Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 niat 3 Pendidikan 4 Al Imran ayat 103 5 ayat tuhan maha pemurah 6 asmaul husna 7 bersedekah+untuk+menyucikan+harta 8 Surat luqman ayat 1 9 Neraka wail 10 Apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian dantara manusia. Karena, Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur (H 11 ali imran 97 12 Taubat 13 maryam 14 Nikah 15 tempat+kembali+manusia 16 bersih 17 Surat+luqman+ayat+1 18 surah makkiyah ayat 1 19 surat alzalzalqh 20 Ali Imran 21 ayat tentang nabi isa 22 yunus 5 23 An Nisa ayat 9 24 bersyukur 25 riba 26 Dengan memurnikan 27 al maidah ayat 2 28 quraisy 2 29 Tulislah 30 Al imran 31 al+muthaffifin+ayat+1-17 32 Surat+al+ghafir+ayat+60 33 Al Isra Ayat 23 34 Puasa tiga hari 35 ali imran 190 36 at thalaq ayat 2 37 Hadist+qr+s+alMukminun+ayat+67+yang+berkaitan+dengan+pase+perkembangan+pribadi+manusia+dan+pendekatan+psikologis+islam+hadis+yang+sahih+muslim+no+adalah 38 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 39 ali+imran+191 40 surat+al-anbiya'+ayat+30 41 AL FATIHAH AYAT 5 42 besi 43 ayat tentang mukallaf 44 arsy 45 Hadis ttg penghafal quran yg derajatx menaikinderajat kenabian 46 yunus 47 hati 48 bahasa 49 ali+imran+ayat+16 50 Bahwa seorang laki-laki mendengar 51 asy syura ayat 20 52 ali imran 64 53 al baqarah ayat 62 54 Wanita 55 ar rahman 56 ali imran 104 57 surat+thaha+ayat+125 58 nusyuz 59 Ibnu Majah 4221 60 Ilmu pengetahuan 61 at taubah ayat 122 62 iman 63 ali+imran+37 64 al maidah ayat 3 65 an-nisa ayat 59 66 Tafsir Al Qur'an sebagai penyelenggara pendidikan 67 Surat 17 ayat 23 68 belajar 69 Albaqarah ayat 221, 228, 230, 231, 232, 233, 234 70 Warisan 71 puasa 72 Zina 73 Zakat 74 Dalil+kitab+al quran 75 Surat+annisa+ayat34 76 ayat 77 ilmu 78 Allah 79 ali imran 103 80 Muhammad 19 81 Budak 82 surat at taubah ayat 36 83 SURGA 84 Sihir 85 al araf ayat 56 86 Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari : 87 Surat an nisa 175 88 Haji 89 ali imran 31 90 al maidah ayat 6 91 Al Hujurat ayat 7 92 Orang+yang+beriman+dan+tidak+mencampuri+keimanannya+dengan+kedzoliman+yaitu+dengan+kesyirikan+maka+merekalahyang+akan+mendapatkan+keamanan+karena+didunianya+mereka+menunaikan+hak+hak+Allah+SWT+dan+mereka+tidak+bersedih+dengan+apa+yang+sudah+mereka+tinggal 93 “Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (H.R Bukhari) 94 Surat+al+ghafir+ayat+20 95 Al baqarah ayat 21 96 ali imran ayat 110 97 Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 98 Janganlah kamu menghampiri zina 99 perubahan 100 tentang astronomi

Hasil pencarian tentang al+maidah+ayat+88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ


88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[28 ~ AL-QASHASH (KISAH-KISAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah...dan mengandung 88 ayat....Secara umum, surat al-Qashash berisi perincian persoalan-persoalan global dari berbagai kisah, antara...Berdasarkan uraian yang terperinci dan lengkap dari berbagai kisah itulah surat ini dinamakan al-Qashash...Huruf-huruf ini diletakkan dalam konteks penjelasan bahwa al-Qur'ân yang merupakan mukjizat itu tersusun
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya...sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah....Menurut satu qiraat dibaca al-`afwu sebagai khabar dari mubtada' yang tidak disebutkan dan diperkirakan...artinya sebagaimana dijelaskan-Nya kepadamu apa yang telah disebutkan itu (dijelaskan-Nya pula bagimu ayat-ayat
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
[[38 ~ SHAD (HURUF SHAD) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat yang diturunkan di Mekah dan berisikan...88 ayat ini memberikan gambaran tentang salah satu bentuk sikap keras kepala orang-orang musyrik yang...samping sikap dengki mereka karena Muhammad memperoleh kehormatan sebagai rasul dan menerima wahyu al-Qur'ân...Shâd adalah huruf yang mengawali surat ini yang merupakan salah satu cara al-Qur'ân mengawali sebagian...Aku bersumpah dengan al-Qur'ân yang mempunyai kemuliaan dan keagungan bahwa al-Qur'ân itu adalah benar
sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad