Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 Zakat 7 Menghalangi masjid 8 hari raya 9 Aisyah 10 hutang 11 Al isra ayat 23 12 makanan 13 pengusiran 14 Surat Al An'aam ayat 141 15 al+baqarah+ayat+21 16 Kiamat 17 Riba 18 ALI IMRAN 102 19 Mendatangi neraka 20 kesedihan 21 ikhlas 22 penyakit 23 sabar 24 Al ikhlas 25 nikah 26 puasa 27 Penerus nabi Muhammad Saw 28 ALLAH 29 neraka 30 ali imran 159 31 zabur 32 kawin 33 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 34 Bahasa 35 Al Baqarah ayat 275 36 Surat Al kafirun 37 ali imran 104 38 Ibrahim 39 Injil 40 Menyesatkan 41 Al Baqarah ayat 245 42 Sholat 43 al ankabut ayat 2 44 Iblis 45 yusuf+105 46 annisa ayat 22 47 Sholat iedul fitri 48 hadits Muslim Nomor 1688 49 Puasa syawal 50 Sembilan puluh sembilan nama 51 Tafsir alfatihah ayat 5 52 malaikat menangis 53 Lupa alquran 54 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 55 pinjaman 56 memaafkan 57 Ali imran 191 58 perempuan 59 al-hujurat ayat 13 60 arra'du ayat 11 61 Al+Anfal+ayat+1 62 surat At-Taubah:34 63 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 64 Makan 65 At+thalaq+ayat+4 66 yunus 57 67 Surat Al bayinah ayat 4-5 68 Baqarah+ayat+163 69 ar+rum+ayat+21 70 Ayat+194+Albaqarah+ 71 al+hikmah 72 Takwa 73 Surat Al-Fatihah Ayat 5 74 Ali imran 10 75 al imran 104 76 Surah yunus 92 77 al hijr 28 78 surat al maidah ayat 1 79 al+hujurat+ayat+13 80 al+baqarah+ayat+168-169 81 Al+baqoroh+ayat+32 82 ali imran 83 Apa yg di maksut dengan alamat email 84 Ramadhan 85 Ibrahim :7 86 alam nasyroh 87 al hujurat ayat 11 88 Al-Baqarah Ayat 43 89 luqman 14 90 Al maidah ayat 2 91 manfaat 92 Qs albaqarah ayat 62 93 dzikir allah...allah 94 waris 95 Karun 96 Surat Al-A’raaf ayat 180 97 At taubah ayat 34-35 98 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 99 hud+ayat+117 100 Al hadid ayat 11

Hasil pencarian tentang Penyakit

terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 57
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
posisimu di hadapan kami, kami tidak mengatakan selain bahwa sebagian tuhan kami telah menimpakan kamu penyakit...Aku bersaksi kepada Allah atas segala ucapanku dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku tidak mengidap penyakit...Kalianlah sebenarnya yang menderita penyakit.
dan hal-hal yang mudarat bagi diri kalian, yaitu berupa kitab Alquran (dan penyembuh) penawar (bagi penyakit-penyakit...yang ada di dalam dada) yakni penyakit akidah yang rusak dan keragu-raguan (dan petunjuk) dari kesesatan
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 29
Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 10
Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan
Dalam hati mereka terdapat penyakit iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman, di samping kerusakan...Allah menambah parah penyakit mereka itu dengan memenangkan kebenaran, karena hal itu akan lebih menyakitkan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 85
Mereka berkata: "Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 70
Atau (apakah patut) mereka berkata: "Padanya (Muhammad) ada penyakit gila".
(Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam kalbunya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan
(Dalam hati mereka ada penyakit) berupa keragu-raguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya...(Lalu ditambah Allah penyakit mereka) dengan menurunkan Alquran yang mereka ingkari itu.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 83
dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 125
Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 8
Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?"
Tatkala menderita sakit, ia berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, aku terserang penyakit
Kebanyakan watak manusia mempunyai penyakit yang membuatnya tidak siap mempercayai wahyu yang Kami sampaikan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 32
Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya
Dan itu memang sudah menjadi penyakit dalam diri mereka.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 54
Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu
ingatlah (ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata) yakni penyakit
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 12
Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih (bersinar) bukan karena penyakit
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 50
Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 53
menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 84
Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 49
(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: "Mereka
Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...pembuluh nadi (arterios klerosis), penyakit lemah jantung dan diabetes....sisa-sisa organik yang berbahaya bagi tubuh dan memberikan perlindungan pada tubuh dari berbagai jenis penyakit
Aku tidak mau tahu kalian, juga tuhan-tuhan yang kalian katakan telah menimpakan penyakit kepada diriku
mengejek, "Wahai orang yang diberi kitab suci yang berisikan peringatan, sesungguhnya kamu menderita penyakit
timpakan) Kami siksa (kepada penduduknya kesempitan) yakni kemiskinan yang sangat (dan penderitaan) berupa penyakit
(Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) lemah keyakinan (maka dengan surah ini
Karena ia merupakan santapan rohani dan penyembuh segala penyakit hati."