Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Disebabkan 15 ibrahim 37 16 surah al-maidah ayat 8 17 Jihad 18 Adam 19 Dua masa 20 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 21 surat+al+imranayat+110 22 Ta ha+ayat+14 23 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 24 Kafir 25 sabar 26 al-mukminun+ayat+34 27 Aliimram+ayat+105 28 ilmu 29 al isra ayat 36 30 al baqarah ayat 275 31 cinta 32 Al Isra ayat 73 33 Jika allah menganugerahi rahmat 34 Ikhlas 35 al isra ayat 7 36 al a'raf ayat 52 37 Berdebat 38 al ahzab ayat 21 39 surat al mujadalah ayat 11 40 matahari 41 puasa 42 hadist tentang perilaku konsumen 43 Al-Imran (3 : 130) 44 Al-Imran ayat 130 45 Hadits Muslim Nomor 3035 46 Manusia 47 Iman 48 miskin 49 maryam ayat 30-35 50 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 51 al baqarah ayat 269 52 Susah payah 53 Surat Al-Baqarah Ayat 256 54 makanan 55 Metode pendidikan 56 Bahasa kaumnya 57 al jumuah ayat 10 58 Gelap 59 AL Hasyr ayat 7 60 al-baqarah ayat 164 61 al anam ayat 83 62 Hud ayat 5 tema apa 63 surat abasa 64 Surat Al A'raf ayat 157 65 ayat+menyembunyikan+ilmu 66 Ditanya 67 durhaka 68 Dongeng 69 allah sembahlah 70 Zina 71 AN NABA AYAT 7 72 Tanah 73 Surat yunus+ayat+8 74 surah al kautsar ayat 1-3 75 al ikhlas 76 al bayyinah ayat 5 77 dalil hidayah 78 albaqarah ayat 221 79 Al-ikhlas 80 Kurang ilmu 81 Perubahan zat 82 Ali imran ayat 191 83 Laut 84 surat yasin 85 Abu Daud 1397 86 al+qiyamah+ayat+1-2 87 ar rum ayat 56 88 Gunung-gunung burung-burung daud 89 arah 90 perempuan 91 surat saba surah yang ke berapa 92 Membunuh 93 Rezeki 94 injil 95 surah al maidah ayat 96 96 atap terpelihara 97 surat an nazi'at 98 annisa ayat 12 99 empat puluh tahun 100 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil

Hasil pencarian tentang Sedih

-deskripsi"> Maksudnya, kejutan pada hari kiamat tidaklah membuat mereka sedih dan gelisah...Ketika itu, manusia terkejut, sedangkan orang-orang mukmin tidak sedih dan gelisah karena mereka mengetahui
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni mereka menjadi sedih, takut, guncang hatinya sehingga muka mereka
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 65
Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka.
Mereka terhindar dari rasa sedih, dan kehilangan rezeki
membuat orang tertawa) yang menjadikan gembira siapa yang dikehendaki-Nya (dan menangis) yang menjadikan sedih
Wahai Muhammad, janganlah kamu membinasakan dirimu dengan rasa sedih dan duka oleh sebab keberpalingan
antara mereka mendapat kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam pekat karena merasa sangat sedih
menerima kabar bahwa telah terlahir untuknya seorang anak perempuan, wajahnya menjadi hitam karena merasa sedih
lebih dicintai daripada kami dan merasa terhibur dengannya karena anaknya yang binasa serta merasa sedih
Ayah mereka berkata, "Aku sungguh merasa sedih melepas kalian pergi jauh dariku.
Kalian tidak akan takut dan tidak akan pernah merasa sedih selamanya."
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 17
dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah; jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih
dari maut, tidak lelah dan letih, kenikmatannya tidak pernah putus, tidak pernah sakit, tidak pernah sedih
Tuhan, Mûsâ--yang telah diberitahu oleh Allah apa yang terjadi pada kaumnya--merasa marah bercampur sedih...Saking sedih dan jengkel melihat perbuatan kaumnya, Mûsâ--dengan sangat marah--menjenggut rambut saudaranya
Ya'qûb amat sedih mendengar kabar itu. Lebih sedih lagi, karena kehilangan anak keduanya.
Mereka tidak akan pernah takut dan sedih dalam menghadapi segala sesuatu.
(Boleh jadi kamu) hai Muhammad (akan membinasakan dirimu) bunuh diri karena sedih, disebabkan (karena
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 30
maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih
Ia merasa sedih melihat penderitaan yang kalian rasakan.
Oleh karena itu, kamu tidak perlu merasa sedih dengan ucapan mereka tentang Allah--dengan bersikap kafir
mendustakan Allah--dengan menyandangkan sesuatu yang tak layak bagi-Nya--wajahnya hitam pekat karena amat sedih
Pada hari ini mereka tidak akan terkena siksa dan tidak akan sedih karena terlewat dari kenikmatan yang
(Dan barang siapa yang kafir maka janganlah membuatmu sedih) hai Muhammad (kekafirannya itu) janganlah
Mereka tidak akan pernah dihinggapi rasa khawatir dan sedih di dunia dan di akhirat.
Yaitu ketika hati mereka--karena begitu takutnya--sampai ke kerongkongan, sementara mereka menahan sedih
baju yang berlumuran darah palsu karena ingin menyenangkan Nabi Ya’kub setelah sebelumnya membuatnya sedih
mengerjakan amal saleh, tidak akan mempunyai rasa takut terhadap bencana yang menimpa dan tidak merasa sedih
wajah orang-orang Mukmin menjadi berseri karena gembira dan wajah orang-orang kafir memucat karena sedih
(Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka) terhadap dirimu, seperti perkataan mereka, "Engkau adalah
Dengan berlinang air mata dan sedih karena tidak dapat ikut serta berperang di jalan Allah--karena tidak