Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 ayat tentang kepala madrasah 7 ali+imran+159 8 al furqan ayat 67 9 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 10 yusuf 11 Almaidah ayat 48 12 Urusan 13 hujan 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 huud+40 16 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 17 Aman 18 Ibrahim ayat 7 19 orang tua 20 dunia 21 al-maidah ayat 3 22 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 23 an-nur+ayat+36 24 hewan 25 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 26 al-baqarah ayat 168 27 Al+Anbiyâ+ayat+73 28 Surga 29 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 30 Menumbuhkan kebiasaan menegur 31 menghindari perkelahian 32 QS.Al imran ayat 79 33 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 34 Saba 13 35 an nisa ayat 59 36 Surat al maidah ayat 48 37 petunjuk 38 kemuliaan 39 Al+hijr+ayat+48 40 al-maidah ayat 48 41 ar rum ayat 21 42 al baqarah ayat 261 43 An nahl ayat 120 44 mengharapkan pertemuan 45 AL+AHZAB+AYAT+70 46 Memohon ampun 47 al ahzab ayat 70 48 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 49 Anjing 50 ibrahim 32 51 ikhlas 52 surat Al furqan ayat 20 53 ali imran ayat 26 54 Al furqon ayat 67 55 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 56 al bayyinah ayat 8 57 Bersyukur 58 surat al baqarah ayat 11 59 surat Al furqan ayat 9 60 lukman+ayat+15 61 ali imran ayat 185 62 Faedah hadits At tarmizi no 2292 63 Ibrahim ayat 43 64 bertakwa 65 keamanan 66 LUKMAN+AYAT+18 67 Ar Rahman ayat 33 68 an-nisa ayat 29 69 ibrahim ayat 33 70 AL BAQARAH AYAT 43 71 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 72 luqman 73 al-an’am ayat 136 74 LUKMAN+AYAT+19 75 Ibrahim 25 76 Yunus 100 77 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 78 Kuda 79 Nabi Yahya 80 q.s al qalam ayat 68 81 Zakat fitrah 82 ummul kitab 83 yasin ayat 80 84 haram 85 AL HAJJ AYAT 5 86 al baqarah ayat 28 87 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 88 malaikat taat kepada Allah 89 hadist ali imran ayat 190-191 90 Q.S Al-Maidah ayat 48: 91 huud+42 92 Almujadilah surah ke berapa 93 munafik 94 agama 95 ISLAM KONTOL 96 al hijr ayat 9 97 al baqarah ayat 124 98 anak sapi 99 al+furqan+ayat+67 100 yunus

Hasil pencarian tentang Q.S.Al-Hujarat+ayat+11

-deskripsi"> Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan Allah sekali-kali...Al Munaafiquun: 11).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinasakh dengan ayat tentang warisan (yaitu An Nisaa...': 11) dan hadits "laa washiyyata liwaarits" (tidak ada wasiat bagi ahli waris) diriwayatkan oleh Tirmidzi
[[93 ~ ADL-DLUHA (WAKTU DUHA) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Surat ini dibuka dengan sumpah demi dua...Ayat-ayat selanjutnya dalam surat ini mengajak untuk menghormati anak yatim, tidak menghardik orang yang
[[101 ~ AL-QARI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Surat ini dimulai dengan memberitakan
[[100 ~ AL-'ADIYAT (KUDA-KUDA PERANG YANG BERLARI CEPAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Di awal surat
Allah memberikan nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya (lihat surah Ibrahim: 11...Padahal tidak ada seorang rasul pun kecuali Allah telah menampakkan melalui kedua tangannya ayat-ayat
dipakai pula bilamana diperkirakan adanya huruf Ba sesudah lafal Tukallimuhum (dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat...(Q.S. 11 Hud, 36).

-deskripsi"> Yakni ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan mana yang benar dan mana...Pertanyaan ini telah dijawab Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat yang lain, “Rasul-rasul mereka...Ibrahim: 11) Mereka yang menolak seruan rasul karena alasan demikian sesungguhnya sama saja hendak mencegah
langit ada seperti asap, hal itu karena penderitaan yang menimpanya, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat...Inilah azab yang pedih.” (Ad Dukhan: 10-11) Maka orang itu mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi...Sesungguhnya engkau benar-benar lantang.” Maka Beliau meminta hujan, lalu mereka diberi hujan, maka turunlah ayat...mereka kembali kepada keadaan mereka ketika senang sebelumnya, lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...p>-deskripsi"> Para mufassir berbeda pendapat tentang maksud dukhan (asap/kabut) di ayat
[[29 ~ AL-'ANKABUT (LABA-LABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 69 ayat ~ Surat yang berisikan 69 ayat ini termasuk...dalam golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 1 sampai 11 yang merupakan ayat-ayat Madaniyah.
[[62 ~ AL-JUMU'AH (HARI JUMAT) Pendahuluan: Madaniyyah, 11 ayat ~ Surat ini diawali dengan berita bahwa
kerena mereka tidak beriman.” (2) Golongan yang menerima peringatan sebagaimana yang disebutkan pada ayat...11 dalam surah Yaasiin ini.
[[11 ~ HUD (NABI HUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 123 ayat ~ Surat Hûd merupakan salah satu dari kelompok...Surat yang terdiri atas 123 ayat ini dibuka dengan menyebutkan kemuliaan al-Qur'ân, tentang penyembahan...disimak, sebagai pertanda bahwa al-Qur'ân adalah kitab suci yang memiliki kedudukan yang sangat luhur: ayat-ayatnya
Di dalam kedua surga itu terdapat pula aneka ragam buah-buahan, kurma dan delima. (1) (1) Ayat ini secara...Perasan buah delima ini juga mengandung kadar gula yang cukup, sekitar 11%, untuk mempermudah pembakaran
[[63 ~ AL-MUNAFIQUN (ORANG-ORANG MUNAFIK) Pendahuluan: Madaniyyah, 11 ayat ~ Di dalam surat ini terkandung
Hijriah, sedangkan wafatnya Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pada bulan Rabi’ul Awwal pada tahun ke-11
seseorang, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak akan memberi tangguh lagi (lihat surat Al Munafiqun: 11
mengucap takbir dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumrah tanggal 11
memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” (lihat surah Ibrahim: 11
memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” (lihat surah Ibrahim: 11
Fathir: 11)

-deskripsi"> Besar atau kecil.
bersabar sebagaimana dalam firman-Nya "wa may yu'min billah yahdi qalbah" (lihat surat At Taghaabun: 11
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka, di samping itu, mereka menta'wil ayat-ayat
Ayat-ayat-Nya adalah ayat yang paling agung, bukti yang paling kuat, dilalah(maksud)nya paling jelas,...Ayat-ayat-Nya menunjukkan berita yang benar, perintah yang baik, dan larangan terhadap perbuatan yang...membahayakan serta akhlak tercela, ayat-ayat-Nya dalam hal jelas dan terangnya bagi mata hati ibarat...matahari bagi mata kepala, ayat-ayat-Nya menunjukkan kepada keimanan dan mengajak untuk meyakini, serta...yang tinggi serta perbuatan-perbuatan-Nya yang sempurna, ayat-ayat yang menerangkan kepada kita para
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya