Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 al furqan ayat 67 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 Almaidah ayat 48 9 ayat tentang kepala madrasah 10 ali+imran+159 11 yusuf 12 Aman 13 Ibrahim ayat 7 14 orang tua 15 dunia 16 al-maidah ayat 3 17 an-nur+ayat+36 18 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 19 al-baqarah ayat 168 20 Urusan 21 al-insyirah ayat 5 22 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 23 hujan 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 huud+40 26 hewan 27 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 28 ibrahim 32 29 an nisa ayat 59 30 al ahzab ayat 70 31 Memohon ampun 32 An nahl ayat 120 33 Anjing 34 Al furqon ayat 67 35 Al+Anbiyâ+ayat+73 36 Surga 37 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 38 al bayyinah ayat 8 39 menghindari perkelahian 40 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 41 surat al baqarah ayat 11 42 ikhlas 43 ali imran ayat 185 44 Saba 13 45 Menumbuhkan kebiasaan menegur 46 petunjuk 47 kemuliaan 48 surat Al furqan ayat 20 49 ali imran ayat 26 50 QS.Al imran ayat 79 51 Bersyukur 52 al baqarah ayat 261 53 mengharapkan pertemuan 54 AL+AHZAB+AYAT+70 55 lukman+ayat+15 56 surat Al furqan ayat 9 57 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 58 al-maidah ayat 48 59 Surat al maidah ayat 48 60 Al+hijr+ayat+48 61 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 62 ar rum ayat 21 63 SURAT 2 AYAT 168 64 terjemahan surat al mulk 65 an nahl ayat 43 66 al-an’am ayat 121 67 Ayat tentang toleransi 68 al fatihah ayat 1 69 Niat 70 ali imran 139 71 surah yunus ayat 57 72 Surat+Al+-+Baqarah : 269 73 Al-Baqarah [2] ayat 43 74 Rezeki 75 Nabi Yahya 76 Cinta 77 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 78 al anfal ayat 17 79 al-baqarah+ayat+66 80 al imran 96 81 Zakat fitrah 82 Perang 83 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 84 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 85 Ibnu Katsir 86 Tafsir surat alkafirun 87 Al-Baqarah · Ayat 286 88 Al mu'minun ayat 51 89 al-baqarah ayat 245 90 Al+waqiah+ayat+37 91 LUKMAN AYAT 12 92 ali imran+191 93 al baqarah ayat 124 94 Diamlah 95 Surat at-taubah 104 96 yunus 97 israq ayat 81 98 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 99 ar rad ayat 11 100 Ayat keras hati

Hasil pencarian tentang Surah+An-Najm+ayat+24

Sehubungan dengan hal ini Nabi saw. pernah mengatakan setelah beliau membacakan surah An-Najm, yaitu...An-Najm, 19-2O) lalu beliau mengatakan, "Bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu, sesungguhnya...Hal ini dilakukan oleh Nabi saw. di hadapan mereka, dan sewaktu Nabi saw. membacakan ayat di atas lalu...Hati Nabi saw. menjadi terhibur kembali setelah turunnya ayat berikut ini, ("Allah menghilangkan) membatalkan...(apa yang ditiupkan oleh setan itu, dan Dia menguatkan ayat-ayat-Nya) memantapkannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
An Najm: 38)....maka hukuman dan dosanya bisa menimpa secara merata, dan yang demikian masih termasuk ke dalam surat An...Najm ayat 38 tersebut, karena orang yang tidak mengingkari hal yang wajib diingkari padahal dirinya...Dalam ayat di atas terdapat bukti keadilan Allah dan kebijaksanaan-Nya, di mana Dia tidak menghukum orang
Sa’id bin Jubair ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika di Mekah membacakan surah...An Najm....orang-orang musyrik) mengaggap al Lata dan al Uzza,-- dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (An...Najm: 19-20)) Setan memasukkan godaan ke lisan Beliau, “Itulah gharaniq yang utama dan perantaraannya...Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya.
-deskripsi"> Maksudnya selain wanita-wanita yang disebutkan dalam surat An Nisaa' ayat...23 dan 24.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
[[53 ~ AN-NAJM (BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 62 ayat ~ Sumpah yang terdapat pada permulaan surat...Ayat-ayat itu semua menunjukkan kemahakuasan Allah dengan bukti-bukti dan tanda-tandanya yang terlihat
[[53 ~ AN-NAJM (BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 62 ayat ~ Sumpah yang terdapat pada permulaan surat...Ayat-ayat itu semua menunjukkan kemahakuasan Allah dengan bukti-bukti dan tanda-tandanya yang terlihat
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

p class="tafsir-deskripsi"> Mereka dibelit di neraka dengannya sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah...Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami,...An Nisaa’: 56) Azab ini menimpa mereka selama-lamanya.

kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat...ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan
ini, apa perkara kedua (orang yang disebut dalam ayat tersebut)?...Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...An Nisaa’: 93) Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, “Ketika turun ayat yang ada dalam...surah Al Furqan, orang-orang musyrik Mekah berkata, “Kami telah membunuh jiwa yang diharamkan Allah..., “kecuali orang-orang yang bertobat…dst.” Adapun yang disebutkan dalam surah An Nisaa’ itu adalah

-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
Ada pula yang menafsirkan najm di sini dengan bintang, yakni bintang yang ada di langit dan pepohonan
Lihat pula surah Al Kahfi ayat 105....ia meskipun masuk neraka, tetapi tidak kekal di sana sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash Al Qur’an
kepada Yahya bin Abi Katsir, (ia berkata): Aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman tentang surah...yang pertama turun dari Al Qur’an, ia menjawab, “Yaa ayyuhal muddatstsir.” Aku berkata, “Orang-orang...kepadaku.” Beliau berkata lagi, “Selimutilah aku dan tuangkanlah air dingin kepadaku.” Maka turunlah ayat...Sebelumnya (di surah Al Muzzammil) telah disebutkan perintah kepada Beliau untuk mengerjakan ibadah yang...utama untuk pribadi yaitu shalat malam dan bersabar terhadap gangguan kaumnya, dan di di surah ini Allah
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian

-deskripsi"> Sebagaimana yang tertera dalam surah Al Kahfi ini, belum dengan yang...disebutkan dalam surah-surah yang lain....Hal ini menghendaki seseorang untuk menerima Al Qur’an, tunduk dan taat serta tidak menentangnya.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam kitab Tauhid hal. 76, Ibnu Jarir juz 24 hal. 27, Baihaqi dalam...Adapun keadaannya sebagai Makkiyyah, maka jika yang kuat turunnya, yakni ayat ini di Mekah, maka tidak...untuk turun dua kali, dan jika tidak berdasarkan sanad yang shahih turunnya di Mekah, maka bisa saja surah...ini Makkiyyah selain ayat ini, wallahu a’lam.
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

An Najm: 23)

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu 24
Ayat ini menunjukkan, bahwa mentadabburi Al Qur’an akan membawa seseorang kepada kebaikan dan melindungi...Az Zukhruf: 23-24)

Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.