Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 ali imran 67 6 an nisa ayat 125 7 ayat ayat konsumsi 8 ali imran 9 ali imran ayat 67 10 attahrim ayat 6 11 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 12 al ankabut ayat 3 13 al anfal ayat 27 14 Al baqarah ayat 111 15 surah+al+baqarah+ayat+188 16 Sedih 17 riba 18 ikan 19 an+nisa+ayat+59 20 al baqarah ayat 151 21 maryam 22 al imran 23 al isra ayat 15 24 Yunus 25 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 26 al ikhlas 27 Surat dan hruf gedrik ya 28 hewan 29 Al-Insyiqaq ayat 11 30 an+nisa+ayat+58 31 al ahqaf ayat 13 32 an nisa ayat 29 33 taubah ayat 31 34 adil 35 muhammad 36 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 37 Muslim 4969 38 Al-Baqarah ayat 30 39 Niat 40 al+maidah +ayat+8 41 Saba 13 42 Sabar 43 al hujurat ayat 12 44 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 45 an nisa ayat 146 46 yunus+40 47 Ar Rum ayat 41 48 al baqarah ayat 153 49 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 50 an nisa ayat 1 51 surat+al isra+ayat+32 52 al baqarah ayat 275 53 Ali imran 159 54 keterangan 55 janji 56 Ali imran 133 57 Zakat 58 QS. Ali Imran (3): 67! 59 ibrahim ayat 4 60 ibrahim ayat 7 61 hadits tentang etika lingkungan 62 al maidah ayat 3 63 Ibrahim 40 64 surat an nisa ayat 58 65 an nisa ayat 34 66 Tumbuhan 67 al hajj ayat 54 68 asy+syura+ayat+44 69 utang 70 tafsir ayat 50 surat al an'am 71 An-Nisa ayat 59 72 Jual beli salam 73 an nahl ayat 125 74 Surat asyuaro ayat 214 75 penciptaan 76 dengki 77 al-mu'minun ayat 18 78 al+baqarah+ayat+234 79 Al an'am ayat 165 80 kiamat 81 an nahl ayat 97 82 akhlak 83 Jujur 84 qs+annisa+ayat+24 85 al ahzab ayat 70 86 ali imran 200 87 Tafsir Ibnu katsir 88 Langit bumi 89 an nur ayat 2 90 laki laki dan perempuan 91 Tafsir ayat talaq 92 hadits akhlak 93 al maidah ayat 1 94 doa dimudahkan semua urusan 95 Al hujurat ayat 13 96 al baqarah ayat 42 97 Al-Baqarah ayat 243 98 al+adiyat+ayat+7+8 99 turunnya+hud+ayat+118 100 Nabi

Hasil pencarian tentang ali+imran+134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ


134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama