Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 kemudahan 10 ar-rum ayat 21 11 rumah 12 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 13 Maryam 14 Disebabkan 15 ibrahim 37 16 surah al-maidah ayat 8 17 Jihad 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 Adam 20 Dua masa 21 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 22 surat+al+imranayat+110 23 Ta ha+ayat+14 24 Kafir 25 sabar 26 al-mukminun+ayat+34 27 Aliimram+ayat+105 28 ilmu 29 al isra ayat 36 30 al baqarah ayat 275 31 cinta 32 Al Isra ayat 73 33 Jika allah menganugerahi rahmat 34 Ikhlas 35 al isra ayat 7 36 al a'raf ayat 52 37 Berdebat 38 al ahzab ayat 21 39 Surga 40 surat al mujadalah ayat 11 41 matahari 42 puasa 43 Al-Imran (3 : 130) 44 Al-Imran ayat 130 45 hadist tentang perilaku konsumen 46 Hadits Muslim Nomor 3035 47 Manusia 48 miskin 49 Iman 50 Nikah 51 surat Toha ayat 14 52 tafsir al maidah ayat 2 53 sunat perempuan 54 berserah diri 55 An Nahl ayat 125 56 AL Hasyr ayat 7 57 permainan 58 maryam ayat 30-35 59 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 60 al baqarah ayat 269 61 Susah payah 62 Surat Al-Baqarah Ayat 256 63 makanan 64 Metode pendidikan 65 Bahasa kaumnya 66 al jumuah ayat 10 67 Gelap 68 Ditanya 69 durhaka 70 al-baqarah ayat 164 71 al anam ayat 83 72 surat abasa 73 Surat Al A'raf ayat 157 74 ayat+menyembunyikan+ilmu 75 dalil hidayah 76 albaqarah ayat 221 77 Al-ikhlas 78 Dongeng 79 allah sembahlah 80 Zina 81 AN NABA AYAT 7 82 Tanah 83 surah al kautsar ayat 1-3 84 al ikhlas 85 al bayyinah ayat 5 86 al+qiyamah+ayat+1-2 87 Kurang ilmu 88 Perubahan zat 89 Ali imran ayat 191 90 Laut 91 surat yasin 92 Abu Daud 1397 93 perempuan 94 Hud ayat 5 tema apa 95 surat saba surah yang ke berapa 96 ar rum ayat 56 97 Gunung-gunung burung-burung daud 98 Surat yunus+ayat+8 99 injil 100 Membunuh

Hasil pencarian tentang Sesungguhnya+mereka+adalah+pemuda-pemuda+yang+beriman+kepada+Tuhan+mereka++

terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 13
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk...mereka petunjuk.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Kami ceritakan) Kami membacakan (kisah mereka kepadamu dengan sebenarnya) dengan sesungguhnya....(Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan Kami tambahkan kepada...mereka petunjuk).
(Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda) segolongan orang (dari) anak-anak (...kaumnya) kaumnya Firaun (dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka....) dalam upayanya untuk memalingkan mereka dari agama Nabi Musa melalui siksaan (Sesungguhnya Firaun...itu berbuat sewenang-wenang) berlaku sombong (di muka bumi.) negeri Mesir (Dan sesungguhnya dia termasuk...orang-orang yang melampaui batas) dia sudah sangat keterlaluan karena mengaku menjadi tuhan.
Pemuda-pemuda yang beriman itu lalu saling bertutur, "Kaum kami itu telah mempertuhankan sesuatu selain...Mengapa mereka tidak mendatangkan bukti-bukti ketuhanan yang jelas bagi tuhan-tuhan yang mereka sembah...Sungguh, mereka benar-benar lalim dengan melakukan perbuatan itu....Tidak ada yang lebih lalim daripada orang yang membuat kebohongan dengan menyandangkan sekutu bagi Allah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 83
Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam keadaan takut...bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka....Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi....Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas.
-deskripsi"> Ada yang mengatakan, bahwa mereka ini adalah para pemuda Bani Israil....Yang demikian adalah karena biasanya yang lebih segera menerima kebenaran adalah para pemuda, berbeda...dengan orang-orang yang sudah tua, di mana mereka sudah terbina di atas kekufuran, dalam hati mereka...telah mengakar keyakinan-keyakinan yang rusak sehingga sulit dilepaskan....

-deskripsi"> Dengan mengaku sebagai tuhan.

Ingatlah (tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua) Lafal Al-Fityah adalah bentuk...jamak dari lafal Fataa, artinya pemuda; mereka khawatir iman mereka akan dipengaruhi oleh kaumnya yang...kafir (lalu mereka berdoa, "Wahai Rabb kami!...Berikanlah kepada kami dari sisi-Mu) dari hadirat-Mu (rahmat, dan sempurnakanlah) perbaikilah (bagi kami...bimbingan yang lurus dalam urusan kami ini.)" yakni petunjuk yang lurus.
"> Nabi Luth ‘alaihis salam merasa bersedih hati karena kedatangan para utusan Allah itu, di mana mereka...berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum Luth sangat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan...Beliau merasa tidak sanggup melindungi mereka jika ada gangguan dari kaumnya, maka para malaikat itu...memberitahukan kepada Luth, bahwa mereka adalah para utusan Allah ‘Azza wa Jalla.
di antara mereka ada yang berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini...--Mereka bertanya (kepada Ibrahim), "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami...--Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala...itu, jika mereka dapat berbicara."-- Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan berkata, "Sesungguhnya...kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)",--Kemudian kepala mereka Jadi tertunduk
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami bangunkan mereka (Kami memperlihatkan) (kepada mereka) yakni kaum...Maha Kuasa mematikan mereka dalam masa yang sangat lama, kemudian mereka tetap utuh sekalipun tanpa...) maksudnya mengenai perkara para pemuda itu dalam hal bangunan yang akan didirikan di sekitar tempat...Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata,) yang dimaksud adalah yang menguasai perkara para...pemuda tersebut, yaitu orang-orang yang beriman, ("Sesungguhnya kami akan mendirikan di atasnya) yakni
Ketika para malaikat utusan Kami datang kepada Nabi Lûth dalam bentuk pemuda-pemuda tampan, Lûth merasa...Ia merasa tidak dapat melindungi mereka dan merasa susah dengan keberadaan mereka karena takut perilaku...jelek kaumnya akan tertuju kepada mereka....Ia berkata, "Ini adalah hari yang teramat sulit."
(Yusuf berkata) kepada kedua pemuda itu seraya menegaskan, bahwa dirinya pandai di dalam menakbirkan...arti mimpi ("Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu) di dalam mimpi...(Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Rabbku) di dalam ungkapan ini...terkandung pengertian yang menganjurkan supaya mereka berdua beriman kepada Allah....) agama (orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sedangkan mereka terhadap hari kiamat benar-benar
Kami yang telah menidurkan dan membangunkan mereka kembali, dan Kami pula yang telah memberitahukan ihwal...mereka kepada penduduk negeri itu, agar mengetahui kebenaran janji Allah untuk membangkitkan seluruh...Akhirnya penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan hari akhir....Setelah Allah mematikan pemuda-pemuda itu, penduduk negeri itu saling berselisih pendapat tentang mereka...kepada Allah Yang Mahatahu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 22
Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya..., dan (yang lain) mengatakan: "(jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam adalah anjing nya", sebagai...terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan: "(jumlah mereka) tujuh orang, yang...Katakanlah: "Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui (bilangan) mereka...jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka.
Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka tentang urusan mereka selanjutnya, maka para malaikat memberitahukan...Beliau berkata, “Sesungguhnya di sana terdapat Luth.” Para malaikat menjawab, "Kami lebih mengetahui...siapa yang ada di kota itu....berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum Luth sangat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan...memberitahukan kepada Luth, bahwa mereka adalah para utusan Allah ‘Azza wa Jalla.
(Kata nabi mereka kepada mereka), yakni tatkala mereka meminta kepadanya tanda pengangkatannya sebagai...serunai nabi-nabi yang diturunkan Allah kepada nabi Adam dan terus-menerus berada pada mereka sampai...pernah turun kepada mereka serta kepingan-kepingan luh (yang dibawa oleh malaikat) menjadi 'hal' dari...beriman)....Maka dipilihnyalah 70 ribu orang di antara pemuda-pemuda mereka.
Wahai Muhammad, Kami menuturkan kisah tentang mereka kepadamu dengan sebenar-benarnya....Mereka adalah sekelompok pemuda penganut agama yang benar pada masa itu....Mereka meyakini keesaan Allah di tengah kalangan masyarakat yang menyekutukan Tuhan, sehingga Kami membuat...keyakinan mereka bertambah kuat.
sebagian mereka kepada yang lainnya, "maka berlindunglah di dalam sebuah gua demi keselamatan agama...Berangkat dari isyarat al-Qur'ân yang menyatakan bahwa mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada...dan peradaban Yunani Kuno--mewajibkan kepada seluruh penganut Yahudi di Palestina, yang telah masuk...Berdasarkan bukti historis ini, dapat disimpulkan bahwa pemuda-pemuda itu adalah penganut agama Yahudi...Dari penuturan sejarah ini didapat kesimpulan yang sama bahwa para pemuda itu adalah penganut ajaran
Yang lain mengatakan, "Mereka berjumlah lima orang, yang keenam anjingnya."...Katakan kepada orang-orang yang berselisih pendapat itu, "Tuhanku--dengan ilmu-Nya yang berada di atas...Dan hanya orang-orang yang diberitahu oleh Allah saja yang mengetahui berapa jumlah mereka sebenarnya...Maka janganlah kamu mendebat mereka mengenai pemuda-pemuda itu kecuali dengan cara yang halus dan jelas...Dan jangan pernah bertanya kepada salah seorang dari mereka tentang pemuda-pemuda itu, karena telah datang
Sungguh Kami mengetahui apa yang dimaksud oleh orang-orang kafir Mekah ketika mereka mengatakan, "Seorang...pemuda berkebangsaan Romawi telah mengajarkan al-Qur'ân kepada Muhammad dan bukan malaikat yang diutus...oleh Allah seperti yang dikatakan oleh Muhammad."...Tuduhan mereka itu tidaklah benar....Sebab pemuda yang mereka maksud itu adalah orang asing yang tidak memiliki kecakapan berbahasa Arab,
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 10
(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai...Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus
selain Dia sebagai tuhan-tuhan....Mengapa tidak) (mereka mengemukakan atas perbuatan mereka itu) atas penyembahan yang mereka lakukan itu...(Siapakah yang lebih zalim) maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih zalim (daripada orang-orang yang...yaitu dengan menisbatkan sekutu kepada Allah swt....Lalu sebagian di antara pemuda itu berkata kepada sebagian yang lain:
tafsir-deskripsi"> Nabi Luth ‘alaihis salam merasa kesusahan ketika kedatangan utusan-utuaan Allah itu karena mereka...berupa pemuda yang rupawan dan datang sebagai tamu, sedangkan kaum Luth sangat menyukai pemuda-pemuda...yang rupawan untuk melakukan homoseksual....Nabi Luth merasa tidak sanggup melindungi mereka apabila ada gangguan dari kaumnya.

(Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya) yang telah ia yakini (akan selamat di antara mereka...berdua) yaitu mantan penyuguh minum raja ("Jelaskanlah keadaanku kepada tuanmu") yaitu kepada rajamu..., bahwa sesungguhnya di dalam penjara ini terdapat seorang pemuda yang ditahan secara lalim, kemudian...(Maka ia dijadikan lupa) orang yang dimaksud adalah mantan penyuguh minuman (oleh setan menceritakan)...tentang Nabi Yusuf (kepada tuannya.
Ingatlah pada saat para pemuda itu berlari dan berlindung dalam sebuah gua untuk menyelamatkan diri dan...kepercayaan mereka dari kesyirikan dan penindasan orang-orang yang menyekutukan Tuhan....Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami ampunan dari sisi-Mu.
(Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda) dua orang pelayan raja; salah seorang...Kemudian mereka berdua melihat bahwa Nabi Yusuf pandai menakwilkan arti mimpi lalu keduanya sepakat untuk...bahwa aku memeras khamar.") yang dimaksud adalah memeras anggur (Dan yang lainnya berkata) yaitu mantan...Berikanlah kepada kami) ceritakanlah kepada kami (takbirnya) arti impian itu (sesungguhnya kami memandang...kamu termasuk orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi.").
Kemudian berita tentang peristiwa itu pun sampai kepada sekelompok wanita di kota itu....Mereka ramai memperbincangkannya dan mengatakan, "Istri al-'Azîz (pembesar kerajaan) telah menggoda dan...Cintanya kepada pemuda itu sangat mendalam....Kami yakin, jalan yang ditempuh oleh wanita itu bersama bujangnya adalah kesesatan dan kesalahan yang
-deskripsi"> Kedua golongan itu ialah pemuda-pemuda itu sendiri yang berselisih tentang...berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
(Mereka berkata) sebagian dari mereka kepada yang lain, ("Kami dengar ada seorang pemuda yang menyebut-nyebut...mereka) yakni yang mencaci maki berhala-berhala itu (yang bernama Ibrahim")

-deskripsi"> Yang mereka perselisihkan itu adalah tentang hari kiamat; apakah hal...Maka Allah mempertemukan mereka dengan pemuda-pemuda dalam kisah ini untuk menjelaskan bahwa hari kiamat...

-deskripsi"> Yakni agar kita beribadah kepada Allah di situ, mengenang mereka dan...bisa mengarah kepada perbuatan syirk sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Nuh ‘alaihis salam yang menyembah...keridhaan-Nya, maka akhirnya adalah kemuliaan dari arah yang tidak diduga-duga.