Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 4 Surat+al+al isra+ayat+36 5 an+nisa+ayat+21 6 surga 7 waktu 8 Hukum+al+ankabut 9 surat an nisa ayat 135 10 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 11 Muslim 12 tolong menolong 13 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 14 shalat 15 surat+An-Najm+ayat+38 16 luqman+ayat+14 17 Ar rahman 18 Riba 19 ikhlas 20 al imran 21 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 22 Zikir 23 Al maidah ayat 2 24 yunus 5 25 dimana Allah 26 pecahan 27 AL MAIDAH AYAT 3 28 Sabar 29 hujan 30 ular 31 Surat albakoroh 20_28 32 muhammad 35 33 hadits shalat 34 QS. Al-Baqarah ayat 124 35 zakat 36 Tajwid+surat+al+anbiya 37 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 38 ali imran 97 39 wanita 40 al kahfi ayat 2 41 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 42 puasa 43 ayat 145 44 Allah 45 surah+al+baqoh+ayat+222 46 Anak allah 47 Nabi saw 48 Surat al isra 49 Surah Ali-Imran ayat 114 50 al hijr ayat 9 51 An naml ayat 19 52 ibrahim 1 53 Hadis hutang piutang 54 al baqarah ayat 2 55 al baqarah ayat 233 56 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 57 Al hadid ayat 20 58 tajwid+al+a-raf+ayat+34 59 yusuf 24 60 al baqarah ayat 163 61 Surat Ar-rahman ayat 19 62 unta 63 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 64 al baqarah ayat 275 65 an nisa ayat 58 66 Kisah kaum sodo 67 an-nisa ayat 124 68 tauhid 69 Rezeki 70 munafik 71 Al ahzab ayat 21 72 QS. al-Luqman ayat 10 73 Ayat 42 74 Surat Nuh 75 Al insyirah ayat 5 76 Jihad 77 Unsur surat Ibrahim ayat 18 78 ali imran 104 79 al hajj ayat 78 80 waris 81 ali imran 147 82 al-baqarah ayat 275 83 Pendusta 84 shaad 85 Surat+al+al+isra+ayat+36 86 Jujur 87 Maryam ayat 54 - 65 88 al+maidah+ayat+122 89 ali+imran+19 90 ali imran 110 91 anjing 92 Takwa 93 Petunjuk 94 ar rum ayat 21 95 al imran 104 96 katak 97 al hijr 98 ibrahim 7 99 ali imran 190 100 Ali imron ayat 102

Hasil pencarian tentang Yunus+71

۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ


71. Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
[[71 ~ NUH (NABI NUH A. S.)
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Pendahuluan: Makkiyyah, 98 ayat ~ Surat ini termasuk golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 58 dan 71
ayat ini menunjuk kepada adanya gejala siang dan malam yang juga terdapat pada surat al-Qashash ayat 71
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus