Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 rezeki 6 jiwa 7 tafsir surat al a 8 ramadhan 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 al maidah ayat 2 13 al maidah ayat 3 14 Doa nabi adam 15 rumput rumputan 16 Al Anfal ayat 39 17 ali imran 18 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 19 penciptaan manusia 20 al maidah ayat 32 21 maryam+20 22 Sholat 23 umrah 24 langit 25 Al baqarah ayat 183 26 doa ziara kubur 27 Yunus 57 28 hati 29 al hujurat ayat 13 30 al-baqarah ayat 183 31 ali+imran+190 32 al maidah ayat 1 33 hewan 34 ali imran 190 35 Berpuasa 36 an nisa ayat 58 37 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 38 Bumi 39 ibrahim 40 Ali Imran 185 41 al lahab 42 Takwa 43 zina 44 Ali+Imran+159 45 yunus 38 46 ibrahim 32 47 maryam+21 48 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 49 pohon 50 Ad dhuha ayat 2 51 surat+al-'alaa+ayat+2 52 Bersyukur 53 surat Al baqarah ayat 183 54 Allah berbicara kepada nabi muhammad 55 al hujurat ayat 10 56 al anam ayat 141 57 hadist tentang qunut shubuh 58 RUMPUT 59 yusuf 60 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 61 al-baqarah+ayat+186 62 ilmu tumbuh tumbuhan 63 Anjing 64 Saham 65 Tafsir surat alfatihah 66 yunus 62 67 kasih sayang 68 Imran 69 ali imran 31 70 cinta 71 al baqarah ayat 155 72 yunus 40 73 kerajaan 74 al anfal ayat 11 75 ibrahim ayat 40 76 sikap 77 Hadis tentang qunut 78 ali+imran+113 79 Quran 80 dikembalikan 81 mudatsir+ayat+5 82 Adam 83 utusan 84 Kematian 85 Al+hujurat+ayat+56 86 surat al baqoroh 87 AR RUM AYAT 50 88 luqman 13 89 Thalut sungai 90 ar rahman 91 at tahrim ayat 6 92 ali imran 159 93 Al+ahzab+ayat+65 94 Surat al an am 95 alam 96 al-mujadalah ayat 11 97 ali imran 110 98 al maidah ayat 5 99 an nisa ayat 29 100 Harta

Hasil pencarian tentang alam

dari kelompok al-Mala' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam...malaikat', 'alam arwah', "alam surga'.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 23
Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 87
Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?"
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 2
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
(Diturunkan) ia diturunkan (dari Rabb semesta alam).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 98
karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 121
Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 47
mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
(Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam).
(Mereka berkata, "Kami beriman kepada Rabb semesta alam).
Bahkan Alquran itu (diturunkan dari Rabb semesta alam.)
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 21
yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 6
(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 182
Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 43
Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
(Kesejahteraan) dari Kami dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.)
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 27
Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 87
Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 6
(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,
Al-Qur'ân hanyalah sebuah peringatan dan pelajaran untuk seluruh alam semesta."
Segala ciptaan dan keberaturan yang ada di alam raya ini dapat menjadi saksi akan hal itu....Dia mengatur dan mengurus seluruh isi alam.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 192
Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 107
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
(Karena) sebab (kita mempersamakan kalian dengan Rabb semesta alam) dalam hal menyembah.
Mereka berkata, "Kami beriman kepada Pencipta alam semesta yang menguasai serta mengaturnya.
Segala puji bagi Allah semata, Pencipta alam semesta dan Pengatur semua makhluk.
Al-Qur'ân tidak lain hanyalah nasehat, pelajaran dan peringatan bagi seluruh alam.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 162
Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 77
karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam,