Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 surah al a'raf ayat 79 10 zakat 11 Hikmah 12 saba 16 13 Bumi bulat 14 an nisa ayat 58 15 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 16 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 at taubah ayat 60 19 al+lail+ayat+1-2 20 al+ikhlas 21 Rezeki 22 Al maidah ayat 48 23 at taubah ayat 105 24 Berfikir+positif 25 Jibril 26 lokasi yang memudahkan 27 sombong 28 al baqarah ayat 188 29 Sakit 30 Ali Imran 159 31 hadits kitab taurat 32 al-A’raf+ayat+204 33 anjing 34 Hadist kitab Zabur 35 an nisa ayat 1 36 yusuf ayat 111 37 hr+muslim+288 38 al+hijr+22 39 Al Baqarah ayat 2 40 surat+thaha+ayat+125 41 surat+thaha+ayat+126 42 yusuf 69 43 dalil+kitab+Zabur 44 Pengertian dalil kitab 45 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 46 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 47 Menyelam 48 Jihad 49 Zina 50 Lalai 51 dalil+kitab+injil 52 Ayat ayat larangan zina 53 Melindungi 54 al maidah ayat 2 55 Samiri 56 al hujurat ayat 13 57 AS+SAJADAH+AYAT+6 58 Injil 59 Hadis kitab zabur 60 at tahrim ayat 6 61 membunuh 62 Fitrah 63 Tajwid+surat+al+anbiya 64 an-nisa+ayat+160 65 yunus 10 66 katakanlah 67 wanita 68 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 69 tafsir surat adzariyat ayat 56 70 Ar rum ayat 41 71 aku uji dengan ketakutan 72 al baqarah ayat 282 73 hujan 74 ali imran 47 75 an-nisa+ayat+161 76 rasul nabi hamba allah manusia 77 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 78 Ibrahim+41 79 Bunuh diri 80 dalil kitab Taurat 81 Angin 82 Lebah 83 Lembah 84 al+Imran 190 85 gagak 86 Al hijr 74 87 millah ibrahim 88 Seribu malaikat 89 QS. Al-Fatihah Ayat 3 90 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 91 HR Ibnu majah 149 92 Al Baqarah ayat 26 93 al hijr 9 94 Bentuk bumi bulat 95 Hadis+tentang+kitab+Injil 96 Surat Al Muzzammil ayat4 97 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 98 an nisa ayat 5 99 Adil 100 hr.muslim:+3447

Hasil pencarian tentang as-saffat+ayat+62+hingga+66

terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 84
Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman: "Apakah kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku, padahal ilmu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kenapa kamu ingkar akan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan....") hingga akan memberinya balasan?
(Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.") pada ayat lain disebutkan..., "Hingga hari yang telah ditentukan," yaitu waktu ditiupnya sangkakala pertama.
(Dan Kami telah menolongnya) Kami pelihara dia (dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Kami) yang...menunjukkan kerasulannya, hingga mereka tidak dapat menimpakan keburukan kepadanya (Sesungguhnya mereka
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 2
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya...kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah).
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang Kami turunkan, setahap demi setahap Kami biarkan mereka...hingga mencapai tahap maksimal.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
Allah telah mengumpamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang diturunkan kepada rasul- Nya, dan...Wahai Nabi, bacakanlah kepada kaummu kisah tentang seorang lelaki dari Banû Isrâ'îl yang mengetahui ayat-ayat...Setan pun lalu mengikuti jalannya hingga mampu menggodanya.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 40
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali...tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta
Lafal As-Salaasilu ini diathafkan kepada lafal Al-Aghlaalu....Dengan demikian maka artinya ialah, Dan rantai-rantai pun dipasang pada kaki mereka Atau Khabar lafal As-Salaasilu...ini ialah ayat berikutnya, yaitu (seraya mereka diseret) dengannya.
mudah-mudahan Rabbku, akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini) jumlah kalimat ayat...ini menjadi Jawab daripada Syarat pada ayat sebelumnya (dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan...kepada kebunmu) lafal Husbanan adalah bentuk jamak dari kata Husbanah artinya petir (dan langit, hingga
kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka) seperti kaum Ad dan Tsamud (mereka mendustakan ayat-ayat...Kami hingga dicelakakan Allah) dibinasakan-Nya (disebabkan dosa-dosa mereka)....Ayat berikut turun ketika Nabi saw. menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari perang
Hal ini terbukti dengan adanya penjelasan pada ayat selanjutnya (bahwa mereka harus memenjarakannya sampai...) hingga (sesuatu waktu) semua yang hadir setuju dengan pendapat ini akhirnya Nabi Yusuf dipenjarakan
(Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk) lafal as-suu-a...berupa azab neraka Jahanam dan mereka dijelek-jelekkan di dalamnya (disebabkan) (mereka mendustakan ayat-ayat
(Maka tiba-tiba kebun itu ditiup angin keras) atau topan (yang mengandung api hingga terbakar)....Maka orang tadi kehilangan kebunnya di saat ia amat memerlukannya, hingga tinggallah ia bersama anak-anaknya...tamsil ini adalah bagi orang yang pada mulanya gemar mengerjakan kebaikan, tetapi tergoda oleh setan hingga...(Demikianlah) sebagaimana dijelaskan-Nya apa yang kita sebutkan itu (Allah menerangkan ayat-ayat-Nya...kepada kamu supaya kamu memikirkannya) hingga mendapat pelajaran darinya.
Kami membalikkan penglihatan mereka dengan memberikan ilusi dan khayalan, hingga keadaan mereka setelah...datangnya bukti-bukti itu sama dengan keadaan sebelum datangnya ayat.
Apabila ada yang membacakan ayat-ayat Kami yang jelas kepada orang-orang musyrik itu--yaitu ayat yang...Rasa dongkol yang tampaknya telah begitu mendarah daging hingga hampir-hampir membuat mereka menerkam...setiap orang yang membacakan ayat Allah kepada mereka.
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...As-Sajdah, 13).
(Sampai kalian masuk ke dalam kubur) hingga kalian mati dikubur di dalam tanah; atau hingga kalian menghitung-hitung
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 47
hingga datang kepada kami kematian".
Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan dan berpaling dari ayat- ayat Allah...yang telah diturunkan melalui kitab-kitab suci-Nya dan ayat-ayat yang diciptakan-Nya pada alam raya,...hingga tidak beriman dan tidak melaksanakannya....Kami akan menghukum orang-orang yang berpaling dan tidak mencermati ayat-ayat Kami itu dengan siksa yang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 37
Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya...Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam Kitab (Lauh Mahfuzh); hingga
orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah) dapat dibaca As-Sau...' atau As-Suu' dan demikian pula pada ayat selanjutnya.
(Hingga datang kepada kami kematian") ajal kami.
[[66 ~ AT-TAHRIM (PENGHARAMAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini mengisyaratkan sesuatu yang
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 178
Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.
(Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.)
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...berdoa kepada Allah untuk dimenangkan atas kaumnya, lalu Allah binasakan mereka melalui banjir besar hingga
(Malam itu penuh dengan kesejahteraan) lafal ayat ini sebagai Khabar Muqaddam atau Khabar yang didahulukan...sedangkan Mubtadanya ialah (sampai terbit fajar) dapat dibaca Mathla'al Fajri dan Mathla'il Fajri, artinya hingga
Kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar (perjanjian mereka dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat...mendengar apa yang kamu katakan (bahkan Allah telah mengunci hati mereka itu disebabkan kekafiran mereka) hingga