Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 rumah 10 Maryam 11 kemudahan 12 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 13 ar-rum ayat 21 14 surah al-maidah ayat 8 15 Disebabkan 16 ibrahim 37 17 Jihad 18 Adam 19 Dua masa 20 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 21 surat+al+imranayat+110 22 Ta ha+ayat+14 23 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 24 Kafir 25 Surga 26 sabar 27 al-mukminun+ayat+34 28 Aliimram+ayat+105 29 ilmu 30 surat al mujadalah ayat 11 31 al isra ayat 36 32 Manusia 33 Iman 34 Ikhlas 35 al isra ayat 7 36 al a'raf ayat 52 37 Jika allah menganugerahi rahmat 38 al ahzab ayat 21 39 Berdebat 40 matahari 41 puasa 42 Al-Imran (3 : 130) 43 Al-Imran ayat 130 44 hadist tentang perilaku konsumen 45 Hadits Muslim Nomor 3035 46 al baqarah ayat 275 47 cinta 48 miskin 49 Al Isra ayat 73 50 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 51 al baqarah ayat 269 52 Susah payah 53 Surat Al-Baqarah Ayat 256 54 Metode pendidikan 55 Bahasa kaumnya 56 al jumuah ayat 10 57 keinginan berhasil 58 Gelap 59 AL Hasyr ayat 7 60 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 61 maryam ayat 30-35 62 al-baqarah ayat 164 63 al anam ayat 83 64 Hud ayat 5 tema apa 65 surat al-zalzalah 66 ayat+menyembunyikan+ilmu 67 Ditanya 68 durhaka 69 pikun dan beruban 70 Dongeng 71 Zina 72 Tanah 73 surah al kautsar ayat 1-3 74 al baqarah ayat 81 75 al ikhlas 76 al bayyinah ayat 5 77 dalil hidayah 78 Ali imran ayat 191 79 Laut 80 Abu Daud 1397 81 al+qiyamah+ayat+1-2 82 Kurang ilmu 83 Perubahan zat 84 Surat Ali imran ayat 64 85 ar rum ayat 56 86 Surat Al Kahfi ayat 97 87 Surat yunus+ayat+8 88 SURah FATHIR AYAT 28 89 arah 90 perempuan 91 surat saba surah yang ke berapa 92 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 93 Membunuh 94 Rezeki 95 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 96 allah maha 97 surah al maidah ayat 96 98 atap terpelihara 99 shaffat+ayat+102 100 annisa ayat 12

Hasil pencarian tentang Q.S+Al-Baqarah+ayat+267

Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Q.S....Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...(Q.S. Al-Baqarah, 30)
(Q.S. An Nisa 148)....Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
ya atau tanpa memakai ya, demikian pula lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh...(Q.S....Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...(Q.S. Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...(Q.S. Al-Anfal 31).
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

akan mengingkari penyembahan orang-orang yang mempertuhankan mereka, sebagaimana dijelaskan pula oleh ayat...(Q.S. Al-Qashash, 63).
-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...(Q.S....Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...(Q.S....Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
(Dan mengapa kalian tidak beriman) khitab pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni tidak...mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, Allah adalah Rabb mereka, sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat...(Q.S....Al A'raf, 172) (Jika kalian adalah orang-orang yang beriman) maksudnya, jika kalian hendak beriman kepada-Nya
untuk menampakkan) memperlihatkan (kepada keduanya apa yang tertutup) dengan wazan fu`ila dari lafal al-muwaaraah...berdasarkan hal itu maka memakan pohon itu adalah suatu keharusan sebagaimana yang disebutkan pula di dalam ayat...(Q.S. Thaha 120)
sesembahan mereka itu didatangkan, selanjutnya dikatakan kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Al-Anbiya, 98).
(Dari jin dan manusia") lafal ayat ini menjelaskan pengertian setan yang menggoda itu, yaitu terdiri...dari jenis jin dan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu melalui firman-Nya,...(Q.S....Al-An'am, 112) Atau lafal Minal Jinnati menjadi Bayan dari lafal Al-Waswaasil Khannaas, sedangkan lafal...An-Naas di'athafkan kepada lafal Al-Waswaas.
(Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras) sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari dan...Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Musa Al-Asyari r.a. yang menceritakan bahwasanya Rasulullah...(Q.S. Hud 102)
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.