Paling Sering Dicari

1 sabar 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 q.s al-furqan ayat 63 4 Berfikir 5 al ikhlas 6 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 7 Ar Rahman 8 Mencuri 9 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 10 al ahzab ayat 21 11 Bintang 12 Ali Imran 13 al imran 31 14 cinta 15 ikhlas 16 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 17 ridha 18 amanat 19 al hujurat ayat 13 20 surah an najmu ayat 3-4 21 Surat+At+Takatsur+ayat+2 22 q.s yunus 105 23 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 24 Surat-ad-dahr-ayat-23 25 rezeki 26 kafir 27 Surat+At+Takatsur+ayat+1 28 Ali imran 104 29 Surat Al Baqarah ayat 267 30 niat 31 Penciptaan Manusia 32 al maidah ayat 90 33 al isra ayat 55 34 Tidur 35 Al-Baqarah ayat 247 36 Surat+At+Takatsur+ayat+3 37 berusaha 38 Gempa 39 al imron ayat 103 40 Tanah 41 Rahmat 42 an+nur+ayat+59 43 al maidah ayat 8 44 malu 45 hutang 46 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 47 Ilmu 48 at-taubah+ayat 3 49 Yusuf 40 50 yunus 57 51 Ayat-ayat aspek budaya 52 zina 53 Belajar 54 Sihir 55 tolong menolong 56 ali imran 159 57 hadits abu daud 58 al maidah ayat 2 59 Surat+Al+An+am+152 60 Al-Hujurat ayat 11 61 Kekerasan 62 ali imran 31 63 sholat 64 Pemimpin 65 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah 66 perdagangan dilaut 67 ilmu laduni 68 al qalam ayat 4 69 al an am ayat 99 70 al alaq ayat 1-5 71 al maidah ayat 6 72 al ahzab ayat 49 73 Surat Al Baqarah ayat 275 74 al hijr 9 75 surat+al+baqarah+ayat+275 76 surat ibrahim ayat 27 77 nikmat 78 ali imran ayat 159 79 surah yusuf 67 80 pasangan 81 surah+yusuf ayat 87 82 MELOMPAT 83 Surah alkahfi ayat 60 84 Surat Al Baqarah 282 85 Nabi Muhammad 86 Yang+maha+merajai 87 dosa muslim dibebankan kepada yahudi dan nasrani hadis 88 Surah as saffat ayat 1 89 Surat al hadid ayat 7 90 yusuf 111 91 Tafsir tentang lgbt 92 an+nur+ayat+60 93 Yusuf 94 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 95 al baqarah ayat 168 96 Petunjuk 97 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 98 Mencintai 99 Luqman 100 al baqarah ayat 286

Hasil pencarian tentang Surah+apa+yang+menjelaskan+tentang++bencana

Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka untuk menjelaskan kebohongan pengakuan beriman mereka, "Apakah...kalian akan menjelaskan kepada Allah tentang keyakinan hati kalian."...Padahal hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakan kepada orang-orang yang menyembah makhluk dan mengakui tuhan-tuhan lain selain Allah, "Mintalah...kepada tuhan-tuhan yang kalian sembah itu ketika kalian terkena musibah atau ketika kalian takut tertimpa...bencana....Tanyakan mereka tentang bencana itu!...Kalian pasti tidak akan mendapati mereka mampu menghindarkan bencana itu atau mengalihkannya dari kalian
(Sekiranya kamu merasa ragu) atau bimbang (tentang apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami) maksudnya...tentang Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah...sebuah surah yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....kata serta pemberitaan tentang hal-hal gaib dan sebagainya....Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya
merasa khawatir (orang-orang munafik itu akan diturunkan terhadap mereka) yaitu kaum Mukminin (suatu surah...yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka) yakni tentang kemunafikan mereka, tetapi sekalipun...mereka masih tetap memperolok-olokkannya (Katakanlah, "Teruskanlah ejekan-ejekan kalian.") perintah yang...mengandung makna ancaman (Sesungguhnya Allah akan menyatakan) akan menampakkan (apa yang kalian takuti
(Dan katakanlah, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan) tentang azab Allah supaya jangan menimpa...kalian (yang menjelaskan.") artinya yang jelas peringatannya.
Dan Kami tidak menurunkan kepadamu) hai Muhammad (Alkitab ini) Alquran ini (melainkan agar kamu dapat menjelaskan...kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu) yaitu tentang perkara agama (dan menjadi petunjuk)...diathafkan kepada lafal litubayyina (dan rahmat bagi kaum yang beriman) kepada Alquran itu.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah....Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".
kemudian berpalinglah) pergilah (dari mereka) dengan tidak terlalu jauh dari mereka (lalu perhatikanlah apa...yang mereka bicarakan.") yakni, jawaban atau reaksi apakah yang bakal mereka lakukan....Kemudian burung Hud-hud membawa surah itu lalu mendatangi ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah...Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya....isi surah tersebut.
"Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa hikmah) kenabian dan syariat Injil (dan untuk menjelaskan...kepada kalian sebagian dari apa yang kalian berselisih tentangnya) yakni tentang hukum-hukum Taurat,...yaitu menyangkut masalah agama dan masalah-masalah lainnya, Nabi Isa menjelaskan kepada mereka perkara...agama yang sebenarnya (maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.")
, "Sesungguhnya ilmu) tentang kedatangan hari tersebut (hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah...seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.")...Yakni yang jelas peringatannya.
(Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana) kemiskinan dan kesengsaraan (yang menimpanya..., niscaya dia akan berkata, "Telah hilang keburukan-keburukan itu) yaitu bencana-bencana tersebut (dariku...ia tidak mensyukurinya (Sesungguhnya dia sangat gembira) meluap (lagi bangga) terhadap manusia atas apa...yang diberikan kepadanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 174
Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana...apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah....Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
(tentang syair) ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan orang-orang kafir, karena mereka...telah mengatakan, bahwa sesungguhnya Alquran yang didatangkan olehnya adalah syair (dan bersyair itu...(Alquran itu tiada lain) apa yang diturunkan kepadanya, tiada lain (hanyalah pelajaran) nasihat (dan...Kitab yang memberi penerangan) yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan lain-lainnya.
(Maka apakah merasa aman orang-orang yang membuat makar) tipu daya (yang jahat itu) terhadap diri Nabi...berunding di Darun Nadwah untuk mengikatnya, atau membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana penjelasan yang...telah dikemukakan dalam surah Al-Anfal (dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka...) seperti apa yang terjadi terhadap diri Qarun (atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak...mereka sadari) dari arah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya; dan sungguh mereka benar-benar dibinasakan
(Apa salahnya bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir serta menafkahkan sebagian...rezeki yang diberikan Allah kepada mereka) artinya apa bencana dan kerugiannya bagi mereka?...lau' mashdariah, artinya tak ada mudaratnya di sana itu, hanya kondisi di mana mereka berada itulah yang...membawa mudarat atau bencana....(Dan Allah Maha Mengetahui keadaan mereka) sehingga akan dibalas-Nya apa yang mereka lakukan.
(Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan mengikuti rasul...artinya kepada hikmah yang menjelaskan tentang penghalalan apa yang kamu haramkan (Mereka menjawab, "...Cukuplah untuk kami) kami cukup puas dengan (apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.")...berfirman: (Apakah) mereka cukup puas dengan hal itu (sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa...dan tidak pula mendapat petunjuk) ke jalan yang benar?
Katakan, "Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kalian dari bencana-bencana itu, juga dari bencana- bencana...yang lain....Tetapi, walaupun begitu, selain menyembah-Nya, kalian tetap saja menyembah tuhan lain yang tidak bisa
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut...nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 79
Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (
(Apa pun yang kamu peroleh) hai manusia (berupa kebaikan, maka dari Allah) artinya diberi-Nya kamu karena...karunia dan kemurahan-Nya (dan apa pun yang menimpamu berupa keburukan) atau bencana (maka dari dirimu...sendiri) artinya karena kamu melakukan hal-hal yang mengundang datangnya bencana itu....(Dan Kami utus kamu) hai Muhammad (kepada manusia sebagai rasul) menjadi hal yang diperkuat.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 10
Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata...: "Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku"; sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga,
Dia menciptakan dan mengajarkan manusia kemampuan menjelaskan apa yang ada dalam dirinya, untuk membedakan
Dia menciptakan dan mengajarkan manusia kemampuan menjelaskan apa yang ada dalam dirinya, untuk membedakan
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...berkata) kepada teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya...dengan turunnya surah ini?")...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
(Dan apabila diturunkan suatu surah) yakni sebagian daripada surah-surah Alquran (bahwa) yang memerintahkan...kalian kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya, niscaya akan meminta izin kepadamu orang-orang yang...sanggup) yakni mereka yang memiliki kemampuan (di antara mereka untuk tidak berjihad dan mereka berkata..., "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk.").
(Agar Allah menjelaskan) lafal liyubayyina ini berta`lluq kepada lafal yab`atsuhum yang keberadaannya...diperkirakan (kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu) bersama dengan orang-orang mukmin (tentangnya...) tentang masalah agama; melalui cara mengazab orang-orang kafir dan memberi pahala orang-orang mukmin...(agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta) disebabkan
Segala bencana yang menimpa manusia terjadi karena ketentuan Allah....Barangsiapa beriman kepada Allah, maka kalbunya akan diberi petunjuk sehingga rela dengan apa yang telah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 39
agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, agar orang-orang kafir itu mengetahui...bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta.
Katakan kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, "Siapa yang mampu menyelamatkan kalian dari bencana-bencana...perlindungan kepadanya dengan penuh tunduk mengatakan, 'Kami bersumpah, apabila engkau selamatkan kami dari bencana...- bencana itu, kami tidak akan melupakan kebaikanmu, dan akan sangat berterima kasih kepadamu
(Katakanlah, "Apakah akan Kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya...lafal A'maalan menjadi Tamyiz atau keterangan pembeda yang bentuknya sama dengan Mumayyaz....Kemudian Allah swt. menjelaskan siapa mereka yang merugi itu, melalui firman berikutnya.