Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 3 akal 4 ilmu 5 ali imran 104 6 al maidah ayat 6 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 Shalat 9 ali imran 10 Luqman 11 riba 12 ali imran 159 13 perjanjian 14 Islam 15 almuminun+ayat+gg-100 16 an nisa ayat 58 17 Tumbuhan 18 yunus 19 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 20 al baqarah ayat 2 21 SYAITAN 22 niat 23 Hak dan kewajiban suami istri 24 Surat an naba 25 yunus 57 26 Zina 27 Zakat 28 an nisa ayat 29 29 yunus 5 30 al baqarah ayat 30 31 hadits+tentang+menjaga+keturunan 32 Al imran 103 33 Jalan keluar 34 al maidah ayat 3 35 Al imran 104 36 almuminun+ayat+99-100. 37 sihir 38 maha pengasih 39 ALI+IMRAN+159 40 ali imran 145 41 tafsir+ar-rum+ayat+41 42 kiamat 43 Belajar 44 al hijr 22 45 Al anbiya ayat 30 46 ali imran 54 47 al hujarat ayat 13 48 Makanan halal 49 ali imran 19 50 surat+fushshilat+ayat+33 51 Surga 52 al maidah ayat 2 53 ali imran 110 54 Sholat 55 penyayang 56 Al Baqarah ayat 1 57 pembunuhan 58 sehat 59 Surat annisa 60 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 61 Tajjwid qs al anfal ayat 30 62 al ahzab ayat 21 63 al ahzab ayat 72 64 al maidah ayat 8 65 pentingnya akal 66 luqman 15 67 al hijr 74 68 ar+rahman+4 69 Bumi 70 Ali imran 103 71 luqman 10 72 at-+thur+16 73 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 74 Pekerjaan yang lebih baik 75 agama yang humanis 76 Doa memakai pakaian 77 Al+maidah+ayat+135 78 luqman+13 79 harta 80 surat Al-Hasyr Ayat 7 81 Musa api 82 AL+BAQARAH+AYAT+26 83 perumpamaan 84 luqman+14 85 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 86 yusuf 87 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 88 yasin ayat 36 89 al+hijr+72 90 ar rum ayat 41 91 MARYAM 92 bidadari 93 surat+maryam+ayat+86 94 susu 95 Ayat 46 96 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 97 Taubat 98 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 99 ayat kursi 100 Berharap selain kepada Allah

Hasil pencarian tentang ZINA

(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 23
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
Orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya,
mengathafkannya (dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar) di mana mereka menuduhnya berbuat zina
Bagi wanita yang melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 4
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
termasuk orang-orang yang dusta) dalam tuduhan yang ia lancarkan terhadap dirinya, yaitu tuduhan melakukan zina
Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (...Selain itu, seorang suami yang telah melaporkan tuduhan zina, boleh menarik kembali tuduhannya....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang menjaga kesuciannya tanpa dapat mendatangkan
dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi; dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan zina
Laki-laki dan wanita yang melakukan zina tanpa ada ikatan pernikahan, keduanya dikenai hukuman yang sudah
Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminat yang bersih, yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina...mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina
Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami kesulitan yang mengarah kepada perbuatan zina
Ketujuh, menjauhi perbuatan zina.
Demikianlah kami buat Yûsuf tegar dalam kesuciannya agar ia Kami palingkan dari kejahatan khianat dan zina
Bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina
Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah....Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu...menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina
Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji) yaitu dosa-dosa besar seperti perbuatan zina
Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina