Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Zakat 11 al hujurat ayat 13 12 Bumi bulat 13 Ali imran 14 Injil 15 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 16 lokasi yang memudahkan 17 Zina 18 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 19 Jibril 20 ali imran ayat 159 21 Rezeki 22 surah ar-raf ayat 72 23 dalil+kitab+Zabur 24 surat+thaha+ayat+125 25 Melindungi 26 pertengkaran 27 Al quran 28 ar rum ayat 21 29 ali imran 134 30 hr+muslim+288 31 surat+thaha+ayat+126 32 Jihad 33 Ayat ayat larangan zina 34 AL HASYR AYAT 18 35 al+maidah+ayat+47 36 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 37 Arsy 38 kitab+zabur 39 an nahl ayat 125 40 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 41 Al-Ahzab ayat 33 42 mati 43 Surat-ad-dahr-ayat-23 44 al maidah ayat 48 45 Saba' ayat 1 46 AS+SAJADAH+AYAT+6 47 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 48 surah+fathir+ayat+18 49 Ar rum ayat 41 50 al+hijr+22 51 al+ikhlas 52 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 53 Az Zumar ayat 53 54 Allah runtuhkan sebahagian langit 55 Al hijr ayat 3 56 ali+imran+110 57 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 58 Tiang agama 59 QS. Al-Fatihah Ayat 3 60 at+taubah+ayat+24 61 Kitab zabur 62 haji 63 surah al-a'raf ayat 29 64 tanah 65 al+mukmin+ayat+17 66 al baqarah ayat 282 67 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 68 Ali Imran 92 69 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 70 al-a'raf ayat 179 71 muhammad ayat 7 72 melampaui batas 73 singa 74 Ilham 75 al baqoroh ayat 247 76 yusuf ayat 3 77 Nikmat 78 Tenggorokan 79 an nisa ayat 1 80 Ketetapan 81 wanita 82 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 83 maryam 58 84 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 85 Surat An Naas ayat 6 86 Surat Al-Baqarah Ayat 21 87 dalil kitab Taurat 88 pinjaman 89 belajar 90 tangan 91 Laba-laba 92 Usaha 93 millah ibrahim 94 Keutamaan Al quran 95 Bentuk bumi bulat 96 surat ghafir ayat 49 97 hr.muslim:+3447 98 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 99 al maidah ayat 8 100 al+fatihah+ayat+5

Hasil pencarian tentang ali+imran+12

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ


12. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat 12
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Al-A'raf, 12).
takbir dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumrah tanggal 11, 12
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 12
sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12
Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Jumlah mereka 12 orang, dan 'hawari' itu asalnya dari kata-kata 'hur' yang berarti putih bersih.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
(dan telah Kami angkat) terdapat peralihan dari dhamir gaib kepada orang pertama (di antara mereka 12
An-Nur, 12).
[[66 ~ AT-TAHRIM (PENGHARAMAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini mengisyaratkan sesuatu yang
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan
Dalam mengelilingi bumi, bulan memakan waktu selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 persepuluh detik.
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali