Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 kami 6 Zina 7 as saf ayat 3 8 yusuf 9 Al maidah ayat 6 10 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 11 ali imran 190 12 Sholat 13 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 14 al hujurat ayat 13 15 an nisa ayat 59 16 al-hujurat ayat 13 17 al hujurat ayat 6 18 ALI IMRAN 19 harta 20 Al-Baqarah ayat 152 21 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 22 jual beli 23 amal 24 ali imran 14 25 al maidah ayat 90 26 al maidah ayat 3 27 Surat ayat29 dan tafsirannya 28 Al imran 29 al hajj ayat 7 30 Syirik 31 Surat an nur ayat 31 32 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 33 al-baqarah ayat 148 34 al baqarah ayat 30 35 Al hijr 9 36 ali imran 19 37 Nabi palsu 38 menutup mulut 39 az Zariyat ayat 58 40 Jujur 41 surat ibrahim ayat 7 42 Az zukhruf ayat 47 43 AL KAHFI AYAT 29 44 Perangilah 45 Maryam ayat 58 46 surat al ikhlas 47 dalil+kitab+injil 48 sehaT 49 Ar rum ayat 21 50 an+nisa+ayat+162 51 akidah islam akidah yang praktikal 52 Surah 31 ayat 13 53 At taubah ayat 105 54 aurat 55 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 56 Luqman ayat 14 57 al hadid ayat 22 58 Al-Baqarah Ayat 282 59 Al baqarah ayat 185 60 Q.S An-nahl ayat 18 61 Al+baqarah+ayat+30 62 Al baqarah ayat 2 63 AL fatihah ayat 6 64 yusuf+101 65 al maidah ayat 48 66 Ali Imran ayat 200 67 Tafsir surat an naba' ayat 34 68 dalil+kitab+zabur 69 Al-luqman+ayat+13-17 70 al anfal ayat 60 71 kitab 72 Sembahyang 73 Yusuf 101 74 Kandungan asy Syura ayat 11 75 al+maidah+ayat+7 76 maryam 77 Ali+imran+ayat+29 78 Surat al kahfi 79 Al-Baqarah+ayat+156 80 al-maidah+ayat+2 81 Surat Al maidah ayat 87 sampai 95 82 Perintah bersiwak 83 Surat Al maidah 84 ibrohim ayat 40 85 Ali+Imran+ayat+28 86 Surat+lukman+ayat+14 87 SURAT YUSUF 88 Pahala baca quran 89 ali imran ayat 159 90 penyakit 91 al hasyr ayat 18 92 ali imran 18 93 ar rum ayat 30 94 sakit 95 an nisa ayat 172 96 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 97 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 98 Ar Rahman 99 al qamar ayat 49 100 at-taubah ayat 111

Hasil pencarian tentang al+qasas+ayat+79+-82

terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya) di dalam ungkapan ayat...Hud, 82)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap orang-orang Yahudi yang telah mengatakan bahwa Allah swt...Di dalam ayat lain sehubungan dengan masalah penciptaan ini disebutkan melalui firman-Nya, "Sesungguhnya...Yaasin, 82)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari