Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 6 kami 7 as saf ayat 3 8 Zina 9 Al maidah ayat 6 10 yusuf 11 al maidah ayat 90 12 al maidah ayat 3 13 Sholat 14 ali imran 190 15 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 16 Al-Baqarah ayat 152 17 al-hujurat ayat 13 18 al hujurat ayat 13 19 an nisa ayat 59 20 al hujurat ayat 6 21 harta 22 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 23 ALI IMRAN 24 jual beli 25 amal 26 Surat ayat29 dan tafsirannya 27 ali imran 14 28 Al baqarah ayat 2 29 Al hijr 9 30 az Zariyat ayat 58 31 ali imran 19 32 Al imran 33 al hajj ayat 7 34 Syirik 35 al-baqarah ayat 148 36 al baqarah ayat 30 37 Surat an nur ayat 31 38 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 39 Nabi palsu 40 menutup mulut 41 Jujur 42 Perangilah 43 surat ibrahim ayat 7 44 Az zukhruf ayat 47 45 akidah islam akidah yang praktikal 46 AL KAHFI AYAT 29 47 Maryam ayat 58 48 Surah 31 ayat 13 49 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 50 sehaT 51 Ar rum ayat 21 52 surat al ikhlas 53 Q.S An-nahl ayat 18 54 dalil+kitab+injil 55 an+nisa+ayat+162 56 At taubah ayat 105 57 aurat 58 Luqman ayat 14 59 al hadid ayat 22 60 Al-Baqarah Ayat 282 61 Al baqarah ayat 185 62 Al+baqarah+ayat+30 63 neraka 64 Agama 65 Tipu daya 66 ali imran ayat 104 67 ali imran 130 68 al imran 14 69 Peradaban islam 70 Surat Al maidah ayat 87 sampai 95 71 Al-Baqarah+ayat+156 72 Ali+imran+ayat+29 73 al hadid ayat 3 74 Perintah bersiwak 75 al ahzab ayat 21 76 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 77 Surat Al maidah 78 luqman ayat 34 79 AL fatihah ayat 6 80 Ali+Imran+ayat+28 81 yusuf+101 82 al maidah ayat 48 83 Sembahyang 84 Yusuf 101 85 ali imran 18 86 Kandungan asy Syura ayat 11 87 al+maidah+ayat+7 88 dalil+kitab+zabur 89 Al-luqman+ayat+13-17 90 al anfal ayat 60 91 penyakit 92 kitab 93 al-maidah+ayat+2 94 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 95 maryam 96 Surat al kahfi 97 kesehatan masyarakat 98 al baqarah ayat 148 99 hutang 100 Dibangkitkan+Manusia ibnu majah

Hasil pencarian tentang Sungai+nail

Apakah yang Anda maksud Sungai naik?
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 15
perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai...dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya,...sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kebun-kebun) ladang-ladang (dan mata air) sungai-sungai.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 54
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 91
atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 12
harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 89
Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
(Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga) taman-taman (dan sungai-sungai makna...Makna yang dimaksud ialah, bahwa mereka meminum dari sungai-sungai surga itu air, susu, madu dan khamar
Atau sebelum kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur di Mekah, lalu kamu alirkan sungai- sungai
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 11
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 76
(yaitu) surga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya.
kesombongan (kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai-sungai...ini) yaitu sungai Nil dan anak-anaknya (mengalir di bawahku) di bawah keraton-keratonku, adalah kepunyaanku
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 15
menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai
anak-anak kalian dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun) ladang-ladang (dan mengadakan pula bagi kalian sungai-sungai
gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya, "... sungai-sungai
supaya (tidak) jangan (bumi itu goncang) bergerak (bersama kalian dan) Dia telah menciptakan padanya (sungai-sungai...) seperti sungai Nil (dan jalan-jalan) jalan untuk dilalui (agar kalian mendapat petunjuk) untuk sampai
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 51
kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai
tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai...) artinya sungai-sungai yang mengalir, baik di bawah tempat-tempat yang teratas maupun di tempat-tempat
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 14
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 136
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 9
amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai
kamu mempunyai sebuah kebun) taman yang penuh dengan pohon-pohon (kurma dan anggur lalu kamu alirkan sungai-sungai
antara mereka diedarkan (gelas) yaitu tempat untuk minum berikut minumannya (yang berisikan khamar dari sungai...khamar) yang mengalir bagaikan sungai di bumi.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 31
(yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 10
niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 12
Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 23
Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-sungai
(Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai