Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 an nisa ayat 29 6 Al hujurat ayat 9 7 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 8 Al+hujurat+ayat+13 9 al baqarah ayat 285 10 ali imran 103 11 zakat 12 tentang kurban 13 al baqarah ayat 177 14 saba 15 15 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 16 pendidikan 17 Ali imran 18 al qalam ayat 4 19 al mujadalah ayat 11 20 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 21 ali imran 159 22 al isra ayat 23 23 tolong menolong 24 talak 25 ibrahim ayat 7 26 al hujurat ayat 13 27 angin 28 at tahrim ayat 6 29 al hajj ayat 7 30 al baqarah ayat 30 31 maryam 32 luqman ayat 12 33 al-a'raaf+7 34 beriman kepada allah 35 Ar rahman 36 al baqarah ayat 285 37 al mujadilah ayat 11 38 Muslim itu bersaudara 39 Yusuf 87 40 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 41 Alat pembelajaran 42 al maidah ayat 8 43 miskin 44 Surah Al Maidah ayat 15-16 45 makanan haram 46 Al baqarah ayat 229 47 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 48 Rumah 49 Cahaya Allah 50 ali imran 104 51 surat al araf ayat 54 52 yunus ayat 3 53 Waktu 54 ali imran 190 55 Pendidikan islam sebelum menikah 56 at taubah ayat 60 57 an nisa ayat 59 58 an nisa ayat 63 59 hawa 60 al-hujurat ayat 9 dan 10 61 surat+38+ayat+72 62 Memuaskan hati 63 yunus 40-41 64 Al-Hasyr Ayat 18 65 al+maidah+ayat+122 66 al baqarah ayat 282 67 istri 68 Pendusta 69 Besi 70 an nisa ayat 93 71 an nisa ayat 58 72 alhadid ayat 7 73 al qariah ayat terakhir 74 al maidah ayat 2 75 an-nisa ayat 3 76 sampaikan walau satu ayat 77 luqman 17 78 Larangan merusak alam 79 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 80 yunus 61 81 kafir 82 riba 83 Matahari di bawah arsy 84 Musibah 85 Cahaya 86 an+nisa+ayat+144 87 Al Bayyinah ayat 5 88 qs al hasyr ayat 18 89 al+isra+ayat+26 90 Surah ibrahim 91 yusuf 111 92 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 93 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 94 surat+al-anbiya+ayat+22 95 surat al baqarah 30 96 Harta rampasan perang 97 Menuntut ilmu 98 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 99 amanat 100 surat al-anbiya ayat 22

Hasil pencarian tentang Perintah+sholat

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 5
Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka
(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah...Firaun sekali-kali bukanlah perintah yang benar) perintah yang lurus.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 97
kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah...Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 27
mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 88
beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah...) yang mudah dari perintah-perintah kami".
(Dan kepada Rabbmu bersabarlah) di dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya
Mereka pun mengikuti perintah Fir'aun dan melanggar perintah Mûsâ, padahal perintah Fir'aun tidaklah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 20
taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya
sebagai kalimat penafsir, maksudnya bila ditinjau dari segi nisbatnya (dan akan Kami titahkan kepadanya perintah...yang mudah dari perintah-perintah Kami)" maksudnya Kami akan memberikan perintah kepadanya dengan perintah
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 7
Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 24
Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha
perkataan) mereka sama sekali tidak pernah berkata melainkan setelah ada firman-Nya (dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 50
Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
Mereka semua pun sujud tunduk kepada perintah Allah Swt.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 151
dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas,
(Dan janganlah kalian menaati perintah orang-orang yang melewati batas).
Takutlah kepada Allah, dan laksanakan perintah-perintah-Nya.
Tetapi mereka ternyata melanggar perintah-perintah itu.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 17
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 165
dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
pengakuan atas akidah yang dipeluknya, "Aku benar- benar termasuk dalam golongan orang yang mematuhi perintah-perintah
Tetapi orang-orang yang lalim dan melanggar perintah Tuhan, lalu mengatakan apa-apa yang tidak diperintahkan...akan menurunkan siksa dari atas mereka sebagai ganjaran atas kefasikan dan ketidaktaatan mereka kepada perintah
Kami menebus anak itu dengan sembelihan yang besar, sebab datangnya atas perintah Allah.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 44
Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya
malaikat untuk menghormat Adam sesuai dengan cara yang dikehendaki-Nya, kemudian mereka pun melaksanakan perintah...Tetapi iblis, sebangsa jin, yang sedang berada bersama mereka saat itu, melanggar perintah itu.
Maka takutlah kalian kepada Allah, laksanakanlah perintah yang kuserukan untuk mengesakan dan menaati-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 32
Demikianlah (perintah Allah).
Katakan pula, "Aku sungguh takut, bila melanggar perintah Tuhanku, akan siksaan hari kiamat yang amat