Paling Sering Dicari

1 hujan 2 as sajdah ayat 7 3 al maidah ayat 1 4 Menghitung nikmat allah 5 Ali imran 6 Ilmu 7 al ikhlas 8 sabar 9 Riba 10 zakat 11 dalil+kitab+injil 12 al hujurat ayat 13 13 ibrahim 8 14 Surat+An+n 15 ali imran ayat 190 16 upah 17 islam 18 tolong menolong 19 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 20 ibrahim ayat 8 21 Ali imran 110 22 ALI IMRAN 19 23 yunus 24 Keutamaan orang yg mengajar 25 Akhlak 26 ali imran 104 27 an nisa ayat 1 28 al imran 29 Ali+imran+ayat+191 30 al alaq ayat 1 - 2 31 ali imran 159 32 At taubah ayat 24 33 Ibrahim 7 34 an+nahl+ayat+4+tafsir 35 Jual beli 36 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 37 Surat Al-A’raf Ayat 10 38 pembeza hak dan batil 39 Penyakit 40 sholat 41 At tahrim ayat 6 42 Zina 43 Surah Maryam 44 al rahman 5 45 ali imran 130 46 al alaq ayat 1 47 al+a'raf+ayat+176 48 al+alaq+ayat+5 49 iman 50 saba' ayat 46 51 Al Baqarah ayat 22 52 Firman Allah memberikan kelengkapan 53 Pemimpin 54 surat nuuh ayat 60 55 riak takbur 56 al hijr 22 57 al maidah ayat 2 58 Pasar uang halal atau haram 59 Anak 60 allah 61 ali imran aat 191 62 pertengkaran 63 surat+nuh+ayat+11 64 Hijr 19 65 surat saba ayat 3 66 jihad 67 tumbuhan 68 ibrahim ayat 7 69 al ahzab ayat 21 70 an nisa ayat 29 71 Jibril 72 Perniagaan 73 al isra ayat 23 74 al-Ahzab ayat:12 75 surat+al+baqarah+ayat+254+beserta+tajwidnya 76 nikah 77 An nisa ayat 19 78 sihir 79 hutang 80 marah 81 ibrahim+ayat+25 82 sedekah 83 Tafsir surah Albaqrah ayat 1 84 Hujurat ayat 10 85 Suri tauladan nabi Muhammad 86 surat al-ikhlas 87 Surah an nahl ayat 12 88 An nahl ayat 72 89 ar rum ayat 30 90 apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala 91 quran 92 fakir 93 Nabi pun di utus untuk jadi guru oleh allah 94 asmaul husna 95 Al baqarah ayat 261 96 Hadist yang melarang perilaku korupsi dan riba 97 Ali Imran 102 98 surat+nuh+ayat+10 99 “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga 100 Haji 15

Hasil pencarian tentang Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 71
Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang...rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama...(merasakan) rezeki itu....Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kepada para hamba yang dimilikinya, sehingga para hamba sahaya itu memiliki bagian rezeki yang sama...Dan jika orang-orang kafir itu tidak rela bila para hamba sahaya sama-sama memiliki rezeki yang Allah...berikan kepada mereka--padahal mereka adalah sama-sama manusia--maka mengapa mereka rela menyekutukan...Allah dengan makhluk-makhluk-Nya, sementara penghambaan diri itu hanya layak dipersembahkan kepada Allah...Apakah sesudah itu mata hati mereka tetap tertutup dan terus mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan cara
Mereka saling berbisik satu sama lain, dalam suasana penuh hina dan galau, tentang betapa pendeknya kehidupan...Begitu pendeknya, hingga mereka seolah hidup dan merasakan kenikmatan dunia hanya sepuluh hari.
Dan, sebaliknya, barangsiapa berbuat jahat, akan merasakan sendiri juga akibat dosanya....Tuhanmu sama sekali tidak curang terhadap hamba- hamba-Nya hingga menghukum seseorang karena dosa orang
Bilamana mereka Kami berikan sebagian nikmat--karena rahmat Kami--seperti nikmat kesehatan dan keluasan...rezeki, kemudian Kami cabut nikmat-nikmat itu sesuai kebijakan Kami, serta merta mereka merasa sangat...putus asa untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu kembali dan, dalam waktu yang sama, mereka tidak bersyukur...atas nikmat-nikmat lain yang masih mereka rasakan.
kaumnya pada saat mereka ingkar dan membangkang, "Apabila kalian dan semua penduduk bumi mengingkari nikmat-nikmat...Allah dan tidak mau bersyukur dengan keimanan dan ketaatan, maka hal itu tidak akan merugikan Allah...sama sekali, karena Allah tidak membutuhkan kesyukuran manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 48
Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab: "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena...sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya)".
Apa yang mereka perkirakan itu tidak benar sama sekali. Mereka bimbang dan ragu terhadap al-Qur'ân....Mereka bimbang dan ragu karena belum merasakan azab-Ku. Sungguh mereka akan merasakannya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 69
Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang...dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 9
dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
Kabilah Tsamûd telah mendustakan risalah dan dakwah Shâlih untuk mengesakan Allah....Itu sama artinya dengan mendustakan seluruh rasul, karena pokok-pokok dasar risalah mereka sama.
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 13
Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).
(Maka apakah orang-orang yang beriman sama seperti orang yang fasik?...Mereka tidak sama) maksudnya orang-orang mukmin dan orang-orang fasik atau kafir itu tidak sama.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 18
Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.
Kami sama sekali tidak meridai mereka....Nikmat-nikmat itu hanya merupakan istidrâj (penundaan hukuman) Kami untuk mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 112
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya...datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah...; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu
Sesungguhnya Kami telah menguji penduduk Mekkah dengan memberikan mereka nikmat, lalu mereka mengingkarinya...Ini sama halnya seperti Kami menguji para pemilik kebun ketika mereka bersumpah--tanpa mengingat Allah
Sesungguhnya Kami telah menguji penduduk Mekkah dengan memberikan mereka nikmat, lalu mereka mengingkarinya...Ini sama halnya seperti Kami menguji para pemilik kebun ketika mereka bersumpah--tanpa mengingat Allah
Bahkan bila kalian sama-sama bertahan dalam peperangan dan istikamah dalam ketakwaan, kemudian musuh-musuh...datang pada saat itu juga, niscaya Allah akan menambah bantuan-Nya menjadi lima ribu malaikat.
Sungguh, kalian dulu pernah menginginkan kematian di jalan Allah sebelum menyaksikan dan mengetahui bagaimana...Kemudian kalian sama-sama mengetahuinya pada saat melihat terbunuhnya teman-teman kalian di depan kamu
Sesungguhnya orang-orang yang mengakui tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang berupa alam raya maupun...suci, kemudian membunuh nabi yang diutus untuk memberi petunjuk kepada mereka--padahal perbuatan itu sama...bahkan merupakan kezaliman yang paling besar--dan juga membunuh orang yang menyerukan keadilan, pantas merasakan
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)...maksudnya mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang kafir.
diungkapkan-Nya pada ayat yang lain, "Sesungguhnya Aku akan penuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama...(sesungguhnya kita) semua (akan merasakan) azab dengan adanya keputusan itu, yang akhirnya membuat mereka
Sungguh aneh, bahwa sebagaimana mereka memusuhi Islam, mereka juga saling bermusuhan satu sama lain....Orang Yahudi berkata, "Sesungguhnya orang-orang Nasrani sama sekali tidak berada dalam kebenaran."...Orang-orang Nasrani pun mengatakan hal yang sama....Dan orang-orang musyrik dari kaum Arab yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang kitab suci orang...Hal ini akan jelas ketika Allah memutuskan apa yang mereka perselisihkan di antara mereka pada hari kiamat
(Mereka menjawab, "Adalah sama saja bagi kami apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat)...pada prinsipnya sama saja, yaitu kami tidak akan mengindahkan lagi nasihatmu.
Apakah balasan manusia itu sama, sedangkan perbuatan mereka berbeda-beda, sehingga orang yang beriman...Mereka tidak akan sama!
Apakah orang-orang kafir Mekah itu buta akan nikmat Allah yang telah Dia karuniakan kepada mereka, dan...Apakah mereka telah buta akan nikmat ini, sehingga mempercayai apa yang sama sekali tidak benar dan mendustakan
Apabila mereka melihat bukti kekuasaan Allah, mereka saling mengajak satu sama lain untuk semakin mengejeknya
Dengan karunia-Nya, Dialah yang menempatkan kami di tempat yang penuh nikmat dan keabadian....Kini kami tidak mengalami keletihan lagi, juga tidak merasakan kelesuan."
(Apakah orang yang mengikuti keridaan Allah) lalu ia taat dan tak berkhianat dalam soal rampasan perang...(akan sama dengan orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah) karena perbuatan maksiat dan kecurangannya...Tempatnya ialah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali) jawabannya tentu saja tidak sama