Paling Sering Dicari

1 Berbuat baik 2 an nahl ayat 126 3 al hujurat ayat 9 4 sabar 5 ali imran 159 6 Dihalalkan+bangkai+ikan+belalang 7 yusuf 8 Ali Imran 104 9 Tajwid+surat+al+anbiya 10 ali imran 190 11 al imran 12 surah+al+isra+ayat+32 13 al maidah ayat 2 14 Yunus 57 15 Al-Baqarah ayat 219 16 Ali imran 85 17 al maidah ayat 3 18 Ali Imran 19 Hadis+Al+hakim+8473 20 Sedekah 21 surah al-isra ayat 32 22 hadits tentang nafkah 23 QS Al-Hujurat ayat 11 24 Maryam 8 25 gempa 26 Ali imran 110 27 Yunus 28 AL IKHLAS 29 Doa mohon kemenangan 30 Hewan 31 Surah Al a'raf ayat 54 32 al araf ayat 199 33 ibrahim ayat 7 34 muhammad 24 35 ibrahim 34 36 Perbuatan baik 37 Tafsir ibnu katsir surat muhammad ayat 19 38 Amal shaleh 39 bumi 40 at talaq ayat 2 41 Ad+dahr+ayat+4 42 Sebab+turun+ayat+19+Surah+At-Taubah 43 Al isra ayat 32 44 luqman 13 45 al mujadalah ayat 11 46 +Surat+Hud+Ayat+117-119 47 DAHLIL ALLAH YANG MAHA KUASA 48 Hujurat ayat 13 49 Hikmat 50 Kehidupan 51 Al-An’am ayat 6 52 QURAN 53 Surah Ali Imran 3:59 54 ali imran ayat 102 55 Muhammad ayat 31 56 an nur ayat 32 57 obat 58 surat+al+isra+ayat+32 59 surat yunus ayat 40-41 tafsir ibnu katsir 60 Tidak ada pertentangan dalam alqruan 61 QS+Hujurat+ayat+11 62 Surat al ma'arij 63 orang berifaq balasan yang didapat 64 iman 65 Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir 66 Al-Israa', Ayat 23 67 al baqarah ayat 43 68 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsir 69 yunus ayat 101 70 bijian 71 hud ayat 2 72 ALI IMRAN AYAT 132 73 Hud+ayat+26 74 ar ruum ayat 21 75 an nisa ayat 58 76 Takbur 77 Hud+ayat+36 78 al maidah ayat 90 79 Riwayat al-Baihaqi ( 11762) di dalam Sunannya. 80 Allah bersama kita 81 surah ibrahim ayat 32 82 musibah 83 lisan 84 saba 28 85 al-baqarAH AYAT 285 86 ali imran ayat 97 87 Maka mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. 88 cahaya 89 surat an nur ayat 22 90 hud+ayat+17 91 al+a'raf+ayat+199 92 Riya 93 Hadits amal shaleh 94 hadis mengingat mati 95 yunus+ayat+73 96 tafsir ibnu katsir 97 Urusan 98 As-saba 1 99 Surat Al Baqarah ayat 113 100 Surat Al-Ma'idah Ayat 54

Hasil pencarian tentang bekerja

terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 3
bekerja keras lagi kepayahan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 61
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja"
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 26
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada...kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
Sesungguhnya usaha kalian) atau kerja kalian (memang berbeda-beda) beraneka macam; ada orang yang beramal atau bekerja...untuk mendapatkan surga, dengan cara menempuh jalan ketaatan; dan ada pula orang yang beramal atau bekerja
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 6
Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 39
Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka
Katakanlah, "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian) kondisi kalian (sesungguhnya aku akan bekerja
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 79
Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan
Allah akan selalu memberi pahala kepada orang-orang yang bekerja dengan baik.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 5
telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja
kalian merasa tenang dan dapat beristirahat, dan menjadikan siang terang benderang agar kalian dapat bekerja
Kata Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja...Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi 'dipakai untuk bekerja' dan termasuk barang yang dinafikan....tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan (tidak bercacat) bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja
pakaian) yakni yang menutupi bagaikan pakaian (dan tidur untuk istirahat) bagi tubuh setelah selesai dari bekerja
Sesungguhnya kamu telah bekerja) telah beramal dengan sekuat tenagamu (hingga) menemui (Rabbmu) yakni
" kata sang hamba menerangkan, "adalah milik orang-orang lemah dan miskin yang mereka gunakan untuk bekerja
bahwa Allah menciptakan malam sebagai waktu istirahat, meciptakan siang terang benderang sebagai waktu bekerja
Mereka berkesimpulan bahwa Mûsâ dan Hârûn hanyalah penyihir biasa yang saling bekerja sama untuk mengusir
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 27
Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
pemisah dalam masalah agama (maka bekerjalah kamu) sesuai dengan tuntunan agamamu (sesungguhnya kami bekerja
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya
Sebagai maskawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun.
kalian memiliki Tuhan selain Allah yang dapat memberikan siang yang bersinar, yang kalian pakai untuk bekerja
Bangsa jin itu bekerja menurut perintah Sulaimân.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 12
Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya.
Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan...kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin) yang jumlahnya ada sepuluh orang (yang bekerja
Atau karena mereka terluka di medan perang yang membuat tidak bisa bekerja.
menjadikannya sebagai waktu istirahat kalian, dan siang sebagai waktu yang tepat untuk berusaha dan bekerja
Barangsiapa mencari kehidupan dunia yang fana dan bekerja untuknya dengan segala upaya, tetapi ia tidak
Kami tundukkan pula bangsa jin yang selalu bekerja padanya.