Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 hujan 4 Ibrahim 5 al-baqarah ayat 23 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Kurban 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 sabar 12 cinta 13 sedekah 14 dosa 15 al ikhlas 16 Nikah 17 lumpuh dan buta 18 Maryam 19 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 20 Ar Rahman 21 JUAL BELI AYAT 22 surat Al-Baqarah ayat 177 23 Surah An-Najm ayat 24 24 an nur ayat 35 25 al baqarah ayat 256 26 jual beli 27 al baqarah ayat 233 28 Nabi Ismail 29 Aliimram+ayat+105 30 al ahzab ayat 70 31 Zina 32 Putra 33 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 34 al imran 200 35 al-mukminun+ayat+34 36 Al-ahzab ayat 70 37 pagi 38 al+anam+ayat+14 39 surat al imran ayat 185 40 Gunung 41 AN NAML AYAT 88 42 miskin 43 ayat kursi 44 al imran ayat 47 45 ali imran 159 46 ali imran 134 47 Matahari 48 perempuan 49 al ahzab ayat 21 50 al infitar ayat 6 7 51 yunus 99 52 asy+syuara+ayat+181+182+183 53 anak 54 Annisa ayat 29 55 Saba 13 56 Gelap 57 ayat tentang serakah 58 tolong menolong 59 Ali+Imron+ayat+133-135 60 al anfal ayat 53 61 Al Hijr 26 62 ombak 63 Cahaya 64 ali imran ayat 190 65 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 66 Allah 67 al an'am ayat 71 68 ikhlas 69 ASY SYUARA+ayat+222 70 Surah al-imran ayat 77 71 adz+dzariyat+ayat+29 72 yunus 44 73 Al ikhlas ayat 1-4 74 Musnad Ahmad 18808 75 Sebaik baik penolong dan pelindung 76 al mujadalah ayat 11 77 waktu 78 berlayar 79 surat Toha ayat 14 80 ali+imran+ayat+191 81 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 82 AN NISA AYAT 29 83 ASY+SYUARA+ayat+222 84 Sebagian keturunanku 85 al jumuah ayat 10 86 Kabar gembira 87 al isra ayat 7 88 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 89 balasan sedekah 90 Perubahan zat 91 al+bakarah+ayat+41 92 surah+al-kafirun+ayat+1-6 93 ayat qursi 94 Surat maryam ayat 33 95 Tafsir Surat an nahl ayat 97 96 permainan 97 durhaka 98 surah an-nisa ayat 29 99 lima 100 ali imran

Hasil pencarian tentang asy+syura+ayat+44

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ


44. Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang pemimpinpun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata: "Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?"

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...Asy Syu'ara, 187) sebagai azab atas mereka (mereka akan mengatakan,) "Ini (adalah awan yang bertindih-tindih
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Asy-Syu'ara, 86).
(Yang mengelupaskan kulit kepala) asy-syawaa bentuk jamak dari lafal syawaatun, artinya kulit kepala.
Firaun, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh firman-Nya sewaktu menceritakan tentang Musa dalam surah Asy...Asy Syu'ara, 18).
-deskripsi"> Dalam Surah Asy Syu’ara diterangkan, bahwa yang mengatakannya adalah Firâ
[[91 ~ ASY-SYAMS (MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 15 ayat ~ Pada permulaan surat ini, Allah bersumpah
Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai) yang ulung di dalam ilmu sihir, dan di dalam surah Asy-Syu
Demikianlah menurut keterangan hadis yang diketengahkan oleh Asy Syaikhain.
dan minuman) dari air susunya, lafal Masyaarib adalah bentuk jamak dari lafal Masyrab yang bermakna Asy-Syurb
tidak beriman, dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.” (Lihat Surah Asy...Syu’araa’: 53-68)

-deskripsi"> Maksudnya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Kami
Asy Syuuraa: 40)…dst.”

-deskripsi"> Maksudnya, apa yang mereka ucapkan berupa...menghadapinya adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhaanahu wa Ta'aala sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
menafsirkan, bahwa memang ada dua air yang berdampingan, namun tidak menyatu seperti yang disebutkan dalam ayat...Syaikh Asy Syinqithi rahimahullah berkata, “Saya pernah berkunjung ke kota Sanlois pada tahun 1363
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

Allah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang...disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al Qur’an....Lihat ayat 63 surat Asy Syu'araa.

Asy-Syu'ara, 100).
Maka Beliau menjawab dengan jawaban seperti yang disebutkan dalam ayat di atas....Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa ayat...tafsir-deskripsi"> Imam Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Orang-orang (para ulama) berselisih tentang tafsir ayat...Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” Namun pendapat ini dibantah oleh Syaikh Asy...meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Hammad bin Zaid bin Tsabit dari Anas, ia berkata: Turun ayat
meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Ketika turun ayat...Asy Syu’araa: 214) Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam naik ke atas Shafa dan menyeru, “Wahai
Oleh sebab itu turunlah perintah Allah seperti yang tercantum dalam ayat 44 di atas, agar dia memenuhi...Ayat ini merupakan pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada Nabi-Nya Ayyub alaihis salam atas kesabarannya
[[70 ~ AL-MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) Pendahuluan: Makkiyyah, 44 ayat ~ Di dalam surat ini terdapat
[[70 ~ AL-MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) Pendahuluan: Makkiyyah, 44 ayat ~ Di dalam surat ini terdapat
[[70 ~ AL-MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) Pendahuluan: Makkiyyah, 44 ayat ~ Di dalam surat ini terdapat
[[44 ~ AD-DUKHAN (KABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 59 ayat ~ Surat ini diawali dengan uraian tentang al-Qur'ân
Oleh karena itulah, di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengarahkan mereka untuk memutuskan sarana-sarana...Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauliâ...memerintahkan Musa dan Harun ‘alaihimas salam untuk berkata lembut kepada Fir’aun (lihat surah Thaha: 43-44
class="tafsir-deskripsi"> Karena yang demikian hanya sebagai istidraj (lihat pula surat Al An’am: 44
dusta belaka terhadap Allah Swt. (1) Qinthâr adalah satuan ukuran berat yang kurang lebih sama dengan 44
Al Baqarah: 44).

itu banyak panggilan penghuni surga kepada penghuni neraka dan sebaliknya (lihat surah Al A’raaf: 44