Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 an nisa ayat 29 6 Al hujurat ayat 9 7 zakat 8 ali imran 103 9 al baqarah ayat 285 10 tentang kurban 11 Al+hujurat+ayat+13 12 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 13 al qalam ayat 4 14 saba 15 15 al baqarah ayat 177 16 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 17 al mujadalah ayat 11 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 pendidikan 20 Ali imran 21 angin 22 ali imran 159 23 al baqarah ayat 30 24 al isra ayat 23 25 at tahrim ayat 6 26 tolong menolong 27 ibrahim ayat 7 28 al hajj ayat 7 29 maryam 30 talak 31 Ar rahman 32 surat+38+ayat+72 33 an nisa ayat 63 34 ali imran 104 35 Muslim itu bersaudara 36 luqman ayat 12 37 al mujadilah ayat 11 38 Alat pembelajaran 39 hawa 40 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 41 miskin 42 Rumah 43 beriman kepada allah 44 makanan haram 45 Surah Al Maidah ayat 15-16 46 al maidah ayat 8 47 al baqarah ayat 285 48 al hujurat ayat 13 49 Al baqarah ayat 229 50 Pendidikan islam sebelum menikah 51 an nisa ayat 59 52 Yusuf 87 53 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 54 Waktu 55 ali imran 190 56 surat al araf ayat 54 57 al-hujurat ayat 9 dan 10 58 Cahaya Allah 59 yunus ayat 3 60 al-a'raaf+7 61 at taubah ayat 60 62 Surah ibrahim 63 an nisa ayat 58 64 ar rad ayat 11 65 at-tahrim ayat 6 66 al+isra+ayat+23 67 tilawah per ayat 68 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 69 surah al maidah ayat 8 70 Terbit 71 Tentang fenomena alam 72 kurban 73 Surah as saba' ayat 44 74 Materi pendidikan islam 75 surat al baqarah 30 76 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 77 adam 78 ali imran 18 79 Surah+as+saba'+ayat+44 80 Al ahzab ayat 56 81 an-nisa ayat 3 82 Besi 83 albaqarah ayat 228 84 qs al hasyr ayat 18 85 Melupakan jasa orang 86 alhadid ayat 7 87 al hijr 19 88 tujuan pengjaran dan pendidikan 89 Tafsir hak anak terhadap orang tua 90 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 91 Tafsir surah yusuf ayat 72 92 riba 93 al+maidah+ayat+122 94 Al Bayyinah ayat 5 95 Al-Hasyr Ayat 18 96 Pendusta 97 ar rum ayat 21 98 al ahqaf ayat 29 99 Matahari di bawah arsy 100 memuliakan orang tua dan mertua

Hasil pencarian tentang Tentang+kaum+Bani+Israil+yang+mengingkari+janji+allah

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 83
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain...Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin..., serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat....Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 40
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku..., niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 137
Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian...baratnya yang telah Kami beri berkah padanya....Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran...Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 47
mereka berkata: "Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita (juga), padahal kaum...mereka (Bani Israil) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?"
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 17
lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 138
Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum...yang tetap menyembah berhala mereka, Bani lsrail berkata: "Hai Musa. buatlah untuk kami sebuah tuhan...Musa menjawab: "Sesungguh-nya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)".
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 30
Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksa yang menghinakan,
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 18
(dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak)....Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 22
Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 54
(Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 59
demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 90
Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya...Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang...dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 21
dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 197
Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 53
Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa; dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israil
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 49
Dan sesungguhnya telah Kami berikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, agar mereka (Bani Israil) mendapat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 122
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melabihkan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 105
wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak....Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani...Israil (pergi) bersama aku".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 47
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya
Mereka berkata, "Tuhan kami Mahasuci dari sifat mengingkari janji, baik janji kenikmatan maupun siksaaan..., sebagaimana yang telah ditetapkan-Nya....Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan dipenuhi."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 211
Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami...Dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 93
Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan Bani Israil di ternpat kediaman yang bagus dan Kami beri mereka...rezeki dari yang baik-baik....Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan (yang tersebut dalam Taurat...Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk...Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat...itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar".
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 78
Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam....Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 52
Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani...Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 2
Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 163
Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar...aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung...di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka.
Allah menjanjikan kepada orang-orang Mukmin dengan janji yang benar....Dia tidak akan mengingkari janji-Nya, tetapi orang-orang yang membangkang tidak akan dapat mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 104
dan Kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israil: "Diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit
Akan tetapi, orang-orang yang takut kepada Tuhannya akan memperoleh surga yang tinggi beserta istana-istananya...yang saling bertumpuk dan dialiri bermacam-macam sungai, yang merupakan janji Allah....Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji.