Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 sabar 7 an nisa ayat 29 8 berpakaian sesuai syariat islam 9 surat al hujurat ayat 10 10 Perhiasan 11 taubat 12 ibrahim+ayat+3 13 kitab+zabur 14 ilmu 15 ibrahim 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 Ali Imran 18 al+maidah+ayat+38 19 zakat 20 Jual beli 21 Pakaian menutup aurat 22 al isra ayat 55 23 Zina 24 ibrahim 7 25 al maidah ayat 2 26 surat al jumu'ah 27 al Baqarah ayat 219 28 Yunus 29 kitab injil 30 Bentuk molekul 31 imran 32 Surat al baqarah ayat 214 33 injil 34 niat 35 Pertengkaran 36 Luqman 37 al furqan ayat 1 38 al maidah ayat 8 39 al isra ayat 82 40 jaringan tumbuhan 41 jihad 42 Ali imran 159 43 Al hajj ayat 5 44 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 45 Yusuf 46 menutup aurat 47 Langit 48 hadits ibnu majah 225 49 an nisa ayat 4 50 tulang 51 al ikhlas 52 bumi langit bulan matahari 53 Ar rad ayat 11 54 pekerjaan 55 ali imran 104 56 al maidah ayat 3 57 an nisa ayat 64 58 hukum 59 Kerusakan 60 an nisa ayat 9 61 Keberagaman tumbuhan 62 Minta ampun 63 at taubah ayat 33 64 ali imran 102 65 ar rum ayat 41 66 Surat sad ayat 24 67 an nur ayat 32 68 takwa 69 kitab Taurat 70 aL aNKABUT AYAT 20 71 ali imran 134 72 an nisa ayat 3 73 Ketaatan 74 Riba 75 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 76 an+nisa+ayat+6 77 Hadits abu Daud 1116 78 yunus ayat 57 79 Rahasia 80 Akhlak 81 al hasyr ayat 7 82 Perang badar 83 muhammad 84 ali+imran+31 85 Kepatuhan syariah 86 ayat kursi 87 at taubah ayat 103 88 Ar rum ayat 21 89 surat an-naba' 90 ali imran 190 91 surat an nur ayat 54 92 wanita 93 an nisa ayat 59 94 al+qaff+ayat+30 95 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 96 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 97 ar-rum ayat 41 98 al imran 99 Surat al isra ayat 2 100 berserah diri

Hasil pencarian tentang Pengertian+dalil+kitab

menunaikan) memberikan (zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat) artinya mereka mengetahui melalui dalil-dalil
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan ini) yakni Alquran ini (adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan...Istifham atau kata tanya di sini mengandung pengertian mencemoohkan.
mengenai kebenaran wahyu yang Kami turunkan ini, maka tanyakanlah kepada mereka yang telah mendapatkan kitab-kitab...Hal itu adalah untuk menegaskan kebenaran dengan memaparkan dalil pada hal-hal yang dimungkinkan dapat
Dia mempunyai anak atau sekutu, menyandangkan sesuatu yang tidak pantas kepada-Nya, atau mengingkari dalil-dalil
tentang hal-hal yang sekarang mereka imani; disebabkan sewaktu di dunia mereka tidak mau menganggap dalil-dalil
Pengertian ayat ini mengandung penakwilan, mengingat para nabi maksum dari segala perbuatan dosa yang...hal ini telah ditetapkan berdasarkan dalil aqli dan naqli.
Keduanya mengambil dalil dari kitab suci masing-masing....Dan orang-orang musyrik dari kaum Arab yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang kitab suci orang
dalam memberikan ganjaran kepada mereka karena mereka memang telah meninggalkan (kebenaran) sedangkan dalil-dalil
perbuatannya sendiri (pada lehernya) lafal ini disebutkan secara khusus mengingat lafal ini menunjukkan pengertian...Dan sehubungan dengan pengertian ini Mujahid telah berkata, bahwa tiada seorang anak pun yang dilahirkan...(Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab) yang tertulis di dalamnya semua amal perbuatannya
kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal dan ini haram tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil
Barangsiapa menyembah tuhan lain bersama Allah tanpa memiliki dalil yang menunjukkan keberhakan tuhan
(Dan pada beberapa saat di malam hari bertasbih pulalah) pengertian bertasbih di sini adalah tasbih hakiki...Atau lakukanlah salat Isya'ain yaitu Magrib dan Isya, pada pengertian yang pertama, dan pada pengertian
Sebenarnya) para malaikat itu (adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan) di sisi-Nya; dan pengertian...kehambaan ini jelas bertentangan dengan pengertian keanakan.
("Pergilah di waktu pagi ini ke kebun kalian) ke ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang...mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab syaratnya ditunjukkan oleh pengertian
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
(Allah menyaksikan) artinya menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat (bahwasanya
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 13
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 168
"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang
datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab...mereka, yaitu Muhammad, sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab mereka itu...Hal ini seolah tidak ada dalam kitab-kitab itu.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 3
di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.
Yaitu (kitab yang bertulis) kitab yang ada catatannya.
keputusan yang sombong beralih kepada kekuatan fisik setelah mereka tidak bisa melawan para rasul dengan dalil
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa..., yaitu kitab Taurat.
Allah berfirman, ("Tetapi mereka mengingkarinya) mengingkari Kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu...Alquran kitab yang lebih mulia daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya (kelak mereka akan mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 18
Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
(Pada lembaran yang terbuka) yakni kitab Taurat atau kitab Alquran.
Nuthfah pada asalnya sebagai barang mati, kemudian jadilah ia hidup; pengertian hidup ialah karena ia...Pengertian mati adalah kebalikannya....Pengertian lafal al-khalqu berdasarkan makna yang kedua ini berarti memastikan (supaya Dia menguji kalian
(Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku) pengertian dalam ayat...Perihalnya sama saja dengan pengertian yang terdapat di dalam perkataanmu, "Aku runcingkan pena ini supaya