Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 surah al a'raf ayat 79 10 zakat 11 Berfikir+positif 12 at taubah ayat 60 13 Bumi bulat 14 al+lail+ayat+1-2 15 at taubah ayat 105 16 Jibril 17 al+ikhlas 18 Al maidah ayat 48 19 saba 16 20 lokasi yang memudahkan 21 sombong 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 Hikmah 24 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 25 an nisa ayat 58 26 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 27 yusuf ayat 111 28 hr+muslim+288 29 Pengertian dalil kitab 30 al+hijr+22 31 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 32 AS+SAJADAH+AYAT+6 33 Lalai 34 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 35 Jihad 36 Menyelam 37 Sakit 38 Ali Imran 159 39 Samiri 40 riba 41 anjing 42 dalil+kitab+injil 43 Ayat ayat larangan zina 44 Melindungi 45 Injil 46 al maidah ayat 2 47 at tahrim ayat 6 48 surat+thaha+ayat+125 49 al hujurat ayat 13 50 Al Baqarah ayat 2 51 Hadis kitab zabur 52 surat+thaha+ayat+126 53 al-A’raf+ayat+204 54 yusuf 69 55 al baqarah ayat 188 56 hadits kitab taurat 57 dalil+kitab+Zabur 58 an nisa ayat 1 59 Hadist kitab Zabur 60 Zina 61 an+nisa+ayat+29 62 Surat An Naas ayat 6 63 Lebah 64 Ali+Imran+Ayat+190 latin 65 al+baqoroh+ayat+185 66 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 67 surat yunus 68 gunung 69 millah ibrahim 70 ali imran 130 71 almaidah ayat 48 72 Hadits riwatay ahmad nomor 12943 73 muhammad ayat 7 74 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 75 al jumuah ayat 9 76 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 77 Hadis+tentang+kitab+Injil 78 Al quran 79 AL BAYYINAH AYAT 1 80 Laba-laba 81 al hijr 9 82 surat+al-ahzab+ayat+33 83 fangqolibu bini mati 84 ali imran 42 85 Tuhan 86 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 87 saba 13 88 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 89 an nahl ayat 125 90 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 91 Hadits Abu Daud Nomor 2936 92 mereka tetap tidak akan beriman 93 tanah 94 MEMANCARKAN SPERMA 95 AL HASYR AYAT 18 96 Ali imran 110 97 Fitrah 98 kitab+zabur 99 yunus 74 100 Tipu daya

Hasil pencarian tentang ar+rahman+7

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ


7. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Q.S. 7 Al A'raf, 115).
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
., s. al-Zumar ayat 7.
Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
Nabi saw. menduduki posisinya di lereng bukit Uhud pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il