Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 puasa 5 Mahluk 6 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 7 Ayat tentang materi dan perubahannya 8 Makhluk proses kehidupan 9 Makhluk & Proses Kehidupan 10 ar rahman 11 al baqarah ayat 187 12 Manusia 13 Ayat tentang gaya dan energi 14 Kurban 15 Sabar 16 an nur ayat 24 17 an nisa ayat 3 18 Surat ar ra'du ayat 11 19 an nahl ayat 90 20 Perubahan Fisika 21 Al An’am ayat 83 22 hati 23 AL BAQARAH AYAT 30 24 ilmu 25 +kandungan+dari+malaikat+mikail 26 al baqarah ayat 2 27 an-nisa ayat 29 28 Surat Al-Anbiya Ayat 30 29 Hadis tentang produksi 30 Yusuf 31 ali imran 32 al maidah ayat 1 33 alhadid+ayat+7 34 al rahman 35 al maidah ayat 2 36 al ikhlas 37 Hadits Muslim Nomor 2855 38 Hutang 39 Tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas Matahari dengan delapan planet, serta benda-benda langit lainnya seperti yang mengorbit pada Matahari sebagai pusat dari tata surya. 40 yunus 40 41 Prasangka 42 Al Quran 43 Ali+Imran 44 hukum 45 ali imran 133 46 Urutan planet pada tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 47 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 48 al maidah ayat 6 49 Ali Imran 103 50 Akhlak terpuji 51 surat+an+nisa+ayat+35 52 Zina 53 AL maidah ayat 3 54 albaqoroh ayat 10-30 55 al baqarah ayat 183 56 an nisa ayat 29 57 al+baqarah+ayat+183 58 MARYAM 59 Hewan 60 al mulk ayat 3 61 Curang 62 ALI IMRAN 159 63 Hadits Muslim Nomor 5318 64 al baqarah ayat 275 65 Duniawi 66 Hadist cinta 67 ar-rum ayat 21 68 al isra ayat 32 69 al anfal ayat 2 70 al Baqarah ayat 43 71 an nisa ayat 4 72 Manusia,l 73 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 74 an nur ayat 2 75 mahluk & proses kehidupan 76 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 77 al+maidah+ayat+1 78 hud ayat 114 79 Surga 80 akhlak 81 asbabun+nuzul+al+a'raf+ayat+29 82 hud ayat 61 83 Al Quraisy ayat 1-5 84 Zakat bayar di depan 85 langit 86 hadis+puasa 87 al+luqman+13 88 kerja keras 89 yunus+86 90 yusuf,firaun 91 an nisa ayat 35 92 Hubungan nilai, norma dan sanksi 93 yusuf+ayat+8 94 tumbuhan 95 Ali Imran 92 96 Yunus ayat 91 97 surat yunus+(10:37) 98 at+taghabun+ayat+15 99 surah annisa ayat 147 100 an nisa ayat 59

Hasil pencarian tentang ali+imran+130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan, maka disebutkanlah lafaz takwa tiga kali, yaitu di ayat 130

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan