Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Membunuh cicak pahala 5 ali imran 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 8 Aman 9 Bumi 10 al ikhlas 11 al-insyirah ayat 5 12 surat thaha ayat 180 13 Surat yasin 14 Hadits Abu Daud Nomor 4432 15 ali imran 159 16 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 17 al baqarah ayat 219 18 al maidah ayat 3 19 surat Al furqan ayat 20 20 Iman 21 ciri ciri pasngan yang baik 22 awan 23 surat Al furqan ayat 9 24 Ar-Rahman ayat 19 25 BAHASA ARAB 26 Ali Imran 110 27 saba 15 28 Larangan mengikuti tradisi lokal 29 annisa ayat 58 30 Tafsir kepuasan kerja 31 al bayyinah ayat 8 32 Surat Al-Insan Ayat 20 33 Sedekah 34 al fatiha ayat 1 35 Ayat 43 36 akhlak 37 pendidikan 38 laut 39 Hadis Ibnu Majah 1934 40 dunia 41 AL HUJURAT AYAT 11 42 An-nisa ayat 58 43 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 44 ali imran 64 45 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 46 al hasyr ayat 7 47 Bersyukur 48 ibrahim 44 49 surat al-ahzab ayat 5 50 Ibrahim 40 51 allah maha tau 52 al hijr ayat 9 53 ibrahim 22 54 Al+Ankabut+ayat+64 55 nuh ayat 25 56 nabi yusuf 57 Surat Ibrahim+40+ 58 AL MAIDAH AYAT 2 59 Al Baqarah ayat 30 60 munafik 61 Ayat Pendidikan 62 allah+maha+tahu 63 surat an-nisa ayat 29 64 al ahzab ayat 70 65 yusuf 66 annisa ayat 65 67 al qadar ayat 1-5 68 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 69 kafir+dibutakan+allah+qs 70 al-baqarah-ayat-286 71 az zariyat ayat 56 72 ali imran ayat 26 73 ayat tentang hukum pada juz 20 74 Hadits Ahmad Nomor 20194 75 MARYAM 76 luqman ayat 14 77 al baqarah ayat 2 78 surat+al+maidah+ayat+33 79 kriteria pasangan 80 surat+Asy+syuara+ayat+157 81 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 82 surah Al-Maidah ayat 23 83 Muslim 4971 84 surat an nisa azat 124 85 albaqarah ayat 267 86 Nasab anak zina 87 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 88 Tanda 89 al ghasiyah ayat 17-20 90 Dunia adalah 91 Maksiat 92 ali+imran+,135 93 sayur 94 Kitab belakang 95 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 96 Menolong diri sendiri 97 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 98 surah al imran 110 99 menyukai 100 Tafsir surah Al qashas ayat 77

Hasil pencarian tentang Surat+yunus+ayat+8

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ


8. mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Nabi Hârûn beserta Fir'aun dan Banû Isrâ'îl, kemudian kisah Nabi Yûnus, yang namanya dijadikan tajuk surat...Alif, Lâm, Mîm merupakan huruf-huruf yang digunakan Allah untuk membuka sebagian surat....Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Surat ini dinamakan pula surat nikmat; karena...diri-Nya dari sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat...Yunus ayat 5.
[[99 ~ AL-ZALZALAH (GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan
[[94 ~ ALAM-NASYRAH (KELAPANGAN DADA) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini memaparkan bahwa Allah...Ayat-ayat selanjutnya, dalam surat ini, mengemukakan salah satu sunnatullâh yaitu bahwa kemudahan akan
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...dan diturunkan setelah surat Ibrâhîm ini mengandung seratus dua belas ayat....Surat ini diawali dengan penjelasan mengenai hari kiamat yang semakin mendekat, sementara orang-orang...Selanjutnya, dalam surat ini Allah menjelaskan keagungan ciptaan-Nya dan keajaiban langit dan bumi....Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus
[[102 ~ AT-TAKATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini mencela orang-orang...Selain itu, surat ini juga mengancam bahwa mereka akan menyaksikan api neraka dan akan ditanya tentang
[[102 ~ AT-TAKATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini mencela orang-orang...Selain itu, surat ini juga mengancam bahwa mereka akan menyaksikan api neraka dan akan ditanya tentang
[[95 ~ AT-TIN (BUAH TIN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Pada bagian pertama surat ini Allah bersumpah...Kemudian, terakhir, surat ini menantang orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan setelah munculnya
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...Kemudian dijelaskan kalimat Dzun Nun ini oleh Badalnya pada ayat selanjutnya, yaitu (ketika ia pergi...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
[[8 ~ AL-ANFAL (HARTA RAMPASAN PERANG) Pendahuluan: Madaniyyah, 75 ayat ~ Surat al-Anfâl diturunkan di...Madinah dan terdiri atas 75 ayat....Dalam surat ini Allah memaparkan penjelasan sebagian hukum dan latar belakang perang....Dalam surat ini tampak dengan jelas perpaduan hukum dan hikmah Allah saat menuturkan secara rinci peristiwa...Surat al-Anfâl ditutup dengan uraian masalah yang berkaitan dengan perwalian antar sesama orang Mukmin
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
bukanlah termasuk di antara mereka yang memiliki keteguhan hati, sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat...Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...dalam kelompok surat-surat Madaniyyah....Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Sebelum ditutup, masih ada ayat-ayat lain yang menguraikan ihwal hari kiamat, hari pemberian pahala bagi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Sebagai khatimah, surat ini ditutup dengan penyucian dan puji-pujian terhadap Allah Swt....Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Sebagai khatimah, surat ini ditutup dengan penyucian dan puji-pujian terhadap Allah Swt....Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Ayat-ayat berikutnya berkisah tentang kembalinya burung hudhud dari sebuah pengembaraan dengan membawa...Sulaymân melayangkan sepucuk surat pada sang ratu....Masih dalam topik pembicaraan hari kiamat, ayat-ayat selanjutnya menggambarkan kepanikan alam semesta
[[45 ~ AL-JAATSIYAH (YANG BERLUTUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 37 ayat ~ Surat ini diawali dengan dua huruf...Terhadap ayat-ayat al-Qur'ân yang berbicara tentang kemahakuasaan Allah, mereka malah menyikapinya dengan...Pada ayat-ayat selanjutnya, surat ini kembali berbicara tentang sikap mereka yang mengingkari hari kiamat...hari kiamat, dan bahwa tempat kembali mereka adalah neraka sebagai akibat sikap mencemoohkan ayat-ayat...Surat ini diawali dengan dua fonem Arab, sebagimana halnya cara al-Qur'ân dalam mengawali beberapa surat