Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 ali imran 4 Sabar 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al ikhlas 8 Bumi 9 Aman 10 al-insyirah ayat 5 11 surat thaha ayat 180 12 Surat yasin 13 Hadits Abu Daud Nomor 4432 14 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 15 al maidah ayat 3 16 Larangan mengikuti tradisi lokal 17 Iman 18 al baqarah ayat 219 19 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 20 Surat Al-Insan Ayat 20 21 ciri ciri pasngan yang baik 22 awan 23 Hadis Ibnu Majah 1934 24 Ali Imran 110 25 annisa ayat 58 26 Sedekah 27 surat Al furqan ayat 20 28 Ar-Rahman ayat 19 29 Bersyukur 30 saba 15 31 Tafsir kepuasan kerja 32 surat Al furqan ayat 9 33 dunia 34 AL HUJURAT AYAT 11 35 An-nisa ayat 58 36 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 37 al fatiha ayat 1 38 akhlak 39 Ayat 43 40 al hasyr ayat 7 41 al bayyinah ayat 8 42 ali imran 159 43 laut 44 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 45 ali imran 64 46 annisa ayat 65 47 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 48 Menolong diri sendiri 49 Hadits Ahmad Nomor 20194 50 kafir+dibutakan+allah+qs 51 Al Baqarah ayat 30 52 1934 hadis Ibnu majjah 53 Surat Thoha ayat 13-14 54 zakat qardh 55 munafik 56 al baqarah ayat 2 57 kriteria pasangan 58 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 59 surat al-ahzab ayat 5 60 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 61 al ahzab ayat 70 62 nuh ayat 25 63 albaqarah ayat 267 64 ayat tentang hukum pada juz 20 65 Hadist abu daud 2437 66 al-baqarah-ayat-286 67 surah al imran 110 68 menyukai 69 al qadar ayat 1-5 70 sayur 71 ali imran ayat 103 72 tafsir Al-quran onlime 73 surah+al+imran+110 74 surat an nisa azat 124 75 ali imran ayat 26 76 Tafsir surah Al qashas ayat 77 77 Nasab anak zina 78 Hadits Abu Daud No. 1241 79 An Nisa ayat 29 80 surah Al-Maidah ayat 23 81 Muslim 4971 82 al maidah ayat 8 83 yusuf 84 ali+imran+,135 85 Tanda 86 al ghasiyah ayat 17-20 87 surah 'abasa ayat 38 88 ali imran ayat 185 89 MARYAM 90 tauhid 91 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 92 ibrahim 44 93 Surat Ap Ahqaf ayat 9 94 gembira 95 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 96 surat+Asy+syuara+ayat+157 97 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 98 Kitab belakang 99 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 100 al+mursalat+ayat+32

Hasil pencarian tentang Tafsir+ash-shabuni+yusuf+ayat+103

tafsir-deskripsi"> Kemudian Yusuf bertanya kepada mereka tentang keadaan bapaknya, lalu mereka...Maka Yusuf berkata seperti yang disebutkan dalam ayat di atas....

tafsir-deskripsi"> Pada baju Yusuf terdapat keharuman bekas diri Yusuf, diharapkan dengan...dicium oleh bapaknya yang sangat sedih dan rindu bertemu Yusuf, kesegarannya kembali, jiwanya bergembira...Ada pula yang berpendapat, bahwa hal itu merupakan mukjizat yang diberikan Allah Ta’ala kepada Nabi Yusuf

Kredit barang tanpa riba di SyarQ

tafsir-deskripsi"> Yang datang dari Madyan menuju Mesir, lalu mereka singgah di dekat sumur...di mana Yusuf berada...."> “Mereka” di sini menurut sebagian mufasir (ahli tafsir) adalah orang-orang yang mendatangi sumur...

tafsir-deskripsi"> Maksud ayat, "mereka menyembunyikan perkaranya” ada beberapa tafsiran...yang disebutkan dalam ayat selanjutnya karena mereka ingin menjauhkan Beliau dari bapaknya.

tafsir-deskripsi"> Disebutkan dalam riwayat, bahwa kaum wanita itu menyuruh Yusuf menaati majikannya...Kemudian Yusuf mengucapkan kata-kata seperti yang disebutkan dalam ayat di atas....

tafsir-deskripsi"> Nabi Yusuf 'alaihis salam lebih mengutamakan dipenjara dan menerima...

tafsir-deskripsi"> Karena sesungguhnya aku lemah....

tafsir-deskripsi"> Ya, termasuk kebodohan adalah jika seseorang lebih mengutamakan kesenangan

tafsir-deskripsi"> Ia telah membalas jasa orang yang telah berbuat baik kepadanya, sehingga...Menurut sebagian mufassir, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar Ash Shiddiq ketika ia membeli Bilal...Namun demikian, ayat ini berlaku kepada siapa saja, yakni siapa saja yang mengerjakan amalan seperti...yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu 'anhu, maka dia akan dijauhkan dari neraka dan...akan diberi pahala sebagaimana Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu 'anhu.

tafsir-deskripsi"> Yakni berlomba lari atau panah-memanah....

tafsir-deskripsi"> Karena kecintaanmu kepada Yusuf dan persangkaanmu yang buruk terhadap...

tafsir-deskripsi"> Kata-kata ini dan apa yang disebutkan pada ayat selanjutnya membantu

tafsir-deskripsi"> Yakni Yusuf bin Ya’qub ‘alaihimas salam....

tafsir-deskripsi"> Wahai penduduk Mesir....

tafsir-deskripsi"> Semasa hidupnya....Nabi Yusuf ‘alaihis salam ketika itu menjabat sebagai bendaharawan Mesir sekaligus sebagai rasul yang...Ash Shaff: 5)

maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu.") yang dimaksud oleh mereka adalah Yusuf...Disebutkan bahwa Nabi Yusuf dahulu pernah mencuri sebuah berhala yang terbuat dari emas milik ayah ibunya...(Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya) tidak melahirkannya...(kepada mereka) dhamir atau kata ganti yang ada pada kalimat ayat ini merujuk kepada pengertian yang...tersirat di dalam perkataan Nabi Yusuf berikut ini, yaitu: (Dia berkata,) di dalam hatinya ("Kalian

tafsir-deskripsi"> Yaitu Idris, kakek Nabi Nuh....

tafsir-deskripsi"> Yaitu Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, dan Isa....

tafsir-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa...ayat-ayat-Nya termasuk rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan ihsan-Nya kepada mereka, di mana dengan...ayat-ayat tersebut Dia menunjuki mereka kepada kebenaran, memperlihatkan kepada mereka mata mereka yang

pikiran) tampak nyata (pada mereka setelah melihat tanda-tanda) yang menunjukkan kebersihan diri Nabi Yusuf...Hal ini terbukti dengan adanya penjelasan pada ayat selanjutnya (bahwa mereka harus memenjarakannya sampai...) hingga (sesuatu waktu) semua yang hadir setuju dengan pendapat ini akhirnya Nabi Yusuf dipenjarakan

tafsir-deskripsi"> Yakni ghibahnya....

tafsir-deskripsi"> Yang siap dengan permadani dan bantal, demikian pula makanan yang enak...

tafsir-deskripsi"> Karena keelokan rupa yang dimilikinya tidak seperti laki-laki pada umumnya...Setelah kaum wanita mengakui keelokan Yusuf pada fisiknya, istri Al ‘Aziz menunjukkan keelokan batinnya...yang memiliki rasa ‘iffah (suci) secara sempurna dengan mengatakan kata-kata yang disebutkan pada ayat

(Maka mulailah Yusuf dengan karung-karung mereka) yaitu memeriksanya (sebelum memeriksa karung saudaranya...Selanjutnya Allah berfirman mengisahkan (Demikianlah) tipu muslihat itu (Kami atur untuk mencapai maksud Yusuf...) artinya, Kami ajarkan kepadanya tentang siasat untuk mengambil saudara sekandungnya (Tiada patut) Yusuf...Artinya Nabi Yusuf tidak dapat menghukumnya kecuali Allah menghendaki melalui wahyu-Nya supaya Nabi Yusuf...Lafal ayat ini dapat dibaca secara idhafah, yaitu menjadi darajaati man nasyaau, dan dapat pula dibaca

tafsir-deskripsi"> Yang satu lagi adalah Abu Bakar Ash Shiddiq....Maksud ayat ini adalah bahwa dalam keadaan seperti itu Allah telah menolongnya, dan sudah barang tentu...

tafsir-deskripsi"> Yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq saat ia berkata kepada Beliau ketika melihat...Ada pula yang mengartikan dengan kalimat qadari-Nya dan kalimat agama-Nya, seperti ayat, “Dan Kami...Ghaafir: 51) dan ayat, “Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang,” (Ash Shaffaat: 173

tafsir-deskripsi"> Yaitu pemberi minuman raja....

tafsir-deskripsi"> Yakni mungkin saja dia akan kasihan terhadapku dan akan mengeluarkanku...

tafsir-deskripsi"> Bidh’ adalah bilangan dari tiga sampai sembilan....Wahb bin Munabbih berkata, “Ayyub menerima cobaan selama tujuh tahun, dan Yusuf menerima cobaan selama...dari penjara, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menentukan sebab yang membuat Yusuf keluar dari penjara dan

tafsir-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy dalam tafsirnya menerangkan sisi kesesuaiannya -dan Allah...dan dipakai pada umumnya untuk menyiraminya, dan biji (dari tangkai) adalah makanan pokok utama, maka Yusuf...menunjukkan kepada mereka apa yang perlu mereka lakukan untuk menghadapinya seperti yang diterangkan dalam ayat

tafsir-deskripsi"> Yusuf kemudian kasihan kepada mereka, dan mulailah ia membuka tabir; menerangkan...

tafsir-deskripsi"> Mencela mereka....

tafsir-deskripsi"> Yaitu memukuli, menjual dan sebagainya....

tafsir-deskripsi"> Dengan mengurangi haknya atau menzaliminya setelah kepergian Yusuf.

tafsir-deskripsi"> Yang mereka jadikan haram misalnya bahiirah dan saa’ibah (lihat Al Maaâ...€™idah: 103), sedangkan yang mereka halalkan misalnya bangkai.

tafsir-deskripsi"> Yusuf pernah mencuri patung emas milik bapak dari ibunya, lalu Beliau memecahkannya...

tafsir-deskripsi"> Yakni karena mencuri saudara mereka (Yusuf) dari bapaknya dan menzaliminya

tafsir-deskripsi"> Yakni Ya’kub, anak-anaknya serta keluarga mereka....

tafsir-deskripsi"> Ayah dan ibunya....Ketika itu, Yusuf menampakkan rasa berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya....

tafsir-deskripsi"> Maka mereka masuk, sedangkan Yusuf duduk di atas singgsananya.

tafsir-deskripsi"> Menurut kebanyakan ahli tafsir, barang-barang dari saudara-saudara Yusuf...

tafsir-deskripsi"> Tindakan ini diambil oleh Yusuf sebagai siasat, dengan cara menaruh

tafsir-deskripsi"> Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ‘alaihis salam mempunyai...

tafsir-deskripsi"> Yaitu sifat khianat.

tafsir-deskripsi"> Yaitu zina....

tafsir-deskripsi"> Dalam sebuah qira’at dibaca dengan “mukhlishin”, yang artinya

tafsir-deskripsi"> Yakni sebagaimana Kami telah memberinya nikmat dengan selamat dari penjara...

tafsir-deskripsi"> Setelah menempati tempat yang sempit dan penjara....Disebutkan dalam kisah, bahwa raja kemudian mengangkat Yusuf menggantikan Al ‘Aziz (Qithfir) dan memecatnya...Di Mesir, Yusuf menegakkan keadilan dan rakyat tunduk kepadanya, wallahu a’lam bish shawab....

tafsir-deskripsi"> Yusuf ‘alaihis salam termasuk tokoh orang-orang yang berbuat kebaikan

tafsir-deskripsi"> Berupa sikap hasad kepada kita....Yusuf kemudian menyuruhnya untuk merahasiakan hal itu dari mereka dan Yusuf mengadakan kesepakatan dengan

[[103 ~ AL-'ASHR (MASA) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah demi masa
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian, dia adalah 'Ash bin Wail, sewaktu...Nabi saw. ditinggal wafat putranya yang bernama Qasim, lalu 'Ash menjuluki Nabi sebagai Abtar yakni orang
yang mengadakan perjanjian tidak diperangi), Yaitu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah (hari turunnya ayat...

tafsir-deskripsi"> Di tanah halal atau di tanah haram....

tafsir-deskripsi"> Dengan menawannya....Berdasarkan ayat ini, maka barang siapa yang enggan melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, ia harus...diperangi sampai mau melakukannya sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu 'anhu

tafsir-deskripsi"> Penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj sebelum Nabi shallallahu...selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran: 103...

tafsir-deskripsi"> Dengan qudrat (kekuasaan)-Nya, karena tidak ada yang mampu membolak-balikkan

tafsir-deskripsi"> Yakni putusan Yusuf yang menolak permintaan mereka untuk menukar Bunyamin...

tafsir-deskripsi"> Yakni yang tertua umurnya atau yang paling matang idenya....

tafsir-deskripsi"> Untuk menjaga saudaramu, dan kamu akan membawanya kembali kecuali jika...Dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf....

tafsir-deskripsi"> Dengan melepaskan saudaraku atau pulang sendiri.

tafsir-deskripsi"> Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Aisyah radhiyallahu...'anha ia berkata, “Turun ayat ‘Abasa wa tawalla berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta...” Orang itu menjawab, “Tidak.” Karena inilah (ayat tersebut) turun.” (Hadits ini dishahihkan...oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi (3331) dan Syaikh Muqbil dalam Ash Shahiihul Musnad Min

tafsir-deskripsi"> Bapak Yusuf ‘alaihis salam. adalah Ya'qub putera Ishak putera Ibrahim...

tafsir-deskripsi"> Mimpi didahulukan, bahwa Yusuf akan memperoleh ketinggian di dunia dan

tafsir-deskripsi"> Yaitu tidak ikut berperang....

tafsir-deskripsi"> Menurut riwayat, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah dan...sallam bersabda, “Aku tidak diperintahkan mengambil hartamu sedikit pun.” Maka Allah menurunkan ayat..., “Khudz min amwaalihim shadaqah…dst.” (At Taubah: 103)

tafsir-deskripsi"> Dia mengampuni...Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mencampur amal saleh dengan amal buruk, di mana ia mengakui dosanya