Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 puasa 5 Mahluk 6 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 7 Ayat tentang materi dan perubahannya 8 Makhluk proses kehidupan 9 Makhluk & Proses Kehidupan 10 ar rahman 11 al baqarah ayat 187 12 Manusia 13 Ayat tentang gaya dan energi 14 Al An’am ayat 83 15 an nur ayat 24 16 Kurban 17 an nahl ayat 90 18 Surat ar ra'du ayat 11 19 Perubahan Fisika 20 hati 21 Sabar 22 al baqarah ayat 2 23 an-nisa ayat 29 24 +kandungan+dari+malaikat+mikail 25 ali imran 26 Surat Al-Anbiya Ayat 30 27 alhadid+ayat+7 28 al maidah ayat 2 29 Hadis tentang produksi 30 Zina 31 Hadits Muslim Nomor 2855 32 al rahman 33 al ikhlas 34 An nisa ayat 3 35 AL BAQARAH AYAT 30 36 ilmu 37 al isra ayat 32 38 al+baqarah+ayat+183 39 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 40 Curang 41 AL A'RAF AYAT 141 42 al maidah ayat 6 43 Duniawi 44 mahluk & proses kehidupan 45 Ali Imran 103 46 ar-rum ayat 21 47 Jual beli 48 al anfal ayat 2 49 hukum 50 Akhlak terpuji 51 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 52 Manusia,l 53 hud ayat 114 54 MARYAM 55 Prasangka 56 al baqarah ayat 183 57 Hadits Muslim Nomor 5318 58 an nisa ayat 29 59 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 60 Hewan 61 Hutang 62 ALI IMRAN 159 63 surat+an+nisa+ayat+35 64 an nisa ayat 4 65 yunus 40 66 al baqarah ayat 275 67 ali imran 133 68 Tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas Matahari dengan delapan planet, serta benda-benda langit lainnya seperti yang mengorbit pada Matahari sebagai pusat dari tata surya. 69 Al Quran 70 AL maidah ayat 3 71 Surga 72 akhlak 73 Urutan planet pada tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 74 al+maidah+ayat+1 75 Ali+Imran 76 an nur ayat 2 77 al Baqarah ayat 43 78 ali imran 190 79 albaqoroh ayat 10-30 80 al maidah ayat 1 81 al baqarah ayat 222 82 Surat+rad+ayat3 83 kerja keras 84 tafsir surat Al-Ahzab 85 ali imran ayat 92 86 Al-Hijr: 28-29 87 Al Baqarah ayat 168 88 Surah an-Najm ayat 15 89 Peliharalah 90 surat ar rad ayat 38 91 asbabun+nuzul+al+a'raf+ayat+29 92 surah+annisa+ayat+176 93 thahah ayat 44 94 al+maidah+ayat+2 95 musa 96 Surah Ali Imran Ayat 159 97 thaha ayat 5 98 Al-Kahf ayat 107 99 surat as syam 100 surat at tharim ayat 6

Hasil pencarian tentang Tafsir+al-hijr+ayat+22

Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1) Penduduk Hijr...Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang menimpa bangsa-bangsa terdahulu, termasuk penduduk Hijr...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sikap orang-orang musyrik terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran...Itu adalah ayat-ayat kitab suci yang diturunkan, dibaca, dan diterangkan dengan jelas.

tafsir-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)

tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memperingatkan kaum musyrik bangsa Arab dan...Arab seperti kaum ‘Aad, Tsamud, dsb. dan bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah mengulang-ulang ayat-ayat-Nya...

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud dengan negeri-negeri di sekitarmu ialah negeri-negeri...yang berada di sekitar kota Mekah, seperti negeri Al Hijr, Sadum, Ma'rib dan lain-lain.

tafsir-deskripsi"> Penduduk kota Al-Hijr ini adalah kaum Tsamud....Hijr tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Syam....

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud para rasul di sini adalah Nabi Saleh.

tafsir-deskripsi"> Selanjutnya Allah menyebutkan, bahwa kaum Saba’ telah membenarkan persangkaan...menyesatkan mereka semuanya,-- Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka.” (lihat Al...Hijr: 39-40) Ini adalah sangkaan Iblis, tidak secara yakin, karena ia tidak mengetahui yang gaib, dan...

tafsir-deskripsi"> Maka mereka tidak mengikutinya....setelahnya merupakan ayat yang baru, sehingga ayat tersebut umum mengena kepada semua orang yang mengikuti

tafsir-deskripsi"> Allah menjungkir balikkan negeri itu dan menghujani mereka dengan batu dari...tanah yang keras (lihat Al Hijr: 74)

(Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan) Al-Hijr, nama sebuah lembah yang terletak

tafsir-deskripsi"> Di ayat selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan sekilas kisah-kisah...antara mereka ada yang menyaksikan jejak peninggalan mereka dengan mata kepala seperti kaum Shalih di Hijr...Al Qamar: 43)....Akan tetapi yang menghalangi mereka beriman padahal mereka menyaksikan ayat-ayat yang menunjukkan kebenarannya...Oleh karena itu, mereka masih tetap di atas sikap membangkang, padahal telah datang kepada mereka ayat-ayat

tafsir-deskripsi"> Menurut ahli tafsir yang dimaksud dengan kota ini ialah kota kaum Tsamud...Yaitu kota Al Hijr....

tafsir-deskripsi"> Dengan perbuatan maksiat....

tafsir-deskripsi"> Dengan melakukan ketaatan.

tafsir-deskripsi"> Kaum Luth ketika diberitahukan bahwa di rumah Luth terdapat beberapa orang...Riwayat Luth dalam surat Al Hijr ini, tidak diceritakan menurut urutan kejadian seperti pada surat Hud

terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 80
Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,

tafsir-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah yang terkenal yang menempati Hijr, dimana Allah Subhaanahu...

tafsir-deskripsi"> Mereka tinggal di Hadhramaut; Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengutus kepada...

tafsir-deskripsi"> Al Qaari'ah menurut bahasa berarti yang menggentarkan hati, hari kiamat...dinamakan Al Qaari'ah karena ia menggentarkan hati.

tafsir-deskripsi"> Ada yang menafsirkan dengan tidak didekati oleh setan baik dari kalangan...Tuhan yang menurunkannya sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al...Al Hijr: 9)....

tafsir-deskripsi"> Baik dalam ciptaan-Nya maupun perintah-Nya, dan Dia menempatkan sesuatu...

tafsir-deskripsi"> Karena sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat keagungan yang dimiliki-Nya

[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31

Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal...Al Insu artinya manusia.

tafsir-deskripsi"> Tsamud adalah nama kabilah yang terkenal di kota-kota Hijr.

tafsir-deskripsi"> Di Hijr dan Yaman....

tafsir-deskripsi"> Berupa kekafiran dan kemaksiatan, sehingga mereka menyangka bahwa perbuatan

tafsir-deskripsi"> Mereka tinggal di Hijr; nama sebuah daerah pegunungan yang terletak di pinggir...

tafsir-deskripsi"> Sekabilah atau sesuku....Al ‘Alaq: 19), untuk kedekatan khusus ini menghendaki seseorang mendapatkan kelembutan-Nya, pengabulan...terhadap doa mereka serta diwujudkan-Nya keinginan mereka, oleh karena itu, nama-Nya “Al Qariib”...(Mahadekat) sering digandengkan dengan nama-Nya “Al Mujiib” (yang mengabulkan permohonan hamba-Nya

[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Ayat-ayat lain secara terperinci menuturkan perlakuan para tiran atas kesewenang-wenangan mereka terhadap...Disebutkan pula bahwa al-Qur'ân yang merupakan penyokong kebenaran, meski mendapat tantangan amat berat...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...pada ayat ini adalah gugusan bintang letak bintang yang tampak di langit dalam bentuk yang beragam dan

tafsir-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah (suku) yang tinggal di Hijr dan sekitarnya, yaitu...

tafsir-deskripsi"> Yang menunjukkan kebenaranku, di mana sebelumnya mereka meminta bukti...

tafsir-deskripsi"> Kamu tidak perlu memberinya makan....

tafsir-deskripsi"> Dipukul atau disembelih.

sungguh telah nyata bagi kalian) kebinasaan mereka (dari puing-puing tempat tinggal mereka) di daerah Al-Hijr

tafsir-deskripsi"> Beliau memerintahkan mereka beribadah kepada Allah saja, beriman kepada...

tafsir-deskripsi"> Bisa juga diartikan, takutlah kepada hari Kiamat....

tafsir-deskripsi"> Di Hijr dan Yaman.

tafsir-deskripsi"> Maqam Ibrahim Ialah tempat Nabi Ibrahim 'alaihis salam berdiri membangun...Ka'bah, yaitu Hijr....Sebelumnya, hijr tersebut menempel dengan dinding Ka'bah, namun pada zaman Umar radhiyallahu 'anhu, diletakkan...Sebagian ulama ada yang berpendapat berdasarkan ayat ini, bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana...

tafsir-deskripsi"> Allah Maha Kaya, tidak memerlukan manusia, jin, malaikat dan ibadah

tafsir-deskripsi"> Kaum Tsamud adalah sebuah kabilah yang terkenal di daerah Hijr.

[[58 ~ AL-MUJADILAH (WANITA YANG MENGGUGAT) Pendahuluan: Madaniyyah, 22 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Pada ayat-ayat berikutnya, Allah kemudian menyalahkan orang-orang yang memusuhi agama-Nya lalu memperingatkan...Mereka itu, menurut Allah, adalah anggota kelompok setan (hizb al-syaithân) yang pasti kalah....ini adalah sebuah kasus yang mengisahkan bahwa Aws ibn al-Shâmit suatu ketika memarahi istrinya, Khawlah...Kemudian turunlah ayat ini bersama tiga ayat berikutnya.
hanya khusus untuk kaum mukminin kelak di akhirat sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya surah Al-Qiyamah...ayat 22-23 yaitu, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri.

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.

antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya...

tafsir-deskripsi"> Oleh karena keadaan Al Qur’an begitu agung dan mulia, maka ia berpengaruh...

tafsir-deskripsi"> Kata dzaalika (itu) di ayat ini bisa kembalinya kepada Al Qur’an yang...

tafsir-deskripsi"> Yang baik niatnya sebagaimana firman Allah Ta’ala di ayat yang lain