Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 berpakaian sesuai syariat islam 7 sabar 8 an nisa ayat 29 9 surat al hujurat ayat 10 10 taubat 11 ibrahim+ayat+3 12 Perhiasan 13 ibrahim 14 Ali Imran 15 al isra ayat 55 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 kitab+zabur 18 zakat 19 al+maidah+ayat+38 20 Jual beli 21 Pakaian menutup aurat 22 ilmu 23 al furqan ayat 1 24 surat al jumu'ah 25 al isra ayat 82 26 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 27 Ali imran 159 28 Yunus 29 ibrahim 7 30 al maidah ayat 2 31 Langit 32 Luqman 33 Al hajj ayat 5 34 kitab injil 35 Bentuk molekul 36 niat 37 Surat al baqarah ayat 214 38 al maidah ayat 8 39 Pertengkaran 40 injil 41 al Baqarah ayat 219 42 imran 43 menutup aurat 44 Zina 45 jaringan tumbuhan 46 jihad 47 Yusuf 48 ali imran 104 49 an nisa ayat 3 50 al ikhlas 51 al maidah ayat 3 52 Ketaatan 53 ali imran 102 54 Kerusakan 55 an nisa ayat 59 56 surat an-naba' 57 Rahasia 58 an+nisa+ayat+6 59 an nisa ayat 9 60 Kepatuhan syariah 61 ali imran 134 62 an nisa ayat 64 63 Surat al isra ayat 2 64 Surat sad ayat 24 65 ali imran 190 66 berserah diri 67 surat an nur ayat 54 68 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 69 at taubah ayat 33 70 zabur 71 tulang 72 sholat 73 an nisa ayat 4 74 Tajwid+surat+al+anbiya 75 Riba 76 al hasyr ayat 7 77 al imran 78 pekerjaan 79 al+qaff+ayat+30 80 bumi langit bulan matahari 81 Minta ampun 82 hadits ibnu majah 225 83 Akhlak 84 ali+imran+31 85 Perang badar 86 muhammad 87 at taubah ayat 103 88 wanita 89 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 90 at taubah ayat 105 91 ar-rum ayat 41 92 kitab Taurat 93 Keberagaman tumbuhan 94 aL aNKABUT AYAT 20 95 ar rum ayat 41 96 Ar rad ayat 11 97 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 98 yunus ayat 57 99 an nur ayat 32 100 Hadits abu Daud 1116

Hasil pencarian tentang Tidak+ada+paksaan+untuk+(memasuki)+agama+(Islam);+Sesungguhnya+telah+jelas+jalan+yang+benar+daripada+jalan+yang+sesat.+karena+itu+Barangsiapa+yang+ingkar+kepada+Thaghut[162]+dan+beriman+kepada+Allah,+Maka+Sesungguhnya+ia+telah+berpegang+kepada+buhul+tali+

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 256
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada...jalan yang sesat....Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah...berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus....Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Tidak ada paksaan dalam agama), maksudnya untuk memasukinya....(Sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dari jalan yang salah), artinya telah jelas dengan adanya...(Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut), maksudnya setan atau berhala, dipakai untuk tunggal dan...jamak (dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpul tali yang teguh...kuat) ikatan tali yang kokoh (yang tidak akan putus-putus dan Allah Maha Mendengar) akan segala ucapan
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 22
Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya...ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh....Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.
Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk suatu agama....Jalan kebenaran dan kesesatan telah jelas melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan....Barangsiapa beriman kepada Allah dan mengingkari segala sesuatu yang mematikan akal dan memalingkannya...dari kebenaran, maka sesungguhnya ia telah berpegang-teguh pada penyebab terkuat untuk tidak terjerumus...Perumpamaannya seperti orang yang berpegangan pada tali yang kuat dan kokoh, sehingga tidak terjerumus
(Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah) yakni mau menaati-Nya (sedangkan dia orang yang...berbuat kebaikan) mengesakan-Nya (maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh)...yakni bagian dari tali yang paling kuat sehingga tidak dikhawatirkan akan putus....(Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan) maksudnya segala urusan itu akan kembali kepada-Nya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 101
Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya...Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada...jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 43
Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu....Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
(Yaitu orang-orang) kedudukannya sebagai sifat (yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan...akhirat dan menghalang-halangi) manusia (dari jalan Allah) yaitu agama Islam (dan menginginkan supaya...ia) jalan Allah tersebut (bengkok) tidak lurus....(Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh) yakni sesat dari jalan yang hak dan benar.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir) kepada Allah (dan menghalang-halangi) manusia (dari jalan Allah...) artinya dari agama Islam dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad saw.; maksudnya ialah orang-orang...Yahudi (maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya) dari kebenaran.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 1
yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya...mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu...karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu....Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat...Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
(Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada-Nya, maka Allah akan memasukkan...mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepada-Nya...) yakni agama Islam.
(Dan supaya aku membacakan Alquran) kepada kalian dengan bacaan yang mengajak kalian untuk beriman (Maka...barang siapa yang mendapat petunjuk) dari Alquran (maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk...kebaikan dirinya) karena dia sendirilah yang mendapat kan pahalanya (dan barang siapa yang sesat) dari...jalan iman, dan sesat dari jalan petunjuk (maka katakanlah) kepadanya, ('Sesungguhnya aku ini tidak...Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah dari Allah untuk berperang.
Renungkanlah keadaan kalian yang aneh ini!...Kalian kembali kepada kekufuran semula sebelum kalian beriman, sedang al-Qur'ân dibacakan kepada kalian..., dan Rasul berada di tengah-tengah kalian menjelaskan agama dan menghilangkan keraguan....Barangsiapa yang kembali kepada Tuhannya dan berpegang teguh kepada ajaran agamanya, perbuatannya itu...Ia telah ditunjukkan oleh Tuhannya ke jalan keberuntungan dan kebahagiaan.
Barangsiapa mengikuti jalan yang benar, maka sesungguhnya manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri...Dan barangsiapa keluar dari jalan kebenaran, maka dosa ketersesatannya itu kembali kepada dirinya pula...Seorang manusia yang berdosa tidak akan menanggung dosa manusia lainnya....Tidaklah benar bagi Kami untuk menyiksa seseorang karena perbuatan buruknya, padahal Kami belum mengutus...kepadanya seorang utusan Kami yang menunjukkan kepada kebenaran dan mencegah kebatilan.
(Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab) yakni Alquran (yang telah...diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin...kepada kebenaran) kepada agama Islam (dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
Risalah-risalah samawi pada hakikatnya adalah satu, karena yang mengutus para rasul hanya satu pula:...Maka tunduklah, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah dan ikhlaskan dirimu kepada-Nya....Percayalah kepada Nabi Muhammad dan apa yang dibawa dalam al-Qur'ân yang diturunkan kepadanya, dan laksanakanlah...Barangsiapa yang ingkar kepada Allah, Sang Pencipta, malaikat, alam gaib, kitab-kitab Allah dan rasul-rasul-Nya..., serta hari akhir, maka ia telah tersesat dari jalan yang benar dan berada dalam jalan kesesatan.
(Katakanlah, "Apakah kita akan menyeru) apakah kita akan menyembah (selain daripada Allah sesuatu yang...tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita) karena menyembahnya (dan tidak pula mendatangkan kemudaratan...) kepada agama Islam (seperti orang yang digoda) yang disesatkan (oleh setan dipesawangan yang menakutkan...Istifham/kata tanya di sini bermakna ingkar dan kalimat yang ada tasybihnya adalah menjadi hal bagi dhamir...yang terdapat di dalam Lafal nuraddu (Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah) yakni agama Islam (ialah
Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Banû Isrâ'îl untuk selalu mendengar dan taat kepada...Dia mengangkat dua belas pemimpin di antara mereka untuk melaksanakan perjanjian itu....mestinya, mengeluarkan zakat yang diwajibkan, beriman kepada semua rasul-Nya dan membelanjakan harta...Jika mereka melaksanakan itu semua, maka Allah akan mengampuni dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam...Barangsiapa ingkar dan merusak perjanjian itu, maka mereka telah tersesat dari jalan yang benar dan lurus
(Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan) yaitu Alquran....(Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan) yakni tuntunan (yang lurus) yaitu agama...Islam.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 108
Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada...Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah....Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri;...dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 19
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam....Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka..., karena kedengkian (yang ada) di antara mereka....Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.
Barangsiapa diberi petunjuk kepada kebenaran dan diridai oleh Allah--karena Dia Mahatahu bahwa ia lebih...memilih petunjuk daripada kesesatan--maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya dari jalan yang benar...Bukankah Allah Mahaperkasa, dan memiliki pembalasan yang amat kejam?
Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua yang kalian perbuat dan Dia akan memberi balasan yang setimpal...Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil....Seandainya prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak akan ada peperangan....Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan
Yaitu jalan para hamba-Mu yang telah Engkau beri petunjuk untuk beriman kepada-Mu dan Engkau anugerahkan...hidayah dan keridaan-Mu; bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang...sesat dari kebenaran dan kebajikan karena mereka tidak beriman dan mengingkari petunjuk-Mu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 76
Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut..., sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah
Barangsiapa yang mengagungkan agama Allah, amalan-amalan ibadah haji dan binatang korban yang disediakan...untuk fakir miskin di Tanah Haram, memilih yang besar, gemuk dan tidak cacat, maka ia benar- benar telah...tertakwa kepada Allah....Hal itu disebabkan karena pengagungan itu adalah salah satu perwujudan dari ketakwaan orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang...benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 14
Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang...Barangsiapa yang yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.