Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali+imran+190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 ali imran 190 7 al ahzab ayat 59 8 Q.S. Qaaf (50) : 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al-A’raaf 179 11 yusuf 12 Al A'raaf 179 13 ayat kursi 14 qaaf ayat 16 15 ali imran 190-191 16 Al maidah ayat 90 17 qaaf 16 18 surat Al-A'Raaf ayat 179 19 Sedekah 20 Al-A’raaf (7):179 21 al imran ayat 190-191 22 ali+imran+190+191 23 al hujurat ayat 13 24 Al Imran 190 25 luqman ayat 20 26 al baqarah ayat 22 27 al maidah ayat 1 28 AL-BAQARAH AYAT 30 29 sabar 30 Surah+al ikhlas 31 ali imran 190 191 32 Al-Hujurat ayat 10 33 an-Nisa ayat 58 34 Ali Imran 35 ali imran ayat 159 36 Al ahzab ayat 21 37 al qaaf ayat 16 38 Ali-imran ayat 190-191 39 at taubah ayat 60 40 ali imran ayat 190-191 41 al baqarah ayat 165 42 surat al a'raaf ayat 179 43 Al-A’raaf 44 Rahmat 45 Ali Imran+ayat+159+ 46 Muhammad 15 47 a'raaf 48 qaaf ayat 50 49 al-maidah ayat 90 50 al-a'raf ayat 179 51 al hijr 9 52 Surat Al-An’am: 162 53 al-maidah ayat 2 54 Surat Fatir ayat 28 55 al-hujurat ayat 13 56 ali imran 103 57 al maidah ayat 2 58 al+qasas+ayat+50 59 surat al baqarah ayat 165 60 Al hujurat ayat 10 61 al hasyr ayat 7 62 Az-Zukhruf ayat 32 63 ali imran 191 64 Al imran 65 doa nabi adam 66 al baqarah ayat 275 67 Q.S Al-Qashass ayat 84 68 Ali-Imran 69 AL IMRAN 125 70 QS.+Al-A’raaf+(7):179 71 al imran ayat 130 72 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 73 At-Taubah ayat 105 74 al+maidah ayat 90 75 ZINA 76 Luqman+33 77 surah al–baqarah ayat 183 78 surah+al+isra'+ayat+58 79 al baqarah ayat 195 80 at tahrim ayat 6 81 Adam 82 surat al araaf 179 83 Al-A'Raaf ayat 179 84 menciptakan manusia 85 Kematian 86 Rasul 87 Enam 88 at takasur ayat 6 89 al-an'am+ayat+143 90 adam di bumi 91 QS.+Ar-Rahman+:+1-4 92 ali imran 133 93 al insyirah ayat 5 94 moderasi beragama 95 al baqarah ayat 110 96 Al-Araaf ayat 179 97 at-taubah+ayat+11 98 Al-IsraA+ayat+58+ 99 sebaik bekal+taqwa 100 Al hujurat ayat 9

Hasil pencarian tentang anak+Allah

terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 39
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 57
Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan....Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak
("Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan) sesuai dengan tuduhan kalian (dan untuk kalian anak-anak laki-laki...Maha Tinggi Allah dari segala apa yang mereka duga itu.
(Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan) yaitu melalui perkataan mereka, bahwa para malaikat...itu adalah anak-anak perempuan Allah (Maha Suci Allah) ungkapan yang menyucikan-Nya daripada apa yang...Artinya mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan yang mereka sendiri membencinya, sedangkan pada...anak-anak lelaki yang mereka pilih sendiri....perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki."
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 21
Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
("Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah -anak -perempuan?").
Ataukah Allah memiliki anak-anak perempuan, seperti yang kalian sangka, dan kalian memiliki anak laki
Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Allah Maha Mengetahui setiap kebaikan yang diperbuat dan Dia yang akan memberi balasannya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 49
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki....Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada
(Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
Manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim....takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak...Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim.
Mereka menjadikan sesuatu yang mereka benci sebagai milik Allah....Mereka mengira bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah dan mereka pun menyembahnya....Mahasuci Allah dari semua itu....Sementara mereka menjadikan sesuatu yang mereka sukai sebagai milik mereka, yakni anak-anak lelaki.
(Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak) seperti apa yang mereka katakan, yaitu sebagaimana yang...disitir oleh firman-Nya, "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak..."...; bukan seperti apa yang telah mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah..., Uzair itu putra Allah dan juga Al-Masih adalah putra Allah (Maha Suci Allah) kalimat ini memahasucikan-Nya...dari mengambil anak (Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan) semua makhluk-Nya.
,) orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menyangka bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak...perempuan Allah ("Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak") maka Allah menyanggah perkataan mereka itu
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 55
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam
Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak...Sebab Kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu.
orang-orang kafir Mekah; ungkapan ini dimaksud sebagai ejekan terhadap mereka, ("Apakah untuk Rabb kamu anak-anak...perempuan) sesuai dengan dugaan mereka bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah (dan...untuk mereka anak laki-laki) mereka memilih yang lebih kuat dan yang lebih baik.
Apakah kalian membagi-bagi, sehingga kalian mengatakan anak laki-laki adalah milik kalian dan anak perempuan...adalah milik Allah.
(Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan) bagi kalian yang melupakan kalian dari...perkara-perkara akhirat (dan di sisi Allah lah pahala yang besar) maka janganlah kalian lewatkan hal...ini, karena kalian sibuk dengan harta benda dan anak-anak kalian.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 61
Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak...kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian...marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang
Yang pada hari itu Allah berfirman, ("Di hari ini harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna) bagi seorang
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak...perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti...anak perempuan....Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya
Yakni apakah Allah mengutamakan (anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?)
("Allah beranak") melalui perkataan mereka yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak...perempuan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 18
Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya"....Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?"...(Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang...Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).
Mereka mengatakan, "Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah."
(mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak"). Allah berfirman,
apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah...Yang Maha Pemurah) maksudnya, dijadikan baginya hal serupa dengan apa yang ia nisbatkan kepada Allah..., yaitu diberi anak-anak perempuan....kelabu (sedangkan dia amat menahan sedih) penuh dengan kedukaan, maka mengapa mereka berani menisbatkan anak-anak...perempuan kepada Allah swt.?
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak...kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah...) mengenai urusan anak-anak yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang...mereka ingini dilakukan orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka