Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 al maidah ayat 2 8 sedekah 9 hutang 10 Ilmu 11 riba 12 hadist muhammad tentang manusia 13 al fushilat ayat 33 14 shalat 15 Sholat 16 at tahrim ayat 6 17 Jual beli 18 zakat 19 maryam 20 muhamad nikah 21 Muhammad 22 Rezeki 23 ali imran 185 24 al imran 25 AL MAIDAH AYAT 1 26 al baqarah ayat 275 27 Ar rahman 28 pendidikan 29 khalifah 30 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 31 ikhlas 32 Leburan logam 33 ali imran 92 34 al maidah ayat 3 35 Menuntut ilmu 36 ali imran 159 37 Niat 38 an nisa ayat 29 39 al+maidah+ayat+3 40 Luqman ayat 12 41 al Isra ayat 23 42 al-baqarah ayat 30 43 Surat Al-Baqarah Ayat 184 44 QS Al- Baqara ayat 30 45 ali imran ayat 159 46 Surat 19 ayat 12 47 mukmin 48 sabar 49 ali+imran+ayat+92 50 Manusia 51 yunus 57 52 Agar kamu bertakwa 53 ali imran ayat 104 54 Ghaib 55 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 56 Tumbuhan 57 iman 58 surat+al+taubah+50 59 Akhlak 60 al baqarah ayat 185 61 Ayat sedekah 62 luqman ayat 18 63 Maaf 64 Ibrahim 65 Ibrahim 40 66 ali+imran+ayat+104 67 al mujadalah ayat 11 68 hujan 69 Muhammad 7 70 yusuf 71 surah ali imran ayat 130 72 ayat kursi 73 bersedekah 74 harta 75 Istri dan anak 76 al baqarah ayat 2 77 ali imran 133 78 AL+HUJURAT+ayat+13 79 at taubah ayat 34 80 at-takwir ayat 6 81 syariat 82 luqman ayat 20 83 Isa Al masih 84 ali+imran+ayat+103 85 Al Baqarah ayat 26 86 al maidah ayat 6 87 ALI+IMRAN+191 88 wasiat 89 luqman 90 al hijr 91 hewan dan tumbuhan 92 Jihad 93 imran 94 Al Qasas ayat 77 95 muslim 96 laut 97 Ibadah 98 kurma 99 Niat puasa 100 al fathir ayat 15

Hasil pencarian tentang Sebutkan+dan+beri+penjelasan+tanda+wasal+pada+surah+yasiin+ayat+47

Apakah yang Anda maksud Sebutkan dan beri penjelasan tanda washal pada surah yaqiin ayat 47?
(Kemudian timbul pikiran) tampak nyata (pada mereka setelah melihat tanda-tanda) yang menunjukkan kebersihan...Hal ini terbukti dengan adanya penjelasan pada ayat selanjutnya (bahwa mereka harus memenjarakannya sampai
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Demikianlah) perihal Isa yang Kami sebutkan itu (Kami bacakan) Kami kisahkan (kepadamu) hai Muhammad...(sebagian dari tanda-tanda) menjadi hal dari dhamir yang terdapat pada natluuhu sedangkan amilnya apa...yang terkandung di dalamnya berupa isyarat (dan peringatan yang penuh hikmah) yakni Alquran.
(Kelak akan Kami beri tanda dia di belalainya) Kami akan menjadikan tanda pada hidungnya, yang menyebabkannya
Demikianlah, melalui berbagai penjelasan yang indah dalam pemaparan tanda-tanda kekuasaan Kami pada alam...semesta, Kami menunjukkan ayat-ayat Kami dalam al-Qur'ân juga secara variatif dan terperinci, untuk...Mereka, misalnya, akan mengatakan bahwa kamu belajar ayat- ayat itu dari sesama manusia, bukan dari Allah...apa yang Kami turunkan kepadamu tanpa terpengaruh oleh hawa nafsu, untuk orang-orang yang mengerti dan
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 16
Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai(nya).
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 29
Di antara (ayat-ayat) tanda-tanda-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata...Yang Dia sebarkan pada keduanya....Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya.
orang yang alim.") anak yang mempunyai ilmu yang banyak, yaitu Nabi Ishak, seperti yang telah kami sebutkan...dalam surah Hud.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 5
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya...): "Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada...Sesunguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar...dan banyak bersyukur.
Aku bersumpah, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya...dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari..." pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 72
Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda...keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu....Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka....Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.
semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....Kemudian disinggung pula mengenai kedudukan al-Qur'ân dalam memberikan petunjuk, pemaparan tanda-tanda...kekuasaan Allah di alam raya (âyât kawniyyah) di malam dan di siang hari, dan ganjaran manusia pada...Dilanjutkan dengan penjelasan-Nya tentang asal penciptaan manusia dan setan dan ancaman-Nya terhadap
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang...memberi penjelasan.
(Dan mengapa tidak) hendaknyalah (ada suatu kota) yakni penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun...Tatkala mereka beriman) yaitu sewaktu mereka melihat adanya tanda-tanda azab lalu mereka segera beriman...diturunkan atas diri mereka (Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan...Kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada waktu yang tertentu) sampai ajal mereka tiba.
Demikianlah penjelasan dan perincian Kami tentang keadaan mereka....Neraka jahanam adalah balasan bagi mereka karena mereka telah mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat...dan para rasul Allah.
perlihatkan kepada kalian, wahai orang-orang yang menginginkan disegerakannya siksa, nikmat-Ku di dunia dan...perlu minta dipercepat sesuatu yang memang pasti akan tiba(1). (1) Yang dimaksud dengan kata "âyâtî" ('ayat-ayat-Ku...') dalam ayat ini adalah âyât kawniyyah, yaitu tanda-tanda wujud dan kekuasaan Allah yang terdapat di...Kemajuan ilmu pengetahuan akan dapat menyingkap tanda-tanda itu sejalan dengan perkembangan pemikiran...manusia pada waktu yang telah ditentukan.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian...karena selalu dibaca berulang-ulang dalam setiap salat (dan Alquran yang agung).
Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan bagi manusia di bumi....menjadikan bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan...tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
(Tentang berita yang besar) ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan mereka itu....Sedangkan Istifham atau kata tanya pada ayat yang pertama tadi mengandung makna yang mengagungkannya....yang disampaikan oleh Nabi saw. yang di dalamnya terkandung berita mengenai adanya hari berbangkit dan
(Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) lemah keyakinan (maka dengan surah ini...bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya) kekafiran mereka makin bertambah karena pada mulanya...mereka sudah kafir kepada surah itu (dan mereka mati dalam keadaan kafir).
Sesungguhnya telah Kami berikan kepada mereka, sebagai penjelasan kebenaran, suatu kitab suci yang telah...Kami buat jelas dan rinci, berisikan banyak ilmu pengetahuan....Di dalamnya terdapat bukti-bukti keesaan Tuhan, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, syariat-Nya...serta penjelasan jalan yang lurus dan petunjuk ke arah itu....Semua itu tidak ada yang dapat memanfaatkannya kecuali orang-orang yang selalu tunduk kepada kebenaran dan
(Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami) yang berjumlah sembilan ayat...Bani Israel (dari gelap-gulita) dari kekafiran (kepada cahaya yang terang-benderang) yaitu keimanan (dan...(Sesungguhnya pada yang demikian itu) yakni di dalam peringatan itu (terdapat tanda-tanda bagi setiap...orang penyabar) di dalam mengerjakan ketaatan (dan banyak bersyukur) terhadap semua nikmat-nikmat-Nya
(Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kamu kepada-Nya) artinya, dirikanlah salat Magrib dan Isyak...(dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari) lakukanlah salat sunat di malam...hari, sebagaimana keterangan yang telah kami sebutkan yaitu, sepertiganya atau separohnya atau dua pertiganya
Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah sebuah surah...yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....'Min mitslihi', min yang berarti dari, maksudnya di sini ialah untuk menjadi keterangan atau penjelasan...Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 8
dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia...Maka beri khabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 4
Dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat...tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini,
(Yaitu kebun-kebun) lafal ayat ini menjadi Badal dari lafal Mafaazan, atau sebagai penjelasan daripadanya...(dan buah anggur) di'athafkan kepada lafal Mafaazan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 7
Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia...belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan
Dan jangan biarkan dirimu dan para pengikutmu masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendustakan bukti-bukti...dan penjelasan-penjelasan....Dengan demikian, kamu tidak mendapatkan kerugian dan murka Tuhan, sebagaimana dialami oleh orang-orang...(Ayat ini, meskipun ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi mencakup juga para pengikutnya).
(Sesungguhnya pada langit dan bumi) pada penciptaan keduanya (benar-benar terdapat tanda-tanda) yang...menunjukkan kepada kekuasaan dan keesaan Allah swt.