Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 akal 5 al maidah ayat 6 6 Riba 7 Luqman 8 surat+al+hajj+ayat+78 9 perjanjian 10 ilmu 11 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 12 an nisa ayat 58 13 YUNUS 14 al baqarah ayat 30 15 al baqarah ayat 2 16 yunus 5 17 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 18 ali imran 159 19 ali imran 20 almuminun+ayat+gg-100 21 ali imran 104 22 Shalat 23 yunus+ayat+85-86 24 al maidah ayat 2 25 hadits+tentang+menjaga+keturunan 26 Al imran 103 27 yusuf 3 28 SYAITAN 29 ali imran 19 30 belajar 31 hadits+surat+an+nahl 32 Menerima harta dengan nafsu serakah 33 al maidah ayat 3 34 Tajjwid qs al anfal ayat 30 35 yunus 57 36 tafsir+ar-rum+ayat+41 37 al hijr 22 38 al ahzab ayat 72 39 Haram 40 akhlak 41 ali imran 54 42 Sholat 43 sehat 44 kiamat 45 pentingnya akal 46 Jalan keluar 47 an nisa ayat 29 48 Cahaya 49 penyayang 50 Al Baqarah ayat 1 51 an nisa ayat 11 52 harta 53 surat an naba 54 Ali imran 103 55 Pemimpin 56 ALI+IMRAN+159 57 ibrahim ayat 28 58 al maidah ayat 8 59 ali imran 110 60 Keutamaan islam 61 al maidah ayat 87-88 62 perpindahan tempat 63 ali imran 145 64 almuminun+ayat+99-100. 65 Surat annisa 66 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 67 Masjid 68 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 69 al baqarah ayat 282 70 surat+maryam+ayat+86 71 al baqarah ayat 256 72 Murka alloh 73 yusuf 21 74 sihir 75 Hadits ahmad 76 teliti 77 hud ayat 6 78 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 79 tumbuhan 80 islam 81 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 82 ad duhkan ayat 15 83 An-Nahl ayat 36 84 hutang 85 al maidah ayat 1 86 ali+imran+139 87 at-+thur+16 88 An Nisa ayat 3 89 Hadits menggauli istrinya 90 Orang tua 91 agama yang humanis 92 Al Imran 93 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 94 Maryam+96 95 ayat 118 96 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 97 Penyembuhan penyakit 98 al mu'minun ayat 99-100 99 al baqarah ayat 43 100 kehidupan

Hasil pencarian tentang bekerja

terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 3
bekerja keras lagi kepayahan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 61
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja"
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 26
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada...kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
Sesungguhnya usaha kalian) atau kerja kalian (memang berbeda-beda) beraneka macam; ada orang yang beramal atau bekerja...untuk mendapatkan surga, dengan cara menempuh jalan ketaatan; dan ada pula orang yang beramal atau bekerja
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 6
Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 39
Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka
Katakanlah, "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian) kondisi kalian (sesungguhnya aku akan bekerja
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 79
Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan
Allah akan selalu memberi pahala kepada orang-orang yang bekerja dengan baik.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 5
telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja
kalian merasa tenang dan dapat beristirahat, dan menjadikan siang terang benderang agar kalian dapat bekerja
Kata Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja...Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi 'dipakai untuk bekerja' dan termasuk barang yang dinafikan....tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan (tidak bercacat) bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja
pakaian) yakni yang menutupi bagaikan pakaian (dan tidur untuk istirahat) bagi tubuh setelah selesai dari bekerja
Sesungguhnya kamu telah bekerja) telah beramal dengan sekuat tenagamu (hingga) menemui (Rabbmu) yakni
" kata sang hamba menerangkan, "adalah milik orang-orang lemah dan miskin yang mereka gunakan untuk bekerja
bahwa Allah menciptakan malam sebagai waktu istirahat, meciptakan siang terang benderang sebagai waktu bekerja
Mereka berkesimpulan bahwa Mûsâ dan Hârûn hanyalah penyihir biasa yang saling bekerja sama untuk mengusir
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 27
Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
pemisah dalam masalah agama (maka bekerjalah kamu) sesuai dengan tuntunan agamamu (sesungguhnya kami bekerja
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya
Sebagai maskawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun.
kalian memiliki Tuhan selain Allah yang dapat memberikan siang yang bersinar, yang kalian pakai untuk bekerja
Bangsa jin itu bekerja menurut perintah Sulaimân.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 12
Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya.
Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan...kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin) yang jumlahnya ada sepuluh orang (yang bekerja
Atau karena mereka terluka di medan perang yang membuat tidak bisa bekerja.
menjadikannya sebagai waktu istirahat kalian, dan siang sebagai waktu yang tepat untuk berusaha dan bekerja
Barangsiapa mencari kehidupan dunia yang fana dan bekerja untuknya dengan segala upaya, tetapi ia tidak
Kami tundukkan pula bangsa jin yang selalu bekerja padanya.