Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 surah al-jumuah ayat 9-11 5 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 6 Ar rad ayat 11 7 Sabar 8 ali imran 104 9 Tafsir ayat 22 10 Hukum+al+ankabut 11 surat an nisa ayat 135 12 al ikhlas 13 Al maidah ayat 3 14 Surga 15 Dalil+tentang+kreatif 16 an nisa ayat 36 17 ar+Rahman+ayat+15 18 Ali Imran 159 19 ibrahim 20 Alam kubur 21 Ilmu 22 yunus 23 an nisa ayat 29 24 Surat Lukman ayat 32 25 Tauhid 26 ali imran 134 27 Zalim 28 shaad 29 al maidah ayat 2 30 Ayat 1 31 Zina 32 al hujurat ayat 13 33 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 34 Ibadah 35 petunjuk 36 maryam 37 al imran 38 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 39 hujan 40 Surah+Ibrahim ayat 10 41 Syirik 42 Al+hujurat+ayat+56 43 belajar 44 ayat Quran tentang sejarah 45 Ali imran 103 46 Al-Hajj+ayat+41 47 Surat Al baqarah ayat 284 48 Hadits muslim nomor 1 49 Perlakukanlah+setan musuh 50 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 51 al mu'minun ayat 8 52 muslim 53 al baqarah ayat 168 54 al hajj ayat 78 55 luqman ayat 13 56 Ar-Rahman 57 ikhlas 58 ali imran 97 59 waktu 60 Surat hud 61 ali+imran+146 62 Ar rahman 63 Al-ghafir+ayat+8 64 Hadits Ahmad Nomor 16628 65 al+maidah+ayat+3 66 al+anbiya+ayat+90 67 tanda kiamat 68 al+anbiya+ayat 90 69 an nur ayat 2 70 Surah Al hujurat ayat 6 71 luqman 12 72 an-nisa ayat 58 73 al jumuah ayat 10 74 sedekah 75 Surat al isra 76 ali imran 185 77 surat muhammad ayat 15 78 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 79 Abu daud 80 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 81 waris 82 Al Baqarah ayat 151 83 rezeki 84 niat 85 AL MAIDAH AYAT 76 86 sombong 87 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 88 yunus 107 89 Unsur surat Ibrahim ayat 18 90 surat al-Hujurat ayat 13 91 Fathir ayat 1 92 luqman 14 93 Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Khalifah] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Kaisan] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] berkata: Kami bersama nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam tiba-tiba 94 Neraka 95 makan 96 abu daud 179 97 Surat+al+imran+ayat+75 98 al+jinn+25 99 surah al baqarah ayat 2 100 Q.S Al-Maidah ayat 1

Hasil pencarian tentang Shalat+pagi

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh...Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 10
seorang hamba ketika mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)....Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 22
kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 4
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Kausar Ayat 2
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
(Demi matahari dan cahayanya di pagi hari) yaitu sewaktu memancarkan sinarnya di pagi hari.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 43
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas....Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia.
Pagi-pagi sekali mereka telah dikejutkan oleh siksaan yang telah ditetapkan dan kekal.
Pagi-pagi sekali mereka telah dikejutkan oleh siksaan yang telah ditetapkan dan kekal.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 31
Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat,
(Dan demi yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi) yaitu kuda yang menyerang musuh di waktu pagi
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 98
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 21
lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 1
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
(Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari.)
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 42
Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 18
Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 40
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 25
Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 3
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
terjemahan ayat Surat Al-'Adiyat Ayat 3
dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,