Kebanyakan mereka keluar dari kebenaran dan melanggar perjanjian.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 8
Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika...terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian...Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian).
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 7
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim..., Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
(Bagaimana bisa) ada perjanjian bagi orang-orang musyrikin (padahal jika mereka memperoleh kemenangan...memelihara) tidak lagi mengindahkan (hubungan kekerabatan) hubungan kefamilian (dan tidak pula mengindahkan perjanjian...dengan mulutnya) yakni melalui kata-kata manis mereka (sedangkan hatinya menolak) untuk menunaikan perjanjian...(Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik) selalu merusak perjanjian.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 27
(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 20
(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,
(Dan jika kamu merasa khawatir dari suatu kaum) yang telah mengadakan perjanjian denganmu (akan perbuatan...khianat) terhadap janjinya melalui tanda-tanda yang terlihat jelas olehmu (maka kembalikanlah perjanjian...itu) lemparkanlah perjanjian mereka itu (kepada mereka dengan cara yang jujur) lafal sawaaun menjadi...secara adil antara kamu dan mereka, supaya kedua belah pihak mengetahui bersama siapakah yang merusak perjanjian
Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dengan orang-orang Yahudi Banû Isrâ'îl dengan tegas untuk...Kami telah mengutus kepada mereka nabi-nabi untuk menjelaskan Tawrât dan menegaskan perjanjian yang telah...Tetapi mereka melanggar perjanjian itu.
(Yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka) hendaknya mereka jangan membantu...orang-orang musyrik (sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya) di mana mereka melakukan perjanjian
(Kecuali orang-orang musyrik yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak merusak...sedikit pun) syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian itu (dan tidak pula mereka membantu) bersekongkol...terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai) habis (batas waktunya.) yang telah kalian tentukan dalam perjanjian
adalah orang-orang yang menepati janji Allah pada mereka sesuai dengan fitrah, penciptaan dan kuatnya perjanjian...Mereka tidak akan memutuskan ikatan perjanjian yang kuat yang mereka lakukan atas nama Allah antara sesama...mereka, apalagi dengan perjanjian yang lebih besar yang Allah lakukan dengan mereka melalui fitrah dan
(Dan ingatlah ketika Kami menerima perjanjian pula darimu) dan firman Kami, ("Kamu tidak akan menumpahkan...(Kemudian kamu berikrar) akan menepati perjanjian tersebut (sedangkan kamu mempersaksikan.") atas diri
Apabila mereka melanggar perjanjian yang mereka setujui sebelumnya, dan terus-menerus mencerca agama...pemimpin orang-orang yang sesat itu beserta pengikut-pengikutnya, karena mereka sebenarnya tidak memiliki perjanjian
(Barang siapa yang berpaling setelah demikian) setelah perjanjian tadi (maka merekalah orang-orang yang
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 4
kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak...mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 78
Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?,
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 7
Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali...orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam?
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 87
Mereka tidak berhak mendapat syafa'at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang
(Bagaimana) tidak mungkin (bisa ada perjanjian aman dari Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik...terhadap Allah dan Rasul-Nya lagi berbuat khianat (kecuali orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian...perjanjiannya dan tidak merusaknya (hendaklah kalian berlaku lurus pula terhadap mereka) dengan menunaikan perjanjian...bertakwa) Nabi saw. telah menepati perjanjiannya dengan mereka, sehingga mereka sendirilah yang merusak perjanjian
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 154
Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah...mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian
seorang pun yang mendapat syafaat, kecuali orang yang mendapat izin dari Allah karena adanya suatu perjanjian
Apabila engkau merasakan tanda-tanda pengkhianatan suatu kaum terhadap perjanjian yang engkau buat antara...putuskanlah usaha-usaha pengkhianatan itu dengan memberikan ultimatum baru bahwa engkau telah membatalkan perjanjian
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 10
Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian
(Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian
(Dan Kami angkat ke atas kepada mereka Thur) nama sebuah bukit (disebabkan perjanjian dengan mereka)...maksudnya hendak mengadakan perjanjian agar mereka takut dan bersedia menerimanya (dan kata Kami kepada...artinya melanggar perintah (pada hari Sabtu") dengan menangkap ikan padanya (dan Kami telah menerima perjanjian
(Dan) ingatlah (ketika Kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian mereka) ketika mereka dikeluarkan dari...kelima nabi ini termasuk mengathafkan sesuatu kepada bagiannya (dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian...berat untuk melaksanakan apa-apa yang harus mereka pikul, yakni bersumpah atas nama Allah, kemudian perjanjian
Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Banû Isrâ'îl untuk selalu mendengar dan taat kepada...Dia mengangkat dua belas pemimpin di antara mereka untuk melaksanakan perjanjian itu....Barangsiapa ingkar dan merusak perjanjian itu, maka mereka telah tersesat dari jalan yang benar dan lurus